Friday, January 24, 2014

...Καί τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι καί βουλεύσω ὅ τι ἂν ἔχω κακόν


Όρκος τινών ολιγαρχικών:

...καί τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι καὶ βουλεύσω ὅ τι ἂν ἔχω κακόν

(και κατά του λαού κακάς διαθέσεις θα έχω και θα σχεδιάσω ό,τι κακόν δύναμαι εναντίον του).
Αριστοτέλους Πολιτικά, βιβλίο V, 1310a

Ποιός είναι ο μεγαλύτερος ευτελισμός για έναν Αριστοκράτη; Να προσπαθεί να διδάξει τους δημοκράτες συμπολίτες του ότι ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, και αυτοί να τον αποκαλούν φασίστα κατηγορώντας τον για κατάλυση του "δημοκρατικού" πολιτεύματος.

Αντί να κολυμπώ εναντίον του ρεύματος, θα εδυνάμην να εξαπατώ τις δημοκρατικές μάζες με δημοκρατικές πομφόλυγες περί λαϊκής κυριαρχίας.

Αντί να συγκρούωμαι με τις κυνοβουλευτικές αυταπάτες των δημοκρατικών και να αποτελώ στόχο και κόκκινο πανί για πολλούς εξ αυτών, θα εδυνάμην να προσεταιριστώ τις ολιγαρχικές ελίτ του υπερεθνικού πολιτικού κατεστημένου. Απολαμβάνουν την ολιγαρχική τους εξουσία μοιράζοντες αφειδώς δημοκρατικές υποσχέσεις σε πολιτικώς πρωτόγονες μάζες.

Επί τούτω θα πρέπει να συγγράψω μία τραγωδία με τίτλο οι Σκοταδόψυχοι, αντιγράφων τον ποιητή Τιμολέοντα Φανφάρα του Δημήτρη Ψαθά.

Εις την σύγκρουση μεταξύ Πνευματικής Αριστοκρατίας και οικονομικής ολιγαρχίας ισχυρότερος αντίπαλος δεν είναι οι τραπεζίτες, αλλά οι πολιτικώς εξαπατημένες και πρωτόγονες δημοκρατικές μάζες. Υποτασσόμενες στην τυραννική και αντικοινωνική οικονομική ολιγαρχία, εξοβελίζουν την φυσική τους ηγεσία, την Πνευματική Αριστοκρατία.

Η Ελληνική κοινωνία νοσεί πολιτικώς. Εκβιαζομένη από ολιγαρχικές οικονομικές συμμορίες επιλέγει στις ολιγαρχικές εκλογές ποίος οικονομικός ολιγάρχης θα την λεηλατήσει.

Οι δημοκράτες συμπολίτες μου οφείλουν να γνωρίζουν ότι στις "δημοκρατικές" εκλογές λείπουν τρία βασικά στοιχεία μίας υγιούς πολιτείας:


α) Η εντοπιότης. Είναι αδιανόητο να ψηφίζετε εκπροσώπους για να νομοθετούν σε υπεράκτια κέντρα αποφάσεων όπως η Ε.Ε. Βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η εντοπιότης. Η εκχώρηση εξουσιών εκτός Ελλάδος, η ανάθεση της πολιτικής σας εκπροσωπήσεως σε συμβουλευτικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δεν κατέχει ουσιαστική νομοθετική εξουσία, αποτελεί όνειδος για κάθε δημοκράτη. Έγιναν αιματηρές επαναστάσεις για να μετατραπούν τα συμβουλευτικά κοινοβούλια του 16ου και 17ου αιώνος σε νομοθετικά σώματα με ευρείες εξουσίες. Το έκτρωμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οπισθοδρόμησε την πολιτική ιστορία της Ευρώπης κατά 5 αιώνες. Μη-εκλεγμένοι και ανεύθυνοι ολιγάρχες όπως ο Μπαρόζο, συνδιαλέγονται με αντιπροσώπους ενός συμβουλευτικού οργάνου, του ευρωπαϊκού κυνοβουλίου. Η χαρά των απανταχού τσάρων και βασιλέων. 

β) Ο εκτοπισμός, ήτοι η αντικατάστασις των γηγενών πληθυσμών δια επηλύδων. Η ολιγαρχική υπερεθνική ληστοσυμμορία αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα επεκτείνουσα το δικαίωμα ψήφου σε αλλόφυλες μειονότητες οίτινες εισέβαλαν παρανόμως στην Ελλάδα. Η διακεκηρυγμένη πολιτική της Ε.Ε. είναι η αντικατάστασις των γεγηρασμένων ευρωπαϊκών πληθυσμών με εξω-ευρωπαϊκούς. Οι επήλυδες ουδεμίαν σχέσιν έχοντες με τον Ελληνισμόν θα ψηφίσουν οιονδήποτε τους υποσχεθεί νομιμοποίησιν της παρανόμου εγκαταστάσεώς των στην Ελλάδα. 

γ) Η ανευθυνότης. Θεμελιώδης δικλίς ασφαλείας των αντιπροσωπευομένων σε κάθε έμμεσο-αντιπροσωπευτικό πολίτευμα είναι η ανάκλησις και ο απολογισμός πεπραγμένων, ενέχουσα ποινικές ρήτρες. Αντιπρόσωπος παραβιάζων τας δεσμεύσεις του έναντι του κοινωνικού σώματος, ανακαλείται πάραυτα. Όστις αντιπρόσωπος απολογούμενος ενώπιον του δήμου αποδειχθεί ότι έβλαψε το κοινό συμφέρον, διώκεται ποινικώς. 

Ουδέν εξ αυτών των βασικών στοιχείων υφίσταται στις "δημοκρατικές" εκλογές. 

Δια των ολιγαρχικών-κυνοβουλευτικών εκλογών η πολιτική εξουσία αποσπάται από τον Λαό και μεταφέρεται σε εξωχώρια κέντρα αποφάσεων, σε συμβουλευτικά και ουχί νομοθετικά σώματα(τη αληθινή εξουσία παραμένουσα σε μη-εκλεγμένα και ανεύθυνα διευθυντήρια όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

Ήτοι δια των ολιγαρχικών-κυνοβουλευτικών διαδικασιών κυριαρχικά δικαιώματα εκχωρούνται σε αλλόφυλες μειονότητες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό σε ευρωπαίους γραφειοκράτες. Στο εσωτερικό σε λαθροεποίκους.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο, η νομοθετημένη ανευθυνότης. Ουδεμίαν ποινική ευθύνη φέρουν οι αλλόφυλοι του εξωτερικού και του εσωτερικού δια τας αποφάσεις των, οίτινες επηρεάζουν το μέλλον του Έθνους των Ελλήνων.

Ως Αριστοκράτης διαφωνώ με την δημοκρατία διότι εξισώνει τα άνισα. Μία ψήφος στον άπατρι και στον πατριώτη. Μία ψήφος στον μορφωμένο και στον αμόρφωτο. Μία ψήφος στον γηγενή και στον επήλυδα. Η εξίσωσις προς τα κάτω αποτελεί έγκλημα κατά της Ανθρωπότητος. 

Αν πρόκειται να υπάρξει εξίσωσις, η Αριστοκρατία του Πνεύματος και της Φυλής διδάσκει την ανοδική εξέλιξη του πνευματικού σκαπανέως. Ουδέποτε την κατάπτωσιν της συλλογικής δικτατορίας των αμορφώτων. 

Αλλά το ανήκουστο δράμα ενός Αριστοκράτου της σημερινής εποχής είναι το να προσπαθεί να πείσει τους δημοκράτες συμπολίτες του για τα κακά της ολιγαρχίας, και αυτοί να τον αποκαλούν φασίστα. 

Με την πολιτική τους στάση οι σημερινοί δημοκράτες δίνουν άφεση αμαρτιών στους ολιγάρχες της Αρχαίας Εποχής: 

...καί τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι καὶ βουλεύσω ὅ τι ἂν ἔχω κακόν
(και κατά του λαού θα έχω κακές διαθέσεις και θα σχεδιάσω ό,τι κακόν δύναμαι εναντίον του).

Αν εσείς οι δημοκράτες ακούσετε ποτέ έναν Αριστοκράτη να υποστηρίζει τις κυνοβουλευτικές διαδικασίες, να ξέρετε ότι σχεδιάζει το κακό σας. Δεν θα είναι πιά ένας Αριστοκράτης του Πνεύματος. Θα είναι ένας χυδαίος αντικοινωνικός ολιγάρχης. 

Η μεγαλύτερη εκδίκηση των ολιγαρχικών είναι η εξαπάτηση των δημοκρατικών μαζών δια των ολιγαρχικών κυνοβουλευτικών διαδικασιών. Η εκδίκησις είναι τόσο λεπτομερώς επεξεργασμένη ώστε κάποιοι ανόητοι δημοκράτες δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε για κατάλυση του ολιγαρχικού κυνοβουλευτικού εκτρώματος. 

Αν ακούσετε ποτέ τον Ιφικράτη Αμυρά να δηλώνει κυνοβουλευτικός "δημοκράτης", εξορίστε τον. Διότι αυτό θα σήμαινε ότι έχει κακές διαθέσεις και ότι σχεδιάζει κάτι κακόν εναντίον του δήμου.

13 comments:

 1. Απουσιάζει δυστυχώς η λέξη κλήρωσις απο το άρθρο και το καθιστά άνευ αξίας. Αν προστεθεί τότε αλλάζουν πλείστοι συσχετισμοί διότι η κλήρωσις γίνεται μεταξύ γηγενών ,λογικών ,αρτίων στο πνεύμα και σώμα πεπαιδευμένων υπευθύνως και καταρτισμένων σταδιακά στις Αρχές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κοινωνικός εκφυλισμός από την κλήρωση. Η κλήρωσις ομοιάζουσα με τυχηρό παίγνιο αποτελεί χαρακτηριστικό της διεφθαρμένης αντιλήψεως περί πολιτικής της δημοκρατίας.

   Ουδέποτε υπήρξε αξιοκρατία στις εξισωτικές δημοκρατικές κοινωνίες και ουδέποτε θα υπάρξει. Αξιοκρατία και ισότης είναι έννοιες αμοιβαίως αποκλειόμενες.

   Η Αριστοκρατία προτάσσει την επιλογή και την ανάδειξη μέσα από δοκιμασίες. Αύτη αποκαλείται αναλογική ισότης. Ισότης μεταξύ ισαξίων, ήτις αποκλείει την εξίσωση προς τα κάτω. Η κλήρωσις προϋποθέτει εξισωτικές ουτοπικές αυταπάτες.

   Ιφικράτης

   Delete
 2. Θεωρώ τον Περικλή σαν τον καλύτερο ηγέτη που υπήρξε ποτέ και την αθηναϊκή δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα που υπήρξε ποτέ.

  Η κλήρωση δεν είναι καμιά ουτοπική αυταπάτη είναι κάτι ππυ έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει ακόμα και στο πολίτευμα της Σπάρτης.

  Οι άξιοι θα μπορούσαν να είναι στην εκτελεστική εξουσία σε μια δημοκρατία και να γίνει ανάδειξη αυτών μέσα από δοκιμασίες.

  Η ισότητα στην δημοκρατία δεν σημαίνει ισοπέδωση δηλαδή ίδιος ο στρατηγός με τον στρατιώτη.

  Το μεγαλύτερο πρόβλημα μας όμως είναι πως θα αποκτήσει ελληνική παιδεία και θρησκεία ο ελληνικός λαός. Η δημοκρατία πάντως δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της θρησκείας.
  Εκτός και αν οι πολίτες που θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση είναι με ελληνική παιδεία και θρησκεία πόσοι όμως θα είναι αυτοί και πόσες εσωτερικές συγκρούσεις θα έχουμε.
  Και εδώ ίσως να συμφωνήσω περί αριστοκρατίας και στην συνέχεια να μεταβούμε στην δημοκρατία.

  Τα πολίτευματα κάνουν τον κύκλο τους όμως το πολίτευμα της δημοκρατίας είναι αυτό που συνέχεια πηδάμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η κλήρωση δεν ήταν στοιχείο της πολιτείας των Λακεδαιμονίων.

   Delete
  2. "Οι Έφοροι εξελέγοντο με κλήρο από τον δήμο"

   http://filostratos.pblogs.gr/tags/politeyma-gr.html

   Οι περισσότεροι λένε ότι οι έφοροι γίνονταν με εκλογή κι άλλοι με κλήρο. Θα το ψάξω οταν βρω χρόνο.

   Delete
  3. Σφάλμα μου ανώνυμε 5:54
   Δεν το είχα διαβάσει στο συγκεκριμένο σάϊτ που έβαλα αλλά και εκει που το ειχα διαβάσει λάθος θα το γράφει.

   Επειδή η εκλογή γίνονταν δια βοής έπαιζε ρόλο η σειρά των υποψηφίων και αυτό γινόταν με κλήρο.

   Οποτε θέλει ιδιαίτερη προσοχή το ίντερνετ.

   Delete
  4. Εντάξει. Η σειρά των υποψηφίων γινόταν με κλήρο, αλλά όχι η πραγματική εκλογή. Αυτό δεν έχει σημασία, καθότι ήταν όλοι τους όμοιοι (είναι γνωστό ότι η κοινωνία τους χαρακτηριζόταν από μια αυστηρή ιεραρχία).

   Delete
 3. Ιφικράτη, τί γνώμη έχεις για την πεποίθηση ότι πρέπει να αποφύγουμε τις ακραίες στάσεις (κάτι το οποίο στήριζε ο Αριστοτέλης);

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εξαρτάται από τις πολιτικές συνθήκες που ζούμε. Όταν ζούμε σε ακραίες πολιτικές συνθήκες, οι ακραίες πολιτικές στάσεις είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

   Ιφικράτης

   Delete
 4. Ξέρει κανείς να μου πει ποιός από τους κλασσικούς της ελληνικής γραμματείας είναι ο θεωρητικός της αριστοκρατίας;
  Θα ήθελα να μελετήσω τον κώδικα του συγκεκριμένου πολιτεύματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τα μόνα σπουδαία άτομα της κλασικής περιόδου που ξέρω ότι έγραψαν υπέρ της Αριστοκρατίας είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης.

   Delete
 5. ἔστι δὲ τὸ πεπαιδεῦσθαι [20] πρὸς τὴν πολιτείαν οὐ τοῦτο, τὸ ποιεῖν οἷς χαίρουσιν οἱ ὀλιγαρχοῦντες ἢ οἱ δημοκρατίαν βουλόμενοι, ἀλλ᾽ οἷς δυνήσονται οἱ μὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δὲ δημοκρατεῖσθαι.

  Μου προκαλεί εντύπωση το πόσο τα λόγια του εδώ ακούγονται σαν του Μακιαβέλι. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι οι δημοκράτες και οι ολιγάρχες δεν πρέπει να φερθούν κατά των αντιπάλων τους, και δεν πρέπει να ικανοποιήσουν αποκλειστικά τους οπαδούς τους, αν επιθυμούν να κρατήσουν το συγκεκριμένο πολίτευμα τους (είτε ολιγαρχικό, είτε δημοκρατικό). Οι στηρικτές του εκάστου πολιτεύματος θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πως θα το διατηρήσουν μακροπρόθεσμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά γι αυτό πρέπει να υπάρξει ένα πολίτευμα προσωρινό που θα δώσει σωστές βάσεις για να πάμε στην δημοκρατία. Οτι είναι να γίνει θα γίνει στο προσωρινό πολίτευμα.

   Delete