Thursday, April 25, 2013

5o μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων, 24 Απριλίου 2013, αίθουσα Απόλλων
Στο 5ο μάθημα προπαγάνδας αναλύθηκαν οι στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινείται η προπαγάνδα υπέρ του Ελληνισμού. 

Στρατηγικοί άξονες όπως δομική ασφάλεια, πολιτισμικός και οικονομικός ανταρτοπόλεμος, προνόμια και ασυλία, μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Έλληνος ανθρώπου, διαμελισμός του εχθρού κατά μήκος φυλετικών, θρησκευτικών, εθνοτικών και ταξικών γραμμών, δυσανεξία έναντι των εχθρικών δοξασιών, μηχανισμοί επιβραβεύσεως και τιμωρίας, δημογραφική υπεροχή και βιολογική ακεραιότητα, επανασυγγραφή της ιστορίας, κ.α.

24-4-2013, αίθουσα Απόλλων

www.ieraks.org
http://iphicratisamyras.blogspot.com

Wednesday, April 24, 2013

6ο Μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων


Την Τετάρτη 8 Μαΐου, στις 20:00μμ, Αιόλου 102 και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην στοά, αριστερά στον ημιόροφο, στην αίθουσα του ομίλου «Απόλλων» των Ελλήνων Οικολόγων, θα γίνει το 6ο μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων.

Ομιλητής: Ιφικράτης Αμυράς

Όλοι οι Έλληνες πατριώτες είναι ευπρόσδεκτοι.

Επειδή η αίθουσα παραχωρείται για 2 μόνον ώρες, 20:00-22:00μμ, η ομιλία θα αρχίσει άμεσα στις 20:00μμ, χωρίς καθυστέρηση.

Εάν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, θα παγιωθούν τα μαθήματα προπαγάνδας κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.

Για την ενίσχυση της αιθούσης, παρακαλούνται οι παριστάμενοι να συνδράμουν με το ποσόν των 3 ευρώ. Το αντίτιμο συνοδεύεται με καφέ, ή χυμό, ή τσάϊ.

Πληροφορίες για την αίθουσα: Έλληνες Οικολόγοι, τηλ. 6975425546 

Χάρτης με το ακριβές σημείο:

Tuesday, April 23, 2013

Ελληνική Στρατηγική(I)


Το χαμηλό επίπεδο στρατηγικών σπουδών στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους λόγους για την μειωμένη λαϊκή αντίσταση στην ξένη κατοχή.

Οι ιδέες έχουν συνέπειες. Αφού επί δεκαετίες υπέστημεν ήττες στο πεδίο των ιδεών από την ευρωπαϊκή ένωση, μία ημέρα περάσαμε στην φάση της υλικής υποστάσεως της ήττας. 

Ο ιδεολογικός πόλεμος πήρε την μορφή αφομοιώσεως χιλιάδων Ελλήνων διανοουμένων στο καταστρεπτικό άρμα της ευρωπαϊκής ενώσεως.
 
Αφού επί δεκαετίες επιτρέψαμε σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους να αφελληνίζουν την Ελληνική νεολαία, όταν το 4ο Ράιχ πέρασε στην φάση της πολιτικο-οικονομικής εισβολής και κατοχής, η Ελλάς ευρέθη χωρίς διανοουμένους να στρατευθούν στον ιδεολογικό πόλεμο. Οι περισσότεροι ήταν στο μισθολόγιο των γερμανο-ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Για να εκδιώξουμε τους κατακτητές απαιτείται πρώτα νίκη στο πεδίο των ιδεών, και κυρίως στον τομέα της στρατηγικής αντιλήψεως.

To Κόμμα μας έχει αναλάβει το ηθικό καθήκον να εμπνεύσει στον Λαό πίστη και αφοσίωση στον Ελληνισμό. Η εκπαίδευση των μελών μας στην στρατηγική απαιτεί την εξοικείωσή τους με την ορολογία και τους κανόνες του πολυσχιδούς πολέμου τον οποίο καλούμεθα να φέρουμε εις πέρας. 

Οι Ιέρακες του Ελληνισμού για να καταφέρουν να αναδειχθούν ως διοικητές του Εθνικο-Λαϊκού επαναστατικού στρατού στο πεδίο της μάχης πρέπει να ενσωματώσουν στο πολιτικό τους DNA τις θεμελιώδεις αξίες του Ηρωικού ιδεώδους.
Ο πόλεμος αναδεικνύει την αληθινή πλευρά των ανθρώπων. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμάσουμε τις αντοχές, τις γνώσεις, τις  ικανότητες, και τις αρετές των ανθρώπων.
Μόνον στον πόλεμο δοκιμάζονται τα αντανακλαστικά του Έλληνος πολίτου-οπλίτου, ο βαθμός συντροφικότητος, το θάρρος, η αυτοπεποίθηση, η αντιληπτική ικανότητα, η ευστροφία, η πειθαρχία, η διορατικότητα, η ψυχραιμία, η πανουργία, η πρωτοβουλία, το επιθετικό πνεύμα, η ψυχική αντοχή, η εφευρετικότητα, η μυστικότητα, η ευκινησία, η αφοσίωση.
Όλες αυτές οι αξίες αποκαλύπτονται στον πόλεμο διότι η αλήθεια παρουσιάζεται γυμνή, συντρίπτουσα ο,τιδήποτε ψεύτικο και προσποιητό.
Οι Ιέρακες του Ελληνισμού ως κομματικά στελέχη και ως αξιωματικοί πολέμου οφείλουν να διαθέτουν ευφυία, σχολαστικότητα, τάξη, ακρίβεια, αποφασιστικότητα, θάρρος, πίστη, ισχυρή βούληση, εξειδίκευση. Αλλά δεν αρκούν αυτές οι ικανότητες. Απαιτούνται επιτελικές και τεχνικές γνώσεις στο πεδίο του πολέμου.
Χρειάζεται πρακτική εξάσκηση για να γίνει κάποιος άξιος διοικητής μονάδος και να καθοδηγήσει τους πολεμιστές και τον Λαό στον παρατεταμένο ανορθόδοξο πολιτικό πόλεμο. Η θεωρητική κατάρτιση στον πόλεμο δεν αρκεί. Χρειάζεται πείρα και κουλτούρα πολέμου που να αυτοτροφοδείται μέσα στην Ελληνική κοινωνία.

Saturday, April 20, 2013

Η κλασσική τριγωνική σχέση


Στην στρατιωτικο-πολιτική ιστορία όλων των εθνών εμφανίζεται συνεχώς μία τριγωνική σχέση: Η ταυτόχρονη εισβολή δύο κατακτητών σε μία χώρα, οι οποίοι συγχρόνως είναι εχθροί μεταξύ τους. Το ίδιο τρίγωνο εμφανίζεται όταν έχουμε εισβολή ενός κατακτητού σε μία χώρα, ενώ ήδη υπάρχει άλλος κατακτητής σε αυτήν την χώρα.
Στην Ελληνική Ιστορία έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Εισβολή Οθωμανών και Φράγκων κατακτητών στην Ελλάδα, ενώ αυτοί ήταν εχθροί μεταξύ τους. Εδώ το τρίγωνο είναι «Έλληνες-Οθωμανοί-Φράγκοι». Εισβολή Βυζαντινών και Αράβων κατακτητών στην Ελλάδα, ενώ αυτοί ήταν εχθροί μεταξύ τους. Εδώ το τρίγωνο είναι «Έλληνες-Άραβες-Βυζαντινοί». Εισβολή Βυζαντινών και Βησιγότθων του Αλαρίχου στην Ελλάδα, οι οποίοι ταυτοχρόνως ήταν εχθροί μεταξύ τους. Εδώ το τρίγωνο είναι «Έλληνες-Βησιγότθοι-Βυζαντινοί».
Αυτή την εμπλοκή, την ονομάζουμε κλασσική τριγωνική σχέση. Εμφανίζεται συνεχώς με την μορφή διλήμματος σε όλους τους λαούς, και ο έχων το δίλημμα της επιλογής συμμάχου, μπορεί να είναι στην θέση του υποδούλου, ή στην θέση του κυριάρχου(δηλαδή την στιγμή της εισβολής να μην είναι ο λαός υπόδουλος αλλά ελεύθερος), ή και στην θέση ενός των κατακτητών.
Για παράδειγμα οι Άγγλοι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο απευθύνθηκαν στους κατεκτημένους λαούς και τους ζητούσαν συμμαχία εναντίον των Γερμανών. Εδώ το δίλημμα το έχει ο κατακτητής(=Άγγλοι), ο οποίος ψάχνει συμμάχους εναντίον ενός άλλου κατακτητού(=Γερμανοί). Το δίλημμα που αντιμετώπιζε ο Άγγλος κατακτητής είναι αν θα συμμαχούσαν οι κατεκτημένοι λαοί μαζί του, ή αν θα συμμαχούσαν με τον Γερμανό κατακτητή με αντάλλαγμα την ελευθερία τους. Οι Άγγλοι υπέσχοντο ανεξαρτησία στους κατεκτημένους λαούς, μετά την νικηφόρα για τους Άγγλους λήξη του πολέμου. Οι Γερμανοί υπέσχοντο άμεση ελευθερία από την Αγγλική αποικιοκρατία.
Οι Ινδοί ως κατεκτημένος λαός είχαν το δίλημμα με ποιόν να συμμαχήσουν. Τελικώς επέλεξαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων κατακτητών εναντίον των Γερμανών. Οι Πολωνοί αντιμετώπισαν το δίλημμα ναζιστική ή κομμουνιστική εισβολή. Τελικώς ναζί και κομμουνιστές απήλλαξαν τους Πολωνούς από το δίλημμα, αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και διαμέλισαν την Πολωνία.
Η Ελλάς στα χρόνια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου είχε προτάσεις να βγει στον πόλεμο στο πλευρό των Άγγλων ή των Γερμανών. Βενιζέλος και βασιλεύς Κωνσταντίνος έριζαν σε ποιανού το πλευρό θα βγουν στον πόλεμο.
Οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν εναντίον των Σοβιετικών υπεστήριζαν τους Μουσουλμάνους μουτζαχεντίν. Εδώ το δίλημμα το έχουν και οι τρεις εμπλεκόμενοι στο τρίγωνο «Αμερικανοί-Σοβιετικοί-Μουσουλμάνοι».

Πολιτικό Σχέδιο συγκρούσεως με το 4ο Ράιχ


Το 4ο Ράιχ, ως αδύναμος πολιτικός κρίκος της Ευρώπης λόγω του προσφάτου παγκοσμίου πολέμου, θα παρασύρει μαζί της όλο το ιμπεριαλιστικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
Η εκστρατεία θα ξεκινήσει με εμπρηστικές δηλώσεις από τις δύο πλευρές μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας. Γρήγορα τα ΜΜΕ θα κατασκευάσουν επεισόδια μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών. Θα αναφέρουν υπαρκτές ή ανύπαρκτες προσβλητικές δηλώσεις προσωπικοτήτων και από τις δύο πλευρές.
Σε κάθε βήμα της κλιμακουμένης πολιτικής κρίσεως η πολιτική υποκρισία θα είναι το μέγα όπλο των Ελλήνων. Ενώ κάθε επιθετική ενέργεια θα αποσκοπεί στην διάλυση της «Ευρωπαϊκής Ενώσεως», οι Έλληνες θα δηλώνουν ευθαρσώς ότι δημιουργούν αρραγές μέτωπο για την διάσωση της «Ευρωπαϊκής Ενώσεως».
Ενώ θα προκληθεί διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την Γερμανία, στον Τύπο θα υπάρξουν δηλώσεις ότι αυτό έγινε για λόγους μειώσεως των κρατικών δαπανών και εξοικονομήσεως οικονομικών πόρων, άλλωστε υπάρχει και το διαδίκτυο για άμεση επικοινωνία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πρεσβεία της Γερμανίας στην Αθήνα, ή της Ελλάδος στο Βερολίνο.
Στο επόμενο στάδιο οι Έλληνες ηγέτες θα δηλώνουν με έμφαση, ότι αδυνατούν να εγγυηθούν την ασφάλεια Γερμανών πολιτών επί Ελληνικού εδάφους. Αυτή η δήλωση, στην διπλωματική ορολογία, πρακτικώς σημαίνει έμμεση απέλαση όλων των Γερμανών από την Ελλάδα.
Εννοείται ότι θα ζητηθεί από τους Έλληνες της Γερμανίας να την εγκαταλείψουν διότι σύντομα αναμένονται επεισόδια εις βάρος τους. Αν δεν έχουν γίνει μέχρι τότε επεισόδια εις βάρος Ελλήνων, θα τα ανακαλύψουν τα διεθνή μμε. Είτε αυτοβούλως, είτε επί χρήμασι. Όσοι Έλληνες διαφωνούν, θα πεισθούν να εγκαταλείψουν την Γερμανία.

Βίοι Παράλληλοι: ευρωπαϊκή «ένωση» και βυζάντιο


Οι ηγέται αποδεικνύουν τας ικανότητάς των εφ’ όσον διαθέτουν οξύτητα ενοράσεως και δι’ αυτής καθοδηγούν ασφαλώς το έθνος εν μέσω ομιχλωδών πολιτικών καταστάσεων. Άλλως, αποδεικνύονται επικίνδυνοι για την επιβίωση του έθνους. Άκρως επικίνδυνοι είναι ωρισμένοι ηγέτες των Ελλήνων σήμερα, οίτινες εθελοτυφλούν εμπρός στα διδάγματα της ιστορίας. Αρνούνται να στιγματίσουν την ομοιότητα μεταξύ βυζαντίου και ευρωπαϊκής «ενώσεως» τόσο σε πολιτικό όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Αποχαυνωμένοι από τις Σειρήνες της ευρωπαϊκής «ενώσεως» εκλαμβάνουν κάθε λεκτική υπόσχεση των Βρυξελλών ως Θείο Νόμο γραμμένο πάνω σε ιερό λίθο.
Η σημερινή πολιτική κατάσταση εις την Ευρώπη προσομοιάζει εις την χρονική περίοδο +300 έως +400(Era Vulgaris), όπου διεπιστώθη σύντηξις μεταξύ της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και της αιρέσεως των ναζωραίων.
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό μόρφωμα αντιμετώπιζε προβλήματα συνοχής και φυγοκέντρων πολιτικών τάσεων. Προκειμένου να αποφύγει την διάσπαση συμμάχησε με ένα αντεθνικό οικουμενικό δόγμα. Στόχος ήτο όλοι οι υπήκοοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας να ομογενοποιηθούν. Να καταργηθεί κάθε διαφορά μεταξύ των. Να γίνουν όλοι δούλοι του εσταυρωμένου ψευδοθεού των ναζωραίων. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα ησθάνοντο όλοι ναζωραίοι, ουχί Έλληνες, γερμανοί, γαλάται, ισπανοί, σύριοι.     
Ως γνωστόν ηκολούθησαν αμέτρητες σφαγές προκειμένου να υποταχθούν όλοι στην θέληση των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Σκοπός των σφαγών ήτο να επιτευχθεί ενότης θεολογικού και πολιτικού δόγματος. Μία αυτοκρατορία, είς αυτοκράτωρ, είς θεός, μία θρησκεία.
Για ένα χρονικό διάστημα το βυζαντινό έκτρωμα κατάφερε να εθνοκτονήσει τους λαούς αλλά στο τέλος κατέρρευσε. Ήτο αδύνατον οι βυζαντινοί ευνούχοι να καθυποτάξουν εκατοντάδες λαούς με διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές.

Tuesday, April 16, 2013

Η Αμερικανική παρακμή εξελίσσεται ραγδαίωςΑν επιβεβαιωθούν οι φήμες που εμπλέκουν ισλαμιστές στην χθεσινή επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε σε εξέλιξη την στρατηγική μεταβλητής γεωμετρίας Ισλαμ-Δύσεως. Ενώ συνεργάζονται μεταξύ τους σε χώρες όπως η Συρία, την ίδια στιγμή συγκρούονται σφοδρώς σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και οι ΗΠΑ.
Δείχνουν αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα για τους Αμερικανούς ηγέτες. Επειδή πρόκειται για πολυφυλετικό και πολυπολιτισμικό κράτος, οι ηγετικοί κύκλοι των ΗΠΑ δεν έχουν μία σταθερή αντίληψη για το ποιός είναι εχθρός και ποιός φίλος.
Σε παλαιότερο άρθρο είχαμε αναλύσει την στρατηγική μεταβλητής γεωμετρίας που θα πρέπει να ακολουθεί η Ελλάς για να μην βρεθεί μεταξύ διασταυρωμένων πυρών. Αλλά εκεί προϋποθέταμε ένα ομοιογενές εθνοφυλετικό κράτος.
Αντιθέτως για ωρισμένους ελληνόφωνους πολιτικούς όπως ο Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος κατεδίκασε την βομβιστική ενέργεια στην Βοστώνη ενώ επικροτεί τις βομβιστικές ενέργειες των ισλαμιστών στην Συρία, υφίσταται σοβαρό πρόβλημα νοητικής ισορροπίας. Δεν έχουν κάποια στρατηγική στο μυαλό τους. Απλώς υπακούν σε ό,τι λέει ο Αμερικανός αφέντης.   
Η εκτίμησή μας είναι ότι το Ισλάμ έχει καλύτερη στρατηγική από τις ΗΠΑ. Το ισλαμικό μέτωπο Al-Nusra, το οποίο λειτουργεί ως παρακλάδι της Al-Qaeda, δήλωσε ότι πολεμά μόνον κατά της Συριακής κυβερνήσεως Assad και δεν θα επιτεθεί σε δυτικούς στόχους. Φυσικά αν πέσει ο Assad και πάρουν την εξουσία στην Συρία οι σαλαφιστές είναι βέβαιο ότι θα την χρησιμοποιήσουν ως ισλαμικό ορμητήριο για επιθέσεις σε δυτικούς στόχους.

Thursday, April 11, 2013

Να μην αφήσουμε κανέναν αιχμάλωτο πολέμου της Ιερισσού στα χέρια των πραιτωριανώνΗ κυρία Δημητρακούδα περιγράφει την τρομοκρατική ενέργεια των πραιτωριανών εις βάρος της οικογενείας της, και την αιχμαλωσία του συζύγου της. 

Στον πόλεμο που έχει εξαπολύσει η ληστοσυμμορία Σαμαρά εναντίον του Ελληνικού Λαού πρέπει να απαντάμε με κάθε μέσον. Να μην αφήσουμε κανένα αιχμάλωτο πολέμου στα χέρια των πραιτωριανών.

"Θα πάρουμε τα όπλα στο τέλος. Μας έχουν κάνει όλους κομμουνιστάς". Μαζί σου σύντροφε...Από τις δηλώσεις κατοίκων της Ιερισσού για τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην περιοχή τους.

4ο μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων, 10 Απριλίου 2013, Αίθουσα Απόλλων
Στο 4ο μάθημα αναλύσαμε το ζήτημα του Μύθου. Γιατί πρέπει να διαθέτουμε ισχυρά μυθοπλαστική ικανότητα ως Έθνος. Εξηγήθηκαν τα κύρια γνωρίσματα της μαζοψυχής. Αναλύθηκαν οι αρχές που πρέπει να διέπουν τα Ιδανικά ενός επαναστατικού κινήματος. Αναφερθηκαν ζητήματα κοινωνικής μηχανικής. 

 10 Απριλίου 2013, Αίθουσα Απόλλων

Wednesday, April 10, 2013

5ο Μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων


Την Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 20:00μμ, Αιόλου 102 και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην στοά, αριστερά στον ημιόροφο, στην αίθουσα του ομίλου «Απόλλων» των Ελλήνων Οικολόγων, θα γίνει το 5ο μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων.

Ομιλητής: Ιφικράτης Αμυράς

Όλοι οι Έλληνες πατριώτες είναι ευπρόσδεκτοι.

Επειδή η αίθουσα παραχωρείται για 2 μόνον ώρες, 20:00-22:00μμ, η ομιλία θα αρχίσει άμεσα στις 20:00μμ, χωρίς καθυστέρηση.

Εάν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, θα παγιωθούν τα μαθήματα προπαγάνδας κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.

Για την ενίσχυση της αιθούσης, παρακαλούνται οι παριστάμενοι να συνδράμουν με το ποσόν των 3 ευρώ. Το αντίτιμο συνοδεύεται με καφέ, ή χυμό, ή τσάϊ.

Πληροφορίες για την αίθουσα: Έλληνες Οικολόγοι, τηλ. 6975425546 

Χάρτης με το ακριβές σημείο:

Ενδυναμώνοντας την Ελληνική Αριστοκρατία


Τις τελευταίες δεκαετίες η Αριστοκρατία του Ελληνικού Έθνους έχει κάνει σημαντικά αλλά όχι αρκετά βήματα στην κοινωνική αναρρίχηση. Παρά τις αντιξοότητες που ανεφύησαν από τις ισοπεδωτικές ιδεοληψίες όλο και μεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής νεολαίας ασπάζεται τις φιλοσοφικές αρχές της Αριστοκρατίας.
Με την συνεχή παρουσίαση φιλολογικών έργων, την έρευνα, τις ομιλίες, τις εκδηλώσεις και την εκπαίδευση του Λαού, προοδεύει και αναδεικνύεται η πνευματική, βιολογική, ηθική και δημογραφική Αριστοκρατία του Ελληνικού Έθνους.
Σε κάθε τομέα της κοινωνίας οι Έλληνες Αριστοκράτες υπερέχουν και δίνουν το παράδειγμα στις νέες γενεές Ελλήνων. Απλοί πολίτες τηρούν τις βασικές αρχές της αναπαραγωγής της Αριστοκρατικής φιλοσοφίας, η τέχνη του ευ ζην μιμείται τα πρότυπα των Αριστοκρατών, οι νέοι διαχωρίζονται από την λαίλαπα της αφομοιώσεως.
Αλλά δεν αρκούν τα αριστοκρατικά πρότυπα.
Η Αριστοκρατία για να υπερισχύσει και να εξυψωθεί ως κυρίαρχη πολιτιστική δύναμη, πρέπει να έχει δικό της μαζικό κίνημα, με οργανωμένους διαδηλωτές και συχνές διαδηλώσεις. Πρέπει να προάγουμε την λαϊκή συμμετοχή στην Αριστοκρατική φιλοσοφία για να αντιληφθεί ο Λαός τις απέραντες δυνάμεις που φωλιάζουν μέσα του.
Οφείλουμε να στηρίζουμε την διάχυση του πλούτου στην κοινωνία και σε καμμία περίπτωση την συγκέντρωσή του στους ολιγαρχικούς δημοκράτες που καταδυναστεύουν τον Λαό. Η διάχυση του πλούτου όχι μόνον βοηθά να διατηρείται η κοινωνική συνοχή αλλά εξυψώνει τον Λαό δίδοντάς του χρόνο να μελετά και να πολιτικοποιείται απερίσπαστος από βιοποριστικά προβλήματα.
Η Ελληνική Αριστοκρατία οφείλει να τιμωρεί ανηλεώς τον εγωισμό όσων μελών της παρεκκλίνουν από τις Αριστοκρατικές αρχές μεταφέροντας όλα τα φορολογικά βάρη στα πτωχά λαϊκά στρώματα. Η μετάλλαξη της Αριστοκρατίας σε ολιγαρχία πρέπει να εντοπίζεται και να τιμωρείται σε πρώιμο στάδιο. Αλλιώς μέλη της Αριστοκρατικής μερίδος της κοινωνίας θα μετατραπούν σε ολιγαρχικά παράσιτα.

ΙΕΡΑΚΣ: Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στον Αγώνα των κατοίκων της ΙερισσούΚύδος στους εξεγερμένους της Ιερισσού.

Σε αντίποινα για την αιχμαλωσία δύο κατοίκων του χωριού από τις κατοχικές δυνάμεις, οι κάτοικοι επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και το διέλυσαν.
Ο αγώνας των κατοίκων της Ιερισσού για την υπεράσπιση της Πατρώας Γής από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς του Ελληνισμού, είναι απολύτως δίκαιος και νόμιμος. 

Ο πολιτικός μας φορέας εκφράζει την συμπαράστασή του. Είμαστε μαζί τους. Καλούμε τους συμπολεμιστές από κοντινά μέρη να συνδράμουν στον Αγώνα της Ιερισσού. 


Ιφικράτης Αμυράς

Ιερά Εθνικο-Απελευθερωτική Κοινωνική Συμμαχία

Προς τους κατοίκους του Ηρακλείου για την προειδοποιητική στάση πληρωμών


Διαγράψτε το «προειδοποιητική» από την συνθηματολογία σας. Προξενεί σύγχυση στην λαϊκή συνείδηση. Είναι σαν να υπονοείτε ότι προειδοποιείτε την κατοχική κυβέρνηση να ακυρώσει τα μνημονιακά μέτρα. Και αν ακυρώσει 2-3 μνημονιακά μέτρα, πχ το χαράτσι στην ΔΕΗ, τί θα κάνετε; Θα διακόψετε την στάση πληρωμών;
Η σωστή τακτική είναι η μόνιμη στάση πληρωμών μέχρι να καταρρεύσει η κατοχική κυβέρνηση. 
Η στάση πληρωμών πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της ανατρεπτικής διαθέσεως του Λαού. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να έχει τον χαρακτήρα της διαμαρτυρίας. Διότι είναι σαν να υπονοείτε ότι αν οι δωσίλογοι πάρουν πίσω τα αντιλαϊκά μέτρα, θα σταματήσετε και εσείς την στάση πληρωμών, και θα τους αφήσετε να κυβερνούν. 
Στην αντικατοχική μας προπαγάνδα δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την παραμικρή υπόνοια ότι θα επιτρέψουμε στους προδότες να συνεχίσουν να κυβερνούν την Ελλάδα. Ούτε πρέπει να επιτρέπουμε σε ομάδες και φορείς να τηρούν μία μετριοπαθή αρνητική στάση έναντι της ληστοσυμμορίας Σαμαρά. 
Ως εκπρόσωπος της Ιεράς Εθνικο-Απελευθερωτικής Κοινωνικής Συμμαχίας, εκφράζω την πλήρη συμπαράσταση του πολιτικού μας φορέως στην στάση πληρωμών των κατοίκων του Ηρακλείου, αλλά τους καλώ να περάσουν σε μόνιμη αντί για προειδοποιητική στάση πληρωμών. 
Και να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι πολιτικός στόχος της στάσεως πληρωμών είναι η ανατροπή της κατοχικής κυβερνήσεως Σαμαρά. 
Ιφικράτης Αμυράς
Γραφείου Τύπου ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.

4ο Μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων


Την Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 20:00μμ, Αιόλου 102 και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην στοά, αριστερά στον ημιόροφο, στην αίθουσα του ομίλου «Απόλλων» των Ελλήνων Οικολόγων, θα γίνει το 4ο μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων.

Ομιλητής: Ιφικράτης Αμυράς

Όλοι οι Έλληνες πατριώτες είναι ευπρόσδεκτοι.

Επειδή η αίθουσα παραχωρείται για 2 μόνον ώρες, 20:00-22:00μμ, η ομιλία θα αρχίσει άμεσα στις 20:00μμ, χωρίς καθυστέρηση.

Εάν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, θα παγιωθούν τα μαθήματα προπαγάνδας κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.

Για την ενίσχυση της αιθούσης, παρακαλούνται οι παριστάμενοι να συνδράμουν με το ποσόν των 3 ευρώ. Το αντίτιμο συνοδεύεται με καφέ, ή χυμό, ή τσάϊ.

Πληροφορίες για την αίθουσα: Έλληνες Οικολόγοι, τηλ. 6975425546 

Χάρτης με το ακριβές σημείο:


Monday, April 8, 2013

Από μισθωτός, μέτοχος της εταιρείας. Από συνταξιούχος, γίνεσαι ομολογιούχος...


Μετά απ' αυτό που έγινε με την ληστεία των καταθέσεων στην Κύπρο, πόσο απέχουμε από το να αποφασίζει μία επιχείρηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με υποχρεωτική συμμετοχή των εργαζομένων; Μπορεί κάλλιστα το διοικητικό συμβούλιο μίας εταιρείας να δηλώνει ότι αντί για μισθούς αυτό τον μήνα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν μετοχές της εταιρείας. 

Πόσο απέχουμε από το να δηλώνει μία εταιρεία ότι οι προμηθευτές της δεν είναι πια πιστωτές, αλλά μέτοχοι; Υποχρεωτικώς, χωρίς να τους ρωτήσει. Ή ακόμη καλύτερα, οι προμηθευτές της εταιρείας όχι μόνον δεν είναι πιστωτές, αλλά μετατρέπονται σε οφειλέτες. Αυτό έγινε στην Κύπρο. 

Οι τραπεζίτες λήστεψαν τις καταθέσεις από τους αλληλόχρεους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, αλλά ζητούν από τους επιχειρηματίες να καταβάλλουν κανονικώς τα δάνεια. Οπότε θα μπορεί μία τράπεζα να προχωρήσει σε δέσμευση και πλειστηριασμό περιουσιακών στοιχείων των καταθετών που έχουν πάρει δάνεια και δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν λόγω της ληστείας των καταθέσεων.

Και αφού το καταρρέον κράτος σε λίγο δεν θα μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις, θα μετατρέψει τους συνταξιούχους, σε ...ομολογιούχους! Θα τους δίνει ομόλογα, όπως έκανε με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Αποπληρωτέα το 2040...

Τελευταία ενημέρωση: Το γερμανικό περιοδικό Spiegel, προπομπός των γερμανικών αποφάσεων, γράφει ότι επίκειται κούρεμα Ελληνικών καταθέσεων. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος προφήτης, ούτε να έχει εσωτερική πληροφόρηση από την γερμανική κυβέρνηση όπως οι συντάκτες του περιοδικού Spiegel.

Από την στιγμή που δεν εξυπηρετούνται τα τραπεζικά δάνεια λόγω υφέσεως, από την στιγμή που υπάρχει αδυναμία αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου(ποιός ιδιώτης θα επενδύσει σε χρεωκοπημένες τράπεζες;), και από την στιγμή που υπάρχει απόκλιση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού λόγω καταρρεύσεως της οικονομίας, τίθεται σε εφαρμογή η ρήτρα αυτομάτου επιβολής νέων  μέτρων που ενσωματώθηκε στο τελευταίο μνημόνιο.

Ήτοι, ή θα επιβάλλουν νέους φόρους, ή θα περικόψουν και άλλες δαπάνες, ή θα αρπάξουν τις καταθέσεις. Χωρίς να απαιτείται να ψηφιστεί νέο μνημόνιο. 

Αποσύρετε τώρα τις καταθέσεις σας. Όσο προλαβαίνετε.

Saturday, April 6, 2013

ΙΕΡ.Α.Κ.Σ. - Ελληνικό Φώς - Ελληνικό Πνεύμα - Ελληνική Ψυχή - Ελληνική Δύναμη


Λαϊκές Πολιτοφυλακές εναντίον πραιτωριανών


Το σημερινό άρθρο καταδεικνύει την υψίστη σημασία που έχει για τον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα η γνώση της προπαγάνδας.  
Οι πατριώτες πρέπει να συνειδητοποιήσουν το βασικό και πανάρχαιο δόγμα του πολέμου: Σκοπός μας είναι να αποκτούμε στρατιωτικά πλεονεκτήματα εις βάρος του εχθρού μας, και την ίδια στιγμή να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμποδίσουμε τον εχθρό μας να αποκτήσει αντίστοιχα πλεονεκτήματα.
Θυμάστε την υποκριτική στάση της αντεθνικής αστικής δεξιάς και αριστεράς στο ζήτημα των πολιτοφυλακών; Διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους όταν άκουγαν ότι γίνεται προσπάθεια οργανώσεως πολιτοφυλακών σε αρκετά μέρη της Ελλάδος.
Με κροκοδείλια δάκρυα προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι υπάρχει «συντεταγμένη πολιτεία», και ότι δεν επιτρέπεται σε «συμμορίες οπλοφόρων» να υποκαθιστούν το κράτος.
Κάποιοι αντιμνημονιακοί πολιτικάντηδες της συμφοράς συμφώνησαν με την επίσημη προπαγάνδα, ισχυριζόμενοι ότι η αστυνομία πρέπει να ενισχυθεί για να μην έχουμε «φαινόμενα αυτοδικίας».
Εγώ από την πλευρά μου δήλωσα εξ αρχής ότι η συγκρότηση λαϊκών πολιτοφυλακών αποτελεί εθνική ανάγκη για την υπεράσπιση της Πατρίδος και του Λαού από την ξένη κατοχή. Και συγχρόνως ότι πρέπει να αφοπλίσουμε και να συλλάβουμε τους πραιτωριανούς.
Η στάση μου ήταν ευθυγραμμισμένη με το βασικό πολεμικό δόγμα: απόκτησε στρατιωτική ισχύ έναντι του εχθρού, και αφόπλισε τον εχθρό.
Δυστυχώς μέχρι στιγμής η άγνοια των Ελλήνων πατριωτών σε θέματα προπαγάνδας επιτρέπει στον κάθε δωσίλογο τύπου Δένδια να κλαψουρίζει υποκριτικώς(και μπράβο του από μία άποψη) όταν ο Λαός θέλει να αποκτήσει ένοπλα σώματα, ενώ την ίδια στιγμή η κατοχική κυβέρνηση βαπτίζει τις δικές της παραστρατιωτικές ομάδες ως «ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας».

Οι παραστρατιωτικές ομάδες του κατοχικού καθεστώτος με απόφαση του Δένδια αναλαμβάνουν καθήκοντα «ασφαλείας» στην Ελληνική επικράτεια, και μάλιστα στα κέντρα υποδοχής λαθροεποίκων.

Friday, April 5, 2013

Κυριακή 7 Απριλίου, στην Καλαμάτα, ομιλία στο ξενοδοχείο ΡΕΞ, Αριστομένους 28, στις 19:00μμ


Συγκρότηση τοπικών οργανώσεων ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.


Για να εξαπλωθεί τάχιστα το μήνυμα του ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος, κάθε υπεύθυνος συμπολεμιστής είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να δημιουργήσει ένα τοπικό ιστολόγιο με παρουσία στο facebook, και να το συνδέσει με την κεντρική ιστοσελίδα του Κόμματος(www.ieraks.org). 

Για παράδειγμα η τοπική οργάνωση στην Πέλλα θα πάρει το όνομα ΙΕΡΑΚΣ-Πέλλας, θα δημιουργήσει ιστολόγιο με όνομα ieraks-pellas, και ένα email στο όνομα ieraks.pellas@gmail.com. To τοπικό ιστολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει τηλέφωνα, ώρες επικοινωνίας, και τόπους συναθροίσεως. 

Κάθε τοπικό ιστολόγιο του Κόμματος αναρτά το σύμβολο και τις ιδεολογικές αρχές της Ιεράς Εθνικο-Απελευθερωτικής Κοινωνικής Συμμαχίας. 

Μετά οι συμπολεμιστές φροντίζουν να ενημερώνουν τακτικώς το ιστολόγιό τους και την κεντρική ιστοσελίδα για τις τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις της Ιεράς Εθνικο-Απελευθερωτικής Κοινωνικής Συμμαχίας. 

Οι συμπολεμιστές να θεωρούν ότι τοπικές οργανώσεις θα δημιουργούνται όπου υπάρχει εύφορο έδαφος και αναλόγως της δραστηριότητος και δυναμικότητος των μελών. Ενδεικτικώς ανεφέρθη ο Νομός Πέλλας, επειδή εκεί έχουμε έναν πυρήνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συγκροτούμε τοπικές οργανώσεις ανά Νομό. Πρέπει να δημιουργηθούν οργανώσεις ανά δήμο και ανά διαμέρισμα και ανά κωμόπολη και ανά χωριό. 


Οργανωτική επιτροπή ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.

Προσκεκλημένος στην εκπομπή "Ελληνική Αγωγή", 5-4-2013
Σήμερα Παρασκευή στις 15:30μμ, παρουσίαση του "Πολιτικού Μανιφέστου" στο Blue Sky channelΤην Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, στις 15:30μμ, είμαι καλεσμένος στο Blue Sky tv για να παρουσιάσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις για το βιβλίο μου "Πολιτικό Μανιφέστο για τον Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα".

Thursday, April 4, 2013

Ηθική, Ιεραρχία, και Πειθαρχία των μελών του ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.


Επειδή η Ελληνική κοινωνία νοσεί πολιτικώς, ευθύνη του Πολιτικού μας φορέως είναι να διηθίζει τις συμπεριφορές των μελών του ώστε να εξυψώνει την ηθική στάθμη των Ελλήνων.
Οφείλουμε, αφ’ ενός να επιβραβεύουμε όσους προσφέρουν στον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα, αφ’ ετέρου να τιμωρούμε όσους δειλιάζουν μπροστά στο Ιερό Καθήκον.
Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως θέσεως στην ιεραρχία, θα συντάσσει δελτίο απολογισμού. Θα καταγράφει την πολιτική δράση και την συνεισφορά του.
Η αδράνεια, η ευθυνοφοβία, η διπροσωπία, οι κλίκες μέσα στο Κόμμα, οι ανυπόστατες συκοφαντίες εναντίον συμπολεμιστών, θα προξενούν την ηθική απαξία, και την αποπομπή από το Κόμμα. Όσοι αδυνατούν να προσφέρουν έργο, δεν έχουν θέση ανάμεσά μας.
Όσοι μεταφέρουν μέσα στο Κόμμα την νωχελική συμπεριφορά, τις δολοπλοκίες, και τα ήθη των ραγιάδων που απέκτησαν από άλλα κόμματα, θα αποπέμπωνται πάραυτα.
Το Κόμμα θα επιβραβεύει και θα προωθεί στην κλίμακα της ιεραρχίας μόνον όσους προσφέρουν έργο.

Πρόσκληση σε ημερίδα της Πολιτιστικής πτέρυγος της Ιεράς Εθνικο-Απελευθερωτικής Κοινωνικής Συμμαχίας

Ο Πολιτικός φορέας «ΙΕΡΑ ΕΘΝΙΚΟ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.) διοργανώνει την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013, και ώρα 18:30μμ, ημερίδα με θέμα «Πολιτιστικά δρώμενα στην Αρχαία Ελλάδα, αντιθέσεις τότε και σήμερα».

Η ημερίδα θα γίνει στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60.

Ομιλητές: Έλενα Νασοπούλου, Βασιλεία Στεργιοπούλου

Συντονιστής: Ιφικράτης Αμυράς


Wednesday, April 3, 2013

Προσκεκλημένος στην εκπομπή ΟΙΚΟΖΗΝ, 28/3/2013

4ο Μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων


Την Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 20:00μμ, Αιόλου 102 και Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στην στοά, αριστερά στον ημιόροφο, στην αίθουσα του ομίλου «Απόλλων» των Ελλήνων Οικολόγων, θα γίνει το 4ο μάθημα Προπαγάνδας και ψυχολογικών επιχειρήσεων.

Ομιλητής: Ιφικράτης Αμυράς

Όλοι οι Έλληνες πατριώτες είναι ευπρόσδεκτοι.

Επειδή η αίθουσα παραχωρείται για 2 μόνον ώρες, 20:00-22:00μμ, η ομιλία θα αρχίσει άμεσα στις 20:00μμ, χωρίς καθυστέρηση.

Εάν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, θα παγιωθούν τα μαθήματα προπαγάνδας κάθε Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.

Για την ενίσχυση της αιθούσης, παρακαλούνται οι παριστάμενοι να συνδράμουν με το ποσόν των 3 ευρώ. Το αντίτιμο συνοδεύεται με καφέ, ή χυμό, ή τσάϊ.

Πληροφορίες για την αίθουσα: Έλληνες Οικολόγοι, τηλ. 6975425546 

Χάρτης με το ακριβές σημείο:


Tuesday, April 2, 2013

Φέρνουν ξένους εργάτες να εργαστούν στην Ελλάδα, την ώρα που απολύουν τους ΈλληνεςΜε την παρούσα απόφαση της κατοχικής κυβερνήσεως, δεν αποδεικνύεται ότι οι πολιτικοί που αποτελούν την ληστοσυμμορία Σαμαρά είναι προδότες. Το ότι είναι προδότες, το ξέρουν και οι πέτρες. 

Αποδεικνύεται ότι όποιος πολίτης θεωρεί την ληστοσυμμορία Σαμαρά νόμιμη κυβέρνηση είναι είτε ηλίθιος, είτε προδότης, είτε μισέλλην, είτε όλα αυτά μαζί.    

Το ΦΕΚ που κάνει θραύση στο διαδίκτυο: Ιφικράτης Αμυράς

3-4-2013

Παραταγμένοι στην φάλαγγα, έτοιμοι για τον Ιερό ΑγώναΆλλη μία δημιουργική αφίσσα του συμπολεμιστού Black Flag. 


Αν η ληστοσυμμορία του Προβόπουλου καταφέρει να ξαναληστέψει τους συμπολίτες μας, θα έχουμε και εμείς ευθύνη.Οι πρωταπριλιάτικες δηλώσεις Προβόπουλου περί ασφαλούς τραπεζικού συστήματος και ότι τάχα δεν υπάρχει περίπτωση να ληστέψουν τις καταθέσεις είναι άκρως ανησυχητικές. Ισχυρίστηκε στην ΝΕΤ ότι τάχα 165 δις καταθέσεις είναι μέσα στις τράπεζες και όλο επιστρέφουν περισσότερα χρήματα. Είναι προφανές ότι ψεύδεται για την επιστροφή, όπως και για το ύψος των καταθέσεων. 

Αν όμως οι καταθέσεις των Ελλήνων αυτή την στιγμή είναι περίπου 135 δις και ο ρυθμός αποσύρσεως είναι πχ 5 δις τον μήνα, με μια ληστεία της τάξεως του 10%, θα αρπάξουν 10-13 δις ευρώ. Υπάρχουν μουδιασμένες συνειδήσεις οι οποίες δεν αποφασίζουν να αποσύρουν τις καταθέσεις παρ' ό,τι βλέπουν την καταστροφή να έρχεται. Χρειάζονται κάποιον να τους σπρώξει. 

Καλώ τους συμπολεμιστές να ετοιμάσουν ηλεκτρονικές αφίσσες, και βίντεο ενός λεπτού με κατάλληλη μουσική υπόκρουση που να ωθούν τους συμπολίτες μας να αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες. Αν η ληστοσυμμορία του Προβόπουλου καταφέρει να ξαναληστέψει τους συμπολίτες μας, θα έχουμε και εμείς ευθύνη.  


Ιφικράτης Αμυράς

2-3-2013

Monday, April 1, 2013

58η επέτειος από την έναρξη του ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος 1955-1959


Τιμή και Δόξα στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Δεν θα λησμονήσουμε ποτέ ότι οι Αδελφοί μας στην Κύπρο πολέμησαν εναντίον τριών εχθρών ταυτοχρόνως. Εναντίον των Άγγλων κατακτητών, εναντίον των Τούρκων κατακτητών, και εναντίον των ελληνόφωνων πολιτικάντηδων των Αθηνών που πρόδωσαν τους Κυπρίους Αδελφούς με τις συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου. 

Σαν σήμερα 1 Απριλίου το 1955 ξεκίνησε ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ, μυστικής οργανώσεως στην Κύπρο, με αρχηγό τον Γεώργιο Γρίβα-Διγενή.

Χιλιάδες αγωνιστές απαγχονίστηκαν και βασανίστηκαν από τους κατακτητές. 

Η θυσία των Κυπρίων Αδελφών παραμένει ανεξίτηλα στην συλλογική μνήμη του Ελληνισμού και αποτελεί ιερά παρακαταθήκη για εμάς τις νεώτερες γενεές Ελλήνων. Μας εμπνέει να πράξουμε και πάλι το καθήκον μας στις σημερινές συνθήκες ξένης κατοχής. 


Ιφικράτης Αμυράς

1 Απριλίου 2013

Ανοικτή επιστολή προς την ηλεκτρονική εφημερίδα e-volos.grΩς ενεργός πολιτικός και εκπρόσωπος του νεοσύστατου πολιτικού φορέως ΙΕΡ.Α.Κ.Σ. ζητώ η σύνταξη της εφημερίδος σας να δημοσιεύσει την επιστολή μου, η οποία αφορά την υπόθεση των τριών νεαρών εθνικιστών, οι οποίοι κατηγορούνται από το κατοχικό καθεστώς ως υπεύθυνοι για ωρισμένες ζημιές σε ένα «κοινωφελές» ίδρυμα ονόματι τράπεζα Κύπρου, στην περιοχή του Βόλου.  

Επειδή διεπίστωσα ότι στο ρεπορτάζ της εφημερίδος σας χρησιμοποιείτε ιδεολογικώς φορτισμένους χαρακτηρισμούς όπως, «οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. ήρθαν αντιμέτωποι με το πραγματικό πρόσωπο του τέρατος - φασισμού, ανακαλύπτοντας ένα ολόκληρο οπλοστάσιο, αποτελούμενο από όπλα», θεωρώ ότι για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας υποχρεούσθε να δημοσιεύσετε και την αντίθετη άποψη.

Κατ’ αρχήν να υπογραμμίσω την σωστή ορολογία που χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε για «φερόμενους» ως εμπρηστάς. Αυτό αποδεικνύει διάθεση αντικειμενικότητος εκ μέρους σας.

Αλλά:

Πρώτον, οι γονείς των παιδιών αρνούνται τα όσα «βρήκε» η αστυνομία. Άλλο οι απομιμήσεις όπλων - ρέπλικες, και άλλο τα αληθινά όπλα. Επομένως τα περί οπλοστασίου δεν ισχύουν.

Δεύτερον, από την στιγμή που η δικαστική έρευνα είναι σε εξέλιξη, φράσεις όπως «το πραγματικό πρόσωπο του τέρατος - φασισμού», καλλιεργούν αρνητικό κλίμα εις βάρος των τριών παιδιών, κάτι που θα είχα εντοπίσει αν χρησιμοποιούσατε τους ίδιους χαρακτηρισμούς για τους τέσσερις νεαρούς αναρχικούς που αιχμαλωτίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στην Κοζάνη.

Aφίσσα για τα Γεράκια του ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος
Εύγε στον συμπολεμιστή Δημοσθένη, τον ευχαριστώ για την δημιουργία της αφίσσας.