Friday, May 1, 2020

Γιατί δεν ασκείται Εθνική Υγειονομική Πολιτική; Ο ρόλος του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ)Δεν χρειάζεται παρατηρητικότητα για να καταλάβει κάποιος ότι ο Τσιόδρας λειτουργεί ως τοπικός αντιπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Καθημερινώς διαβάζει τις ανακοινώσεις του ΠΟΥ, από εκεί ενημερώνεται.

Αυτό που δεν είναι τόσο φανερό, είναι το γιατί το κάνει.

Γιατί δεν ασκείται μία εθνική πολιτική υγείας; Γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα δικό της σχέδιο εξόδου από την υγειονομική κρίση;

Γιατί καθημερινώς ο Τσιόδρας και το υπουργείο υγείας αντιγράφουν και εφαρμόζουν ό,τι λέει ο ΠΟΥ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προλήψεως και Ελέγχου Νοσημάτων ECDC, αντίστοιχος του Αμερικανικού CDC;

Διότι ο ΠΟΥ λειτουργεί όπως το ΔΝΤ σε θέματα οικονομίας.

Διότι το κατοχικό καθεστώς εδώ και πολλλά χρόνια, έχει δέσει χειροπόδαρα την Ελλάδα με ένα σωρό νομικές δεσμεύσεις σε θέματα υγείας, και έχει εκχωρήσει την υγειονομική πολιτική της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισμούς.

Όπως ακριβώς κατήργησε το εθνικό νόμισμα, και εκχώρησε την νομισματική πολιτική της χώρας σε υπερεθνικούς οργανισμούς, έτσι έπραξε και με την υγειονομική της πολιτική.

Υπάρχει κάτι που ονομάζεται Διεθνής Υγειονομικός Κανονισμός, International Health Regulations, και οι χώρες που προσυπογράφουν, οφείλουν να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία τις εντολές του ΠΟΥ.

https://eody.gov.gr/diethnis-ygeionomikos-kanonismos/. (...Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του ΔΥΚ , όπως ορίζονται στο άρθρο 2 αυτού, είναι: – η πρόληψη – η προστασία – ο έλεγχος και – η απόκριση σε συμβάντα διεθνούς υγειονομικού ενδιαφέροντος με κίνδυνο παγκόσμιας διασποράς.)

Ενώ η φρασεολογία ακούγεται αθώα, αν διαβάσει κάποιος τους συνδέσμους στα αγγλικά, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιβολή ξένων κανόνων υγείας, και εξάρθρωση του εθνικού συστήματος υγείας.

https://www.who.int/ihr/Intro_legislative_implementation.pdf?ua=1, A brief introduction to implementation in national legislation - IHR 2005


"Σύμφωνα με τον ΔΥΚ, οι χώρες έχουν συμφωνήσει να εκπληρώσουν έναν αριθμό υποχρεώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματική παρακολούθηση, αντίδραση, επαλήθευση, και γνωστοποίηση συγκεκριμένων υγειονομικών συμβάντων, τα οποία θα είχαν επιπτώσεις στην διεθνή κοινότητα.

Για να στηριχθούν οι χώρες προκειμένου να εκπληρώσουν τις διεθνείς υγειονομικές ρυθμιστικές υποχρεώσεις τους, ο ΠΟΥ παρέχει οδηγίες στο πώς να εναρμονιστεί το εσωτερικό τους δίκαιο με το πλαίσιο του ΔΥΚ. Αυτό με την σειρά του διευκολύνει την πλήρη εφαρμογή του ΔΥΚ.

(εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι η συνήθης φρασεολογία των ευρωραγιάδων για να εξαλείψουν ο,τιδήποτε θυμίζει εθνικό κράτος).

Under IHR, countries have agreed to fulfill a number of obligations that contribute to the efficient surveillance, response, verification and notification of certain public health events that could have an impact on the international community.

To support countries in meeting their IHR obligations, WHO provides guidance on harmonizing their existing legal frameworks with the IHR framework. This in turn facilitates full IHR implementation."

Όσοι θεωρούν αθώα και ανώδυνη την φράση "εναρμόνιση" του εσωτερικού δικαίου με τους ρυθμιστικούς κανόνες του ΠΟΥ, δεν κατανοούν ότι ουσιαστικώς σημαίνει την πλήρη κατάργηση κάθε εθνικής πολιτικής για την υγεία.

Οι διάφοροι υγειονομικοί γραφειοκράτες στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, μετατρέπονται σε απλοί διεκπεραιωτές ξένων εντολών και συμφερόντων.

Προσοχή στην φρασεολογία που ακολουθεί:

"Strengthening health security by implementing the International Health Regulations (2005), https://www.who.int/ihr/gcr-work-areas/en/

Ενισχύοντας την υγειονομική ασφάλεια δια της εφαρμογής του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού"

Ο όρος ασφάλεια, σημαίνει ότι μας καθορίζουν υπερεθνικοί οργανισμοί και ξένοι γραφειοκράτες την εθνική μας ασφάλεια σχετικά με θέματα υγείας, με ό,τι συνέπειες θα έχει αυτό για την ζωή των πολιτών.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο αναφέρονται ένα σωρό τομείς υγείας στους οποίους παρεμβαίνει ο ΠΟΥ στα εθνικά κράτη, και καθορίζει την πολιτική υγείας:

Παρατηρητήριο επιδημιών (Global Outbreak Alert and Response Network),

Υγειονομική επιμελητεία (public health logistics),

Ανάλυση υγειονομικών κινδύνων (risk assessment),

Θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Laboratory strengthening and biorisk management),

Εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού πάνω στην εφαρμογή των κανόνων του ΠΟΥ (Learning solutions and training support). Support to countries for strengthening the skills of professionals from all sectors that contribute to IHR implementation,

Ταξιδιωτικές οδηγίες, και οδηγίες για μαζικές συναθροίσεις (International travel and health & mass gatherings)----Μας οριοθετούν μέχρι και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι,

Αξιολόγηση και παρακολούθηση των δυνατοτήτων των εθνικών συστημάτων υγείας, ώστε να καθοριστούν οι υγειονομικές προτεραιότητες, και να αναπτυχθούν εθνικές πολιτικές για την εφαρμογή σχεδίων δράσεως με βάση τον ΔΥΚ.
(Monitoring and assessment of national capacities). Support countries in reviewing and assessing their health systems’ capacity for IHR, to determine priority areas for developing or strengthening, and to develop national IHR implementation action plans.----Μας καθορίζουν όλο το θεσμικό πλαίσιο δράσεως για την υγεία.

Τα υγειονομικά σχέδια δράσεως για την Ελλάδα δεν χαράσσονται στο εσωτερικό από τους γελοίους κορωνο-σερίφηδες. Αυτά τα πιόνια δεν έχουν καμμία αξία. Απλώς μεταφράζουν στα ελληνικά τις ξένες εντολές.

Ύστερα απ' αυτά τα αίσχη που έχει προσυπογράψει το κατοχικό καθεστώς από το 2005, είναι πασιφανές ότι δεν υφίσταται εθνική πολιτική για την υγεία.

Ο ΠΟΥ παρεμβαίνει παντού. Από το πώς ακριβώς θα αντιδράσουμε σε μία επιδημία, μέχρι το πώς θα κάνουμε εργαστηριακή έρευνα.

Είναι ξεκάθαρο ότι η υπαγωγή των εθνικών συστημάτων υγείας σε υπερεθνικούς οργανισμούς, ισοδυναμεί με παγκοσμιοποίηση στον χώρο της υγείας.

Αυτό ακριβώς εκπροσωπεί ο ΠΟΥ, την μισητή παγκοσμιοποίηση στον χώρο της υγείας. Γι' αυτό παπαγαλίζει καθημερινώς ο Τσιόδρας τα δελτία τύπου του ΠΟΥ. Ένα υπαλληλάκι του ΠΟΥ είναι. Ένα πιόνι της παγκοσμιοποιήσεως στον χώρο της υγείας.

Γι' αυτό δεν ασκείται εθνική επιδημική πολιτική.

Οι εθνικοί υγειονομικοί οργανισμοί υπόκεινται στον έλεγχο και στην αρμοδιότητα υπερεθνικών οργάνων. Με αποτέλεσμα, η ιατρική έρευνα και ό,τι έχει σχέση με την δημόσια υγεία, να έχει συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Τα πρωτόκολλα έρευνας, και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα προέρχονται υποχρεωτικώς από το εξωτερικό.

Γι' αυτό το ιατρικό προσωπικό της Ελλάδος δεν διαθέτει καμμία ανεξαρτησία σκέψεως και δράσεως. Γι' αυτό δεν μιλάει. Γι' αυτό δεν διαμαρτύρεται για τα αίσχη του τσαρλατάνου Τσιόδρα.

No comments:

Post a Comment