Friday, December 20, 2013

Ο σχολιαστής Αλέξανδρος απαντά στο άρθρο μου για την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων


Ο σχολιαστής Αλέξανδρος απαντά στο άρθρο μου «Ούτε ευρωπαίοι είμαστε, ούτε λευκοί είμαστε, ούτε χριστιανοί είμαστε», το οποίο αφορούσε διαφωνία μας σχετικώς με την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων.  

Παραθέτω αυτούσια την απάντησή του:
«Ο Αλέξανδρος ενίσταται διότι με το σύνθημα «Είμαστε Έλληνες, και όχι ευρωπαίοι», αρνούμαι να ταυτιστώ με τους ευρωπαίους
Ἀγαπητέ Ἰφικράτη ἀρνείσαι νὰ ταυτισθῇς ὅπως γράφεις μὲ τοὺς (λοιποὺς) ὁμοφύλους Εὐρωπαίους ἀλλὰ ταυτοχρόνως δὲν ἔχεις πρόβλημα νὰ ταυτισθῇς μὲ ἀλλοφύλους, ἀλλοεθνεῖς, ἀλλογλώσσους, ἀλλοθρήσκους ἀράπηδες ὅπως εἶδα σὲ νεωτέραν ἀνάρτησιν σου εἰς τοὺς ὁποίους σπεύδεις νὰ ἐκφράσῃς τὴν ἀλληλεγγύην σοὺ.
Ἀδικεῖς τὸν εὐατὸν σοὺ καὶ μειώνεις τὸν πολιτικὸν σοὺ λόγον μὲ αὐτὰ ποὺ γράφῃς.  
«Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο για την προτροπή του. Η ανευθυνότης και η ανωριμότης πρέπει να καυτηριάζεται πάραυτα. Γι’ αυτό ξεκινούμε άμεσα την θεραπεία των παιδικών ασθενειών του κινήματος Επανελληνίσεως.
Δυστυχώς το σχόλιο προδίδει έλλειψη πολιτικής παιδείας. Αναπαράγει κοινοτοπίες του συρμού, «οι εβραίοι ελέγχουν τα πάντα».»
Οἱ Ἑβραῖοι δὲν ἐλέγχουν τὰ πάντα. Ἔλέγχουν ὅμως ὅτι δύνανται νὰ ἐλέγξουν. Καὶ αὐτὰ εἶναι πολλὰ. Tράπεζαι, πολιτικάντηδες, μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως εἶναι ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τὼν. Μέσῳ τοῦ πλούτου καταδυναστεύουν τὰ ἔθνη.
Ἴσως νὰ ἔχω Ἰφικράτη ἔλλειψιν πολιτικῆς παιδείας ἀλλὰ σὲ διαβεβαιῶ πὼς δὲν στεροῦμαι φυλετικῆς συνειδήσεως. 
«Την στιγμή που κινδυνεύει το Έθνος μας να αφανιστεί δια προσαρτήσεως και αφομοιώσεως στο ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό κράτος, ακούμε ρομαντικές αναπολήσεις του τύπου «εμείς ονοματίσαμε την Ευρώπη»... »
Οὐδεμία ῥομαντικὴ ἀναπόλησις. Εἶναι ἡ ψυχρὰ ἀληθεία.Τὸ ἔθνος μὰς κινδυνεύει νὰ ἀφανισθῇ ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότηταν, τὴν ἐπιμειξίαν μὲ λαθροεποίκους ἀλλοφύλους καὶ τὴν ἀντικατάστασιν τοῦ ἐντοπίου πλυθησμοῦ μὲ ἀφροασιάτες λαθροεισβολεῖς ὑπανθρώπους.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ -ἀντεθνικὸν (πρὸς ὅλα τὰ ἔθνη μέλη τοὺ)- «εὐρωπαϊκὸν» ὁμοσπονδιακὸν κράτος τὸ ὁποῖον προωθεῖ ὅλα τὰ παραπάνω, ἐπιθυμῶ τὴν μετὰ πατάγου κατάρευσίν του ὄντας ἐθνοφυλετιστὴς. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσις οὔτε Εὐρωπαϊκὴ εἶναι οὔτε Ἔνωσις. Εἶναι αντιεὐρωπαϊκὴ σιωνιστικὴ πολιτικοοικονομικὴ ὁλοκλήρωσις. 
«Δηλαδή αν είχαμε ονοματίσει την Τανζανία, θα έπρεπε να αυτοαποκαλούμεθα Τανζανοί;
Αλλά αφού τέθηκε τοιουτοτρόπως το ζήτημα, η Ελλάς έχει και Αφρικανική, και Ασιατική ιστορική παρουσία. Οι Αρχαίοι Πρόγονοι κατείχαν περιοχές επί Αφρικανικού και Ασιατικού εδάφους.
Εκτός από το όνομα Ευρώπη, δώσαμε και το όνομα Ασία στην εξ ανατολών μας ήπειρο. Η Ασία ήταν θυγατέρα του Ωκεανού και της Τηθύος. »
Ὀρθὰ παρατήρησις. Ὅπως ἐπίσης ἐδώκαμεν τὸ όνομα τῆς Αἰγύπτου, τῆς Λιβύης, τῆς Περσίας καὶ οὔτω καθ’ ἑξῆς· ἀλλὰ μὲ μίαν διαφορὰν. Οἱ Ἀρχαῖοι Πρόγονοι ἐξ Αἰγαίου ὁρμώμενοι κατείχαν τὰς περιοχὰς αὐτὰς ὡς κατακτηταὶ, ὡς ἄποικοι καὶ ὡς βασιλεῖς τῶν γηγενῶν βαρβάρων, ἐπέβαλαν τὴν ἀνωτερότηταν τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, δὲν ἐγκατέλειψαν τὸν τρόπον ζωῆς τὼν πρὸς μίμησιν τοῦ κατωτάτου ἐπιπέδου ζωῆς τῶν ἀφροασιατῶν.
«Επομένως γιατί να μην προτιμήσουμε να λεγόμαστε Ασιάτες; Η Ελλάς είχε κάποτε στην κυριότητά της Ασιατικά εδάφη και πληθυσμούς. »
 Διότι φυλετικῶς δὲν εἴμεθα Ἀσιάται. Ἐπὶ παραδείγματι οἱ Αὐστραλοί εἶναι λευκοὶ, Εὐρωπαίοι στὴν καταγωγὴ καὶ οὐδεμίαν βιολογικὴν σχέσιν ἔχουν μὲ τοὺς ἰθαγενεῖς ὑπανθρώπους. 
«Για μία σημαντική χρονική περίοδο, επιστημονικώς και φιλοσοφικώς το κέντρο του Ελληνισμού ήταν η Μικρά Ασία, όχι η Ευρώπη.»
Ὄντως διὰ μίαν σημαντικὴν χρονικήν περίοδον, επιστημονικῶς καὶ φιλοσοφικῶς τὸ κέντρον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἦτο ἡ Μικρά Ἀσία ἡ ὁποία εἶχε ὄμως ἀποικηθῆ ἀπὸ Ἕλληνας τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος. 
«Αν αρέσουν σε κάποιους οι διεθνιστικοί ηπειρωτικοί προσδιορισμοί, προτείνω να υιοθετήσουμε τον όρο Ασιάτες. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν, «Είμαστε οι πρώτοι και οι καλλίτεροι Ασιάτες. Να μην απαρνηθούμε την Ασιατική μας ταυτότητα». »
Ὁ ὅρος Εὐρωπαίος κάθε ἄλλο παρὰ διεθνιστικὸς εἶναι. Εἶναι ὅρος φυλετικὸς καὶ ἄρα περιοριστικὸς ὡς πρὸς τὴν βιολογικὴν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν πολιτισμικὴν ταξινόμισιν τῶν ἀνθρώπων.   
«Και επειδή σίγουρα οι αναγνώστες του ιστολογίου θα γνωρίζουν ότι οι Πρόγονοί μας είχαν παρουσία και στην Βόρεια Αφρική, γιατί να απαρνηθούμε την Αφρικανική μας ταυτότητα; Ας δηλώσουμε Αφρικανοί. Με ποιό δικαίωμα θα απαρνηθούμε την Αφρικανική μας κληρονομιά
Δὲν ἔχωμεν Ἀφρικανικὴ κληρονομίαν διότι ἡ παρουσία τῶν Προγόνων ἦτο κατακτητικὴ καὶ ἐκπολιτιστική. Δημιούργησαν κράτη. Δὲν ἄφησαν τὴν Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν ἵνα κτυπήσουν ἀφρικανικὰ τύμπανα. Οἱ Νοτιοαφρικανοὶ παραδείγματος χάριν -καὶ ἐννοῶ οἱ ἱδρυταὶ τοῦ κράτους αὐτοῦ- εἶναι λευκοί, Εὐρωπαίοι, Ὁλλανδοί κυρίως καὶ ὄχι ἀράπηδες. Ἀντιστοίχως ἡ κληρονομία τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας ἦτο Ἑλληνικὴ- οὔτε ἀφρικανικὴ οὔτε ἀσιατική. Μὴν παριστάνεις τὸν ἀνίδεον διότι δὲν εἶσαι.  
«Τώρα ας σοβαρευτούμε. Σκοπός του συνθήματος «Είμαστε Έλληνες, και όχι ευρωπαίοι» είναι να τονίσει τον εθνοτικό διαχωρισμό μας από τα άλλα έθνη. Να τονίσει την βιολογική και πολιτισμική μας διαφορετικότητα από γάλλους, γερμανούς, άγγλους, κλπ.»
Ὁ ἐθνοτικὸς διαχωρισμός σαφῶς εἶναι θεμιτός, ἀλλὰ ἡ βιολογικὴ διαφορετικότης εἶναι περιορισμένη καθῶς ἐντὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς/λευκῆς ὁμοφυλίας ἐντοπίζονται ὑποκατηγορίαι φυλετικῶν τύπων ὅπως ὁ Μεσογιακός, ὁ Νορδικός καὶ Ἀλπικός. Ὑποκατηγορίαι ποὺ ἐμφανίζονται σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. Δὲν ἔχεις δεῖ ἐσὺ Νορδικοὺς Ἕλληνες ἢ Μεσογειακοὺς Γερμανούς; Τὶ θὰ πῇς σὲ αὐτοὺς τοὺς Ἕλλληνες; Εἴσασθε πολὺ ξανθοί ἄρα εἴσασθε βάρβαροι τοῦ Βορρᾶ; 
«Οι ονοματολογικές και ιστορικές αναφορές το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν σύγχυση στον Έλληνα και να περιορίζουν τον πολιτικό του ορίζοντα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Εγώ λέω ότι το πεπρωμένο μας είναι να επεκταθούμε σε Δύση, Ανατολή, Βορά, και Νότο.»
Δὲν διαφωνῶ. Ἀς ἐπαναποικήσωμεν πολιτισμικῶς τὴν Εὐρώπην. Πρώτα ὅμως ἀς ἐπαναποικήσωμεν τὰ ἐντὸς συνόρων ἐδάφη μὰς. 
«Το «είμαστε ευρωπαίοι» είναι σύνθημα της ΕΟΚ και των διεθνιστικών αντεθνικών κύκλων της Ε.Ε. «Είσαι ευρωπαίος, είσαι στην ΕΟΚ, μάθε για την ΕΟΚ», έλεγαν τα πασοκικά συνθήματα της δεκαετίας του 1980.»
Προφανῶς τὰ συνθήματα ἐκείνα τῶν ἀθλίων πολιτικάντηδων ἔδιναν οἰκονομικὸν καὶ (μικρο)πολιτικὸν περιεχόμενον καὶ ὄχι ἰδεολογικὸν, φυλετικὸν ἢ καὶ γεωγραφικὸν ἀκόμα. 
«Αν έχουμε φίλους που λένε στον Έλληνα «είσαι ευρωπαίος» την στιγμή που τον γενοκτονούν οι ευρωπαίοι, τί τους θέλουμε τους εχθρούς
Ἄστοχος παρατήρησις. Ὄσον «εὐρωπαίοι» εἶναι οἱ γενοκτόνοι μὰς ἄλλο τόσο «Ἕλληνες» εἶναι καὶ οἱ πολιτικοὶ ἐκπρώσοποι τοῦ ψευδεπιγράφως ἑλληνικοῦ κράτους. Ἀπὸ σημίτη, μέχρι παπανδρέου. Ἀντιθέτως οἱ Ἐθνικισταὶ σὲ πολλὰς χώρας τῆς Εὐρώπης ἐδιαδήλωσαν τὴν ἀλληλεγγύην εἰς τοὺς διωκομένους Ἕλληνας ἐθνικιστὰς καὶ διεμαρτυρήθησαν δημοσίως διὰ τὴν πρὸ μηνῶν δολοφονίαν τῶν νέων Ἑλλήνων. Οὔτε οἱ ἐβραῖοι ποὺ συγχαίρεις διαρκῶς, οὔτε οἱ ἀράπηδες ποὺ ὑποστηρίζεις. 
«Ούτε ευρωπαίοι είμαστε, ούτε λευκοί είμαστε, ούτε χριστιανοί είμαστε.»
Ἀνθρωπολογικῶς σὰν Ἔλληνες σαφῶς καὶ εἴμεθα λευκοί Εὐρωπαίοι. Ἀρέσει δὲν ἀρέσει. 
«Ο Έλλην διαχωρίζεται εθνικώς από τους ευρωπαίους. Ο Έλλην διαχωρίζεται φυλετικώς από τους λευκούς. Ο Έλλην διαχωρίζεται θρησκευτικώς από τους χριστιανούς.»
Σαφῶς καὶ διαχωρίζεται ἐθνικῶς ἀπὸ τους ὑπόλοιπους Εὐρωπαίους. Διαχωρίζεται καὶ γλωσσολογικῶς ἀν θέλης.  Ὄχι ὅμως καὶ φυλετικῶς. Τὶ νὰ κάνωμεν, εὶμεθα λευκοὶ, οὔτε κίτρινοι, οὔτε μαύροι, οὔτε ἐρυθρόδερμοι. Καὶ προφανῶς δὲν κατεβήκαμε ἀπὸ τὸν Σείριον. 
«Η μοναδικότης και αποκλειστικότης αποτελούν την άλφα-βήτα των εθνοτικών και εθνικιστικών σπουδών(ίδε The Ethnic Origins of Nations, Anthony D. Smith). Μία εθνοτική/εθνικιστική/εθνοφυλετική ηγεσία για να χαράξει στρατηγική επιβιώσεως πρέπει να κατανοεί στοιχειώδεις κανόνες συλλογικής επιβιώσεως.»
Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἐθνικῆς μοναδικότητος καὶ ἀποκλειστικότητος. Ἐσὺ ὅμως ἀναφέρεις διαρκῶς τὴν φυλὴ ἀλλὰ μετὰ τὴν ἀνερεῖς.  
Βασικός κανών συλλογικής επιβιώσεως ενός λαού είναι η επιβολή του διαχωρισμού και της αυτονομίας.
Μόνον έτσι θα επιβιώσουμε ως Έθνος. Αν ταυτιζόμαστε ή ενσωματωνόμαστε σε διεθνιστικές συλλογικές ταυτότητες όπως «λευκοί», «ευρωπαίοι», «χριστιανοί», θα αφανιστούμε δια παντός.
Οι αριστεροί διεθνιστές τονίζουν την φράση «πρώτα απ’ όλα είμαστε άνθρωποι, και μετά Έλληνες». Εκεί θα καταντήσουμε αν συνεχίζουμε να ταυτιζόμαστε με διεθνιστικούς όρους.
Από μία άποψη ο Ελληνισμός έχει προσφέρει τα μέγιστα στον ανθρωπισμό, αλλά απ’ αυτό δεν συνάγουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθούμε στην συλλογική ταυτότητα «άνθρωποι», όπως θέλουν οι αριστεροί διεθνιστές.»
Δὲν διαφωνῶ μὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ διαχωρισμοῦ καὶ τῆς αὐτονομίας. Οἱ δὲ ἀριστεροὶ εἶναι οἱ αιώνιοι ἀρνηταὶ τῆς φύσεως. Προφανῶς δὲν εἴμεθα ζώα. Εἴμεθα ἄνθρωποι μὲ πρότυπον τὸν Νιτσεϊκὸν ὑπεράνθρωπον. Δὲν ὲπιθυμῶ νὰ ἐπεκταθῶ περὶ θρησκείας διότι εἶναι ἐκτὸς θέματος.  
«Να ένα ωραίο σύνθημα για να προκαλέσω τους ασκούντας κριτική στα άρθρα μου: «Είμαστε Έλληνες, και όχι άνθρωποι»
Παραφράζω τὸ σύνθημα σου γράφωντας: «Εἴμεθα Ἕλληνες, καὶ ὄχι ἀπλῶς ἀνθρωποι». Ἢ «Εἴμεθα Ἕλληνες, καὶ ὄχι ἀπλοί ἀνθρωποι». 
«Αυτό το σύνθημα τραβά στα άκρα αυτό που θέλω να τονίσω στο άρθρο. Είμαστε άλλο είδος ανθρώπου. Οι Έλληνες δεν ταυτίζονται με τους ανθρώπους, ούτε τίθενται κάτω από την διεθνιστική ταυτότητα «άνθρωποι», ακόμη και για ανθρωπολογικούς-επιστημονικούς λόγους.
Το ποιός έδωσε κάποτε το όνομα Ευρώπη σε αυτή την Ήπειρο είναι παντελώς άσχετο με το περιεχόμενο του συνθήματος. Ας ξεκολήσουμε επιτέλους από την ευρωκεντρική αντίληψη των πραγμάτων.»
Δὲν ὑπάρχει εὐρωκεντρικὴ ἀντίληψις τῶν πραγμάτων. Ἑλληνικότατη εἶναι ἡ ἀντίληψις τῶν πραγμάτων καὶ σαφῶς εἴμεθα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπου. 
«Η Ελλάς πρέπει να κοιτάζει και προς την Ασία, και προς την Αμερική, και προς την Αφρική. Είναι απαράδεκτο να εγκλωβιζόμαστε στον ευρωπαϊκό ολοκληρωτισμό επειδή κάποτε δώσαμε το όνομα Ευρώπη σε αυτή την ήπειρο.»
Ἐπαναλαμβάνω πὼς τὸ περιεχόμενον ποὺ δίδω στὸν ὄρον Εὐρωπαίος εἶναι πρωτίστως ἀνθρωπολογικός-βιολογικός-φυλετικός καὶ δευτερευόντως γεωπολιτικῶς καὶ σίγουρα ὄχι κρατικός καὶ πολιτικοοικονομικός.  
«Εις ό,τι αφορά τα περί εβραίων, για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η επίκληση της Αρχαίας Ελλάδος χρησιμοποιείται ως παρωπίς προκειμένου κάποιοι να μην μελετούν τους εβραίους ταλμουδιστές ραββίνους. »
Οι εβραίοι προσπαθούν να διαχωριστούν από τους άραβες φυλετικώς, θρησκευτικώς, γλωσσικώς, και πολιτισμικώς, παρ’ ότι και οι δύο λαοί είναι σημιτικά φύλα και έχουν πολλά κοινά πολιτισμικά στοιχεία. »
Ὀρθῶς. Οἱ Ἑβραῖοι ἐπίσης ἀγαπητὲ Ἰφικράτη ἔκαναν τὰ πάντα εἰς τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων διὰ νὰ καπηλευθοῦν τὸ αἷμα τῶν Ἀρίων. Διατρανώνουν μέσω τῆς θρησκείας τοὺς τὴν …«ἀνωτερότητάν» τοὺς ἀλλὰ ρμισαν μὲ λύσσα σὲ ἄριες μήτρες. Ἔκλεψαν μὲ τὸν πιὸ χυδαῖον τρόπον τὰ γονίδια τῶν Εὐρωπαίων λεηλατώντας τὰ ὑπέροχα χαρακτηριστικὰ τῆς ἀνωτέρας φυλῆς μὰς, τὴν ἴδιαν ὥραν ποὺ προοθούσαν παντοῦ τὴν ἐπιμειξίαν λευκῶν μὲ κατώτερους ἀνθρώπους. 
«Το υπεροπτικό σχόλιο «αριστερόστροφοι ανούσιοι αντιγερμανισμοί» προδίδει έλλειψη γεωπολιτικής και ιστορικής γνώσεως, και συνωμοσιολογική διάθεση, ήτοι «πίσω απ' όλα κρύβονται οι εβραίοι, αυτοί κυβερνούν τον κόσμο, κλπ». »
Καθὲ ἄλλο παρὰ ὑπεροπτικὸν τὸ σχόλιον  «ἀριστερόστροφοι ἀνούσιοι ἀντιγερμανισμοί» καὶ καμμία συνωμοσιολογία ὑποννοεῖται. Ὅσον γενικὸς, ἄστοχος καὶ ἀόριστος εἶναι ὁ ἀντιγερμανισμὸς τοῦ… «τετάρτου ῥάιχ», ἄλλο τόσο εἶναι καὶ ὁ γαλλογερμανικός ἀνθελληνισμὸς τοῦ τύπου «ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὀκνηροὶ καὶ ζοῦν ἀπὸ τὰ χρήματά μας». 
«Και εδώ προτείνω ένα ενδιαφέρον σύνθημα για τους αντιεβραίους αναγνώστες μου: «Έλληνα, μάθε από τους εβραίους». »
Παραφράζω καὶ αὐτὸ τὸ σύνθημα ὡς ἑξῆς: «Ἕλληνα, μάθε ἀπό τοὺς Ἕλληνες». Ἡ Ἑβραἱκὴ ψυχὴ εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετος μὲ τὴν συμπαντικὴν ἁρμονίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 
«Μάθε από τους τούρκους, μάθε από τους αμερικανούς, μάθε από τους κινέζους, μάθε από τους πάντες. Μάθε από τους εχθρούς σου.»
Συμφωνῶ καὶ ἐπαυξάνω εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐχθρῶν σου. Ὄχι ὅμως εἰς τὴν μίμησιν. 
«Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα σε θέματα ψυχοθρησκευτικού πολέμου από τους Πατέρες της χριστιανικής εκκλησίας παρ’ ότι τους μισώ θανάσιμα διότι ήταν μισελληνικά κτήνη.»
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λάβωμεν σοβαρῶς ὑπ' ὄψιν τοὺς πατέρες τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας τοῦ χριστοῦ, διότι ἀπευθύνονται σὲ ἀνιστόρητα πλήθη, στερούμενα παιδείας, δέσμια τῶν ἀνατολικῶν δυσειδαιμονιῶν. Βλέπω μισεῖς τὸ ἰουδαιοπρεπὲς γέννημα ἄλλα ὄχι καὶ τὴν ἑβραϊκὴν τοὺ μήτραν.
«Όποιος αγαπά τόσο πολύ το 4ο Ράιχ τυφλώνεται σε σημείο να αγνοεί ότι αυτή την στιγμή η Γερμανία διαμελίζει την Ελλάδα. Και όποιος μισεί τόσο πολύ τους εβραίους τυφλώνεται σε σημείο να αγνοεί βασικούς κανόνες φυλετικού και θρησκευτικού διαχωρισμού που εφαρμόζει το Ισραήλ.»
Ποῖος ἀγαπάει τὸ  4ον Ράιχ; Καὶ τὶ εἶναι ἐπι τέλους αὐτο τὸ τέταρτον ῥάιχ;;. Καὶ τὶ ἄστοχος σύνδεσις εἶναι αὐτὴ; Ἐκτὸς καὶ ἀν ἡ πρῶην κομμουνίστρια καὶ νῦν πλουτοκράτις δημοκρατικὴ νεοφιλελεύθερη μέρκελ ἥτο μέλος ἐθνικοκοινωνικοῦ κόμματος καὶ αἱ τράπεζαι ἀληθῶς Γερμανικαὶ. http://www.youtube.com/watch?v=KIC_2_8R4h0
Τυφλώνεται ὅστις δὲν βλέπει πὼς οἱ ἑβραῖοι προσπαθοῦν νὰ «περάσουν» σὰν δυτικοί, Εὐρωπαίοι, λευκοί, ἐμβολιάζοντας τὸ εἴδος τοὺς μὲ γενετικὸν ὑλικῶν Εὐρωπαίων τὴν ἴδιαν στιγμὴν ποὺ προοθούσαν λυσσωδῶς τὴν ἐπιμειξίαν τῶν λευκῶν μὲ κατώτερους ἀφροασιάτες.
 «Οι εβραίοι δεν κρύβονται πουθενά, ούτε πίσω από κανέναν. Εκτός και αν κάποιος είναι τόσο τυφλός και δεν βλέπει ότι η καινή διαθήκη ως εβραϊκό βιβλίο υμνεί έναν εβραίο ραββίνο και τον αποκαλεί υιό θεού.
Αφ' ής στιγμής τα έθνη της Ευρώπης ανέχονται έναν εβραίο ραββίνο για θεό τους, οι εβραίοι δεν έχουν λόγο να κρυφτούν πίσω από την Ε.Ε, ή πίσω από την Γερμανία.
Γιατί να κρυφτεί ο εβραίος πίσω από την πχ Γαλλία; Παρουσιάζεται επί καθημερινής βάσεως μπροστά σου με την σκεπτομορφή του Τζεσουά και τους παπάδες που προπαγανδίζουν το πόσο εκλεκτός λαός είναι εβραίοι.
Πιό φανερά δεν θα μπορούσε να γίνει. Και όμως υπάρχουν ηλίθιοι νεο-Έλληνες που λένε ότι ο εβραίος ραββίνος Τζεσουά ήταν ελληνικής καταγωγής και ότι ο χριστιανισμός έσωσε τον Ελληνισμό. Υπάρχουν ηλίθιοι εθνικιστές οι οποίοι μισούν τους εβραίους ως λαό, αλλά προσκυνούν με πάθος την ιουδαϊκή αίρεση που τους επεβλήθη δια πυρός και σιδήρου.»
Ὅπως προσημείωσα δὲν ἐπιθυμῶ νὰ ἐπεκταθῶ σὲ θρησκευτικὰ θέματα διότι θὰ ἀλλάξωμεν πεδίον. Ὅσον ἀφορᾶ αὐτοὺς ποῦ προσκυνοῦν τὴν ἰουδαϊκὴν αἵρεσιν δὲν εἶναι ἐθνικιστὲς. Νομίζουν πὼς εἶναι. 
«Κάθε χρόνο εορτάζουν το Πεσάχ των εβραίων, αναπαράγοντας τις περιπέτειες του Τζεσουά στην Ναζαρέτ. Παντρεύονται σε χριστιανικές εκκλησίες από παπάδες που τους εύχονται να ευτυχήσουν όπως ο Αβραάμ και η Σάρα(!). Κάθε 1η Ιανουρίου εορτάζουν την περιτομή του Τζεσουά, και ύστερα κάποιοι ελληνόφωνοι χριστιανοί έχουν το θράσος να κατηγορούν τους εβραίους ότι κρύβονται πίσω από σκοτεινά σχέδια εις βάρος του Ελληνισμού.
Είμαι σίγουρος ότι αν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πει στους ελληνόφωνους χριστιανούς ότι «η προσπάθεια για αναστύλωση των Ελληνικών Ναών των Πατρώων Θεών είναι έργο του Αντίχριστου και πίσω από αυτό το σατανικό σχέδιο κρύβονται εβραίοι σιωνιστές», αρκετοί ελληνόφωνοι χριστιανοί θα ξεκινήσουν συζητήσεις για το πώς θα αποτρέψουν αυτά τα σιωνιστικά σχέδια αποχριστιανοποιήσεως του Λαού και καταστροφής της Ορθοδοξίας...
Δεν υπονοώ ότι ο σχολιαστής Αλέξανδρος είναι χριστιανός. Δεν τον γνωρίζω προσωπικώς. Μπορεί να είναι και Έλλην στο θρήσκευμα. Εν προκειμένω δεν με απασχολούν οι θρησκευτικές του απόψεις.»
Παραποιόντας τὸν γεννάδιον σχολάριον γράφω: Εἶμαι Ἕλλην, ὡς ἐκ τούτου δὲν δύναμαι νὰ εἶμαι χριστιανός. 
«Με απασχολεί η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Αντιλήψεις του τύπου «οι εβραίοι κρύβονται πίσω από όλα», υπονοούν ότι «εμείς οι Έλληνες είμαστε άχρηστοι, και οι αντίπαλοί μας είναι πανίσχυροι». Κάτι που δεν πρόκειται να το δεχτώ ποτέ. Ούτε άχρηστοι είναι οι Έλληνες, ούτε πανίσχυροι οι εβραίοι.
Εξαρτάται τί στάση λαμβάνουμε. Αν κοιτάμε τον εβραίο από θέση γονατιστή, όπως οι χριστιανοί, μας φαίνεται πανύψηλος και ισχυρός. Αν σηκωθούμε όρθιοι, και γονατίσει αυτός, τότε εμείς θα είμαστε οι πανίσχυροι.»
Οὔτε ἀναφέρω οὔτε ὑπονοῶ κάπου πὼς «ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμεθα ἄχρηστοι, καὶ οἱ ἀντίπαλοί μὰς εἶναι πανίσχυροι». Δὲν εἶναι δυνατὸν ὅμως νὰ ἀρνηθῇς τὴν πολιτισμικὴν παρακμὴν καὶ τὴν πνευματικὴν σήψιν τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων (ἐντὸς ἢ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν). Τραγικαὶ μορφαὶ, κακέκτυπα τῶν ὑπερανθρώπων ποὺ σμίλεψαν κάποτε τὴν ἀνθρωπότηταν. 
«Αγωνίζομαι να έρθει η ημέρα που εβραίοι στις μεταξύ των συζητήσεις θα λένε «οι Έλληνες ελέγχουν τον κόσμο, οι Έλληνες ελέγχουν όλες τις τράπεζες, κρύβονται πίσω από την Ε.Ε., πίσω από την Γερμανία, κλπ».Για να γίνουμε χαλίφηδες στην θέση του χαλίφη, πρέπει εδώ και τώρα να σταματήσουμε να λέμε ανοησίες του τύπου «είμαστε ευρωπαίοι, είμαστε άνθρωποι, είμαστε λευκοί, είμαστε χριστιανοί».»
Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ γίνωμεν πλουτοκράτες λάτρεις τοῦ μαμμωνᾶ, ἀλλὰ νὰ  γίνωμεν ἐκ νέου ΕΛΛΗΝΕΣ. 
«Δεν είμαστε τίποτε απ’ όλα αυτά. Αυτές οι διεθνιστικές ισοπεδωτικές ταυτότητες ανήκουν σε κατώτερα όντα.
Αρνούμαστε να εξισωθούμε προς τα κάτω. Απαγορεύουμε την επιμειξία και την αφομοίωση με κατώτερους λαούς.
Είμαστε Έλληνες. Ανώτεροι των άλλων. Όποιος εξισώνει τους Έλληνες με γερμανούς ή με γάλλους, ή με όποιον άλλον λαό, διαπράττει έγκλημα κατά του Ελληνισμού. »
Δὲν ἐξισώνω τὸ Ἑλληνικὸν Ἐθνικὸν οἰκοδόμημα μὲ τὸν παγγερμανισμὸν ἢ τὸ γαλλικὸν ἔθνος. Ἁπλῶς τονίζω τὴν ἐπιστιμονικῶς ἀποδεδειγμένην καὶ ἡλίου φαεινότερην φυλετικὴν συγγένειαν μεταξὺ τῶν Εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν. 
«Οι προσεκτικοί αναγνώστες του άρθρου ίσως να παρατήρησαν το εξής: Ο σχολιαστής Αλέξανδρος, α) θέλει να ταυτιστούμε με τους ευρωπαίους, άρα μας θεωρεί ισάξιους με τους πχ γερμανούς, αλλά β) αντιπαθεί τους εβραίους και τους αποδίδει τρομακτικές δυνάμεις, άρα τους θεωρεί ανωτέρους από εμάς.»
Δὲν ἐπιθυμῶ ταύτισιν μὰ σύμπραξην ἐναντίον τοῦ κοινοῦ έχθροῦ. Τὸ κάθε Ἄριον ἔθνος νὰ πορεύεται ἐντὸς τῶν ἱστορικῶν καὶ πολιτισμικῶν τοὺ πλαισίων. Μὴν ἀνησυχεῖς Ἰφικράτη. Καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοί ἀναγνωρίζουν καὶ ὑμνοῦν τὴν ἀπόλυτον ἀνωτερώτηταν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἔχουν συμβάλλει τὰ μέγιστα εἰς τὴν διάδοσὶν του. Σκέψου μόνον τὴ σχολὴ τῆς Λειψίας καὶ τὸ γλωσσολογικὸν ἔργον τόσων Γερμανῶν δίχως τὸ ὁποῖον θὰ ὀμιλούσαμεν τὴν σήμερον ἀρβανίτικα.
Τὴν ἀνωτερότηταν τὴν ἀποδεικνύεις Ἰφικράτη, δὲν ἔρχεται μόνη τὴς. Τὸν ἑβραϊσμὸν δὲν τὸν ἀντιπαθῶ. Τὸν ἀπεχθάνομαι διότι εἶναι φύσῃ ἀντιανθρώπινος μισελληνισμὸς ὁ ὁποῖος ἔχει ξεράσῃ πάνω εἰς τὰ Ἄρια ἔθνη τὰ δύο χειρότερα πολιτικὰ καὶ θρησκευτικά καρκινώματα. Τὸν μαρξισμὸν καὶ τὸν χριστιανισμόν.  
«Εδώ ακριβώς ευρίσκεται όλη η ουσία της υποθέσεως. Εγώ δεν θεωρώ τους γερμανούς ως ισάξιους με εμάς(για αυτό δεν θέλω να αποκαλούμαι ευρωπαίος). Ούτε θεωρώ τους εβραίους ως ανωτέρους από εμάς(η ιστορική μας πορεία αποδεικνύει ότι είμαστε ανώτεροι από τους εβραίους).»
Ἡ οὐσία εὐρίσκεται εἰς τὸ νὰ ἀντιληφθῇς πὼς εἶσαι συγγενικῶς κοντύτερα εἰς τοὺς Γερμανούς τοὺς Ἰταλοὺς καὶ τοὺς Γάλλους παρὰ εἰς τοὺς ἑβραιους ἄραβες, ἀράπηδες, μογγόλους, ἀβορίγινες καὶ τούρκους. Και βιολογικῶς καὶ γλωσσολογικῶς και πολιτισμικῶς. Καὶ «ἐσὺ» ὥς Ἕλλην ἔχεις τὴν ἰστορικὴν ὑποχρέωσιν νὰ τοὺς ποδηγετήσης  τοὺς λαοὺς ἀυτοὺς. Μὴν ἀρνείσαι λοιπὸν τὴν φύσιν σοὺ ὡς κυριάρχου τῆς Ἐυρωπαϊκῆς πορείας εἰς τὴν αἰωνιώτηταν.

«Βασική αρχή της συλλογικής επιβιώσεως είναι η οριζόντια και η κάθετη διαφοροποίηση των Ελλήνων από τους άλλους λαούς. Οριζόντια διαφοροποίηση σημαίνει, δεν είμαστε λευκοί, ευρωπαίοι, χριστιανοί, κλπ. Κάθετη διαφοροποίηση σημαίνει, είμαστε ανώτεροι από τους ευρωπαίους, λευκούς, χριστιανούς, κλπ.»
Ὁ Ἑλληνισμὸς σὰν πολιτισμικὸν οἰκοδόμημα εἶναι ἀνώτερος. Τὸ ἀν τὴν σήμερον εἶμεθα ἀνώτεροι ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους καλούμεθα νὰ τὸ ἀποδείξωμεν καθημερινῶς καὶ ὄχι μὲ ἡμιμαθῆ φληναφήματα τοῦ τύπου «ὅταν εἴχαμε παρθενώνες κρεμόσασταν ἀπὸ τὰ δένδρα.» Διότι τώρα ἐμεῖς κρεμόμεθα ἀπὸ αὐτά. Ἰδοὺ ἡ Ῥόδος λοιπὸν.

«Επομένως η θέση «είμαστε ευρωπαίοι» είναι λανθασμένη διότι καταργεί και την οριζόντια, και την κάθετη διαφοροποίηση των Ελλήνων από τους άλλους λαούς. »
Μὲ τὴν θέσιν «εἴμεθα Εὐρωπαίοι» σαφῶς δίδω πρωτίστως περιεχόμενον ἀνθρωπολογικὸν/βιολογικὸν καὶ δευτερευόντως γεωπολιτικὸν καὶ ὄχι πολιτικοοικονομικὸν. Δὲν ἐννοῶ νὰ αἰσθανθοῦμε «πολίτες τῶν Βρυξελλῶν» ἢ τῶν «Ἠνωμένων πολιτιῶν Εὐρώπης» ἀλλὰ νὰ ἐμπεδώσουμεν πὼς εἴμεθα ἀπόλυτοι δημιουργοὶ τοῦ Εὐρωπαϊκου/Δυτικοῦ πολιτισμοῦ.  
Στόχος μὰς Μία Εὐρώπη ποὺ δὲν θὰ ἀφομοιώσῃ τὴν  Ἑλλάδαν. Ἀλλὰ Μία Εὐρώπη τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλὰς θὰ ἡγηθῇ. Εὐρώπη δίχως  Ἑλλάδαν εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ. Εἶναι ἡλιακὸν σύστημα δίχως ἥλιον.
Εἴμεθα οἱ ἀρχαιότεροι κατοικοί τὴς ἠπείρου αὐτῆς. Δὲν θὰ τὴν ἐγκαταλείψωμεν εἰς τὰς χείρας μετεμφιεσμένων ἑβραίων .
Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ.
Ἔρρωσο.
Ἀλέξανδρος.

12 comments:

 1. Αυτός ο τύπος είναι ανθρωπολογικά άσχετος. Δεν είμαστε συγγενικως κοντύτερα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους (όχι με όλοι τους τουλάχιστον). "Οι Έλληνες έχουν χρωματοσώματα τα οποία είναι κατά 50% περίπου Νεολιθικής προέλευσης από τη Δυτική Ασία και κατά 50% Παλαιολιθικής Ευρωπαϊκής προέλευσης." Μιλάμε για προϊστορικά γεγονότα, βεβαίως.

  ReplyDelete
 2. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του αρθογράφου. Δηλαδή εννοεί επειδή θεωρούμαστε "λευκοί", δεν επιτρέπεται να εκφράσει κάποιος την αλληλεγγύη του σε "αράπηδες" πολυθεϊστές που γενοκτονούνται και αυτοί από χριστιανούς; Για καθαρά θρησκευτικούς λόγους δηλαδή; Δεν επιτρέπεται προσωρινή συμμαχία με αυτούς; Και επειδή θεωρούμαστε "λευκοί" άρα επιτρέπεται η επιμειξία με άλλους Ευρωπαίους;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτός προφανώς έχει μεγάλη εκτίμηση για τους Ευρωπαίους, τα ξαδέλφια του. Είμαστε όλοι "άριοι" (ασχέτως αν αυτός ο όρος ισχύει μόνο για τους Ινδο-Ιρανούς). Έλληνες, να έχετε κάτι στο νου σας, άσχετα με το πόσο προχωρημένοι είναι οι Ευρωπαίοι, αυτό ισχύει μόνο στο επίπεδο της τεχνολογίας*. Σε επίπεδο πολιτισμού, έχουν ασήμαντη καλλιέργεια. Βλέπεις την βαρβαρότητα ακόμη και στη χρήση των προϊόντων τους. Δημιουργούν ανοησίες στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση. Η μουσική τους είναι χαοτική (rock, EDM, κλπ.), ούτε ίχνος αρμονίας. Ο,τι χρήσιμο παράγουν, το διαστρέφουν σύμφωνα με την βαρβαρική φύση τους. Όταν οι γνήσιοι Έλληνες αναλάβουν την εξουσία, κάθε πράγμα θα ελληνοποιηθεί, δηλαδή, θα καλυτερεύσει.

   *Η ατμομηχανή ήταν γνωστή στους προγόνους μας. Απλώς δεν είχαν επενδύσει την ώρα τους για την ανάπτυξη της, διότι είχαν την δουλική εργασία. Φαντάσου πόσο προχωρημένοι θα ήμασταν αν εστιάζονταν στην ανάπτυξη της.

   Delete
  2. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα και ας μην γινόμαστε γραφικοί επειδή κάτι δεν μας αρέσει ή δεν το καταλαβαίνουμε. Το ροκ δεν είναι χαοτική μουσική χωρίς ίχνος αρμονίας, ούτε είναι εφεύρεση και ιδιοκτησία των αγγλοαμερικάνων. Το ότι το εμπορεύονται με επιτυχία ας μας διδάξει κάτι. Πάντως, και στην "χαοτική" μουσική, τα ελληνικά μουσικά σχήματα διαπρέπουν παγκοσμίως έχοντας ενσωματώσει στον ήχο τους ελληνικές κλίμακες και ελληνικούς στίχους.

   Κ.

   Delete
  3. Anonymous 12:59, πιο γραφικός, αλαζονικός, εθελούσια τυφλός, νεο-Έλληνας πεθαίνεις.

   Delete
  4. Μην τσιμπάτε. Ο 12:59 είναι ένας αποτυχημένος αριστερός τρολ είναι, που δεν έχει άλλη δουλειά και νομίζει ότι μας κοροϊδεύει.

   Delete
  5. Αν είμαι γραφικός, τότε οι πρόγονοι μας ήταν επίσης. Ξέρω ότι η δήλωση μου αναφορικά με το ροκ δεν σας αρέσει γιατί μεγαλώσετε με την μουσική αυτή, αλλά αυτό δεν αλλάζει την αλήθεια του θέματος. Και οι νέες γενιές Ελλήνων δεν θα τους αρέσει όταν στο μέλλον ένας γνήσιος Έλλην τους πει ότι το ραπ είναι βαρβαρικό. Πρέπει να ξεριζώσουμε κάθε βαρβαρικό αισθητικό από τον πολιτισμό μας. Τα πρότυπα μας κείνται στον αρχαίο μας πολιτισμό. Πρέπει να οικοδομήσουμε με βάση τι πίστευαν αυτοί.

   Delete
 3. Αληθεια τωρα, περαν ολων των θεωριων και βουλων, πιστευετε οτι υπαρχει σωτηρια οσον αφορα εν φυλετικη καθαροτητι? Δηλα δη, ορωντας γυρω σας, εξω οταν περπατατε, αντιλαμβανεστε εστω εν δειγμα αλλαγης τη νοοτροπιας των ελαχιστων Ελληνων( φυλετικως) προς μιαν φυλετικην αλληλεγγυην? Εγω παρισταμαι μαρτυς, καθημερινως ανελλιπως, εν τη μεταλλαξει των ελαχιστων Ελληνων( οπως και ολων των γηγενων Ευρωπαικων λαων) εις μιαν αμορφην μαζαν ανθρωπινου κρεατος, διχως ταυτοτητα ειτε πολιτισμικη ειτε φυλετικη....Εν ΑΛΗΘΙΝΟΝ δειγμα οτι υπαρχει γυρισμος, δυναται εις να μου παραθεσει? Παρακαλω, διοτι ψαχνω απο καπου να κρατηθω αλλα δεν ευρισκω....

  ReplyDelete
 4. Mια χαρά μουσική είναι το ροκ, καθόλου χαοτική, εξαρτάται και από το ιδίωμα για το οποίο μιλάμε άλλωστε. Όσον αφορά τους Εβραίους, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο Αλέξανδρος. Ο Λούντβιχ Βιτγκενστάιν, ο Μαξ Πλανκ και πολλοί άλλοι εξαίρετοι επιστήμονες (φυσικοί, μηχανικοί, μαθηματικοί) και φιλόσοφοι, λάτρεις της ελληνικής κοσμοθέασης ήσαν Εβραίοι. Aκόμη και ο Μαρδοχαίος Φριζής ήρωας του ελληνοϊταλικού πολέμου, ήταν εβραϊκής καταγωγής. Τώρα όσον αφορά τον όρο Άριο, θεωρώ πως πλέον είναι μια φιλοσοφική κοσμοθέαση, παρά ένας περιγραφικός όρος των Ινδο-Ιρανών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πλάτων: Νόμοι, Βιβλίο Γ'

   "Ἀθηναῖος
   ἔσται ταῦτα. οὐκ ἦν, ὦ φίλοι, ἡμῖν ἐπὶ τῶν παλαιῶν νόμων ὁ δῆμός τινων κύριος, ἀλλὰ τρόπον τινὰ ἑκὼν ἐδούλευε τοῖς νόμοις.

   Μέγιλλος
   ποίοις δὴ λέγεις;

   Ἀθηναῖος
   τοῖς περὶ τὴν μουσικὴν πρῶτον τὴν τότε, ἵνα ἐξ ἀρχῆς διέλθωμεν τὴν τοῦ ἐλευθέρου λίαν ἐπίδοσιν βίου. διῃρημένη γὰρ δὴ τότε ἦν ἡμῖν ἡ μουσικὴ κατὰ εἴδη τε [700β] ἑαυτῆς ἄττα καὶ σχήματα, καί τι ἦν εἶδος ᾠδῆς εὐχαὶ πρὸς θεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο: καὶ τούτῳ δὴ τὸ ἐναντίον ἦν ᾠδῆς ἕτερον εἶδος—θρήνους δέ τις ἂν αὐτοὺς μάλιστα ἐκάλεσεν—καὶ παίωνες ἕτερον, καὶ ἄλλο, Διονύσου γένεσις οἶμαι, διθύραμβος λεγόμενος. νόμους τε αὐτὸ τοῦτο τοὔνομα ἐκάλουν, ᾠδὴν ὥς τινα ἑτέραν: ἐπέλεγον δὲ κιθαρῳδικούς. τούτων δὴ διατεταγμένων καὶ ἄλλων τινῶν, οὐκ ἐξῆν ἄλλο [700ξ] εἰς ἄλλο καταχρῆσθαι μέλους εἶδος: τὸ δὲ κῦρος τούτων γνῶναί τε καὶ ἅμα γνόντα δικάσαι, ζημιοῦν τε αὖ τὸν μὴ πειθόμενον, οὐ σῦριγξ ἦν οὐδέ τινες ἄμουσοι βοαὶ πλήθους, καθάπερ τὰ νῦν, οὐδ᾽ αὖ κρότοι ἐπαίνους ἀποδιδόντες, ἀλλὰ τοῖς μὲν γεγονόσι περὶ παίδευσιν δεδογμένον ἀκούειν ἦν αὐτοῖς μετὰ σιγῆς διὰ τέλους, παισὶ δὲ καὶ παιδαγωγοῖς καὶ τῷ πλείστῳ ὄχλῳ ῥάβδου κοσμούσης ἡ νουθέτησις ἐγίγνετο. [700δ] ταῦτ᾽ οὖν οὕτω τεταγμένως ἤθελεν ἄρχεσθαι τῶν πολιτῶν τὸ πλῆθος, καὶ μὴ τολμᾶν κρίνειν διὰ θορύβου: μετὰ δὲ ταῦτα, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἄρχοντες μὲν τῆς ἀμούσου παρανομίας ποιηταὶ ἐγίγνοντο φύσει μὲν ποιητικοί, ἀγνώμονες δὲ περὶ τὸ δίκαιον τῆς Μούσης καὶ τὸ νόμιμον, βακχεύοντες καὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος κατεχόμενοι ὑφ᾽ ἡδονῆς, κεραννύντες δὲ θρήνους τε ὕμνοις καὶ παίωνας διθυράμβοις, καὶ αὐλῳδίας δὴ ταῖς κιθαρῳδίαις μιμούμενοι, καὶ πάντα εἰς πάντα συνάγοντες, [700ε] μουσικῆς ἄκοντες ὑπ᾽ ἀνοίας καταψευδόμενοι ὡς ὀρθότητα μὲν οὐκ ἔχοι οὐδ᾽ ἡντινοῦν μουσική, ἡδονῇ δὲ τῇ τοῦ χαίροντος, εἴτε βελτίων εἴτε χείρων ἂν εἴη τις, κρίνοιτο ὀρθότατα. τοιαῦτα δὴ ποιοῦντες ποιήματα, λόγους τε ἐπιλέγοντες τοιούτους, τοῖς πολλοῖς ἐνέθεσαν παρανομίαν εἰς τὴν μουσικὴν καὶ τόλμαν ὡς ἱκανοῖς οὖσιν κρίνειν: ὅθεν δὴ τὰ [701α] θέατρα ἐξ ἀφώνων φωνήεντ᾽ ἐγένοντο, ὡς ἐπαΐοντα ἐν μούσαις τό τε καλὸν καὶ μή, καὶ ἀντὶ ἀριστοκρατίας ἐν αὐτῇ θεατροκρατία τις πονηρὰ γέγονεν. εἰ γὰρ δὴ καὶ δημοκρατία ἐν αὐτῇ τις μόνον ἐγένετο ἐλευθέρων ἀνδρῶν, οὐδὲν ἂν πάνυ γε δεινὸν ἦν τὸ γεγονός: νῦν δὲ ἦρξε μὲν ἡμῖν ἐκ μουσικῆς ἡ πάντων εἰς πάντα σοφίας δόξα καὶ παρανομία, συνεφέσπετο δὲ ἐλευθερία. ἄφοβοι γὰρ ἐγίγνοντο ὡς εἰδότες, ἡ δὲ ἄδεια ἀναισχυντίαν ἐνέτεκεν: τὸ γὰρ τὴν τοῦ βελτίονος [701β] δόξαν μὴ φοβεῖσθαι διὰ θράσος, τοῦτ᾽ αὐτό ἐστιν σχεδὸν ἡ πονηρὰ ἀναισχυντία, διὰ δή τινος ἐλευθερίας λίαν ἀποτετολμημένης."

   Αν επιθυμείτε την αριστοκρατία, επιβάλλεται να εφαρμοστεί σε κάθε πτυχή του πολιτισμού.

   Delete
 5. "Άριος" είναι ένας Σανσκριτικός όρος που σημαίνει "ευγενής". Απορώ γιατί το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος, αφού εμείς ως Έλληνες έχουμε τους δικούς μας αυτοπροσδιορισμούς. Δεν χρειαζόμαστε δανεικές λέξεις ή όρους από άλλους λαούς.

  Μήπως είναι της ΚΚΚ ο Αλέξανδρος ή κάνω λάθος; Γιατί μιλάει υπέρ αρίων, λευκών, ευρωπαίων και λέει ότι οι εβραίοι και οι αράπηδες είναι τόσο μιαροί που δεν πρέπει ούτε να μελετήσουμε τις τακτικές τους ούτε να συμμαχήσουμε μαζί τους αν μια τέτοια συμμαχία υποστηρίζει τα Ελληνικά συμφέροντα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά μιλάς για το θέμα του αυτοπροσδιορισμού.Ο Ελληνικός όρος που συναντάται σε όλη την Αρχαιοελληνική Ιστορία είναι η λέξη ΑΡΙΣΤΟΣ.

   Delete