Tuesday, December 24, 2013

Απάντηση στις φιλοβυζαντινές και φιλοχριστιανικές φαιδρότητες του Παναγιώτη Μαρίνη


ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ (= ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Κ. ΜΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Γράφει ο Μάριος Δημόπουλος

Ο κ. Μαρίνης ξεκίνησε την «καριέρα» του στον αρχαιοελληνικό χώρο εμφανιζόμενος ως «αρχαιόθρησκος» και αντίπαλος του χριστιανισμού. Στο δίτομο βιβλίο του Ελληνική Θρησκεία κατέκρινε το Βυζάντιο για τον ανθελληνισμό του και μάλιστα καταπολεμούσε όσους ιστορικούς θεωρούσαν το Βυζάντιο ελληνικό. Για παράδειγμα στη σελίδα 214 του βιβλίου του Ελληνική Θρησκεία έγραφε: «Λέγουν ότι οι Βυζαντινοί θεσμοί διετήρησαν τον ελληνικό εθνισμό. Πώς; Πώς; Με ποιον τρόπο;…Δια την ελληνικήν σκέψι, φιλοσοφία, κοσμοθεωρία ούτε συζήτησις “ταις ελληνικαίς δόξαις επομένοις ανάθεμα”. Λέγουν ότι εις το τέλος του το Βυζάντιον ελληνοποιήθηκε, δεν μας λέγουν όμως το πώς. Πώς έγινε ελληνοχριστιανικόν; Τι ελληνικόν έλαβε; Έλαβε τμήμα της Ελληνικής σοφίας; Δυστυχώς τίποτα δεν έλαβε». 

Τον κ. Μαρίνη τον είχα καλέσει το 1997 στο συνέδριο που είχα διοργανώσει στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών με θέμα «Ελληνισμός-Χριστιανισμός στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο βοήθησε ή έβλαψε τον Ελληνισμό;», τα πρακτικά του οποίου εκδόθηκαν το 1998 από τον εκδοτικό οίκο Ελεύθερη Σκέψις. Ας δούμε τι είχε πει ο κ. Μαρίνης σε αυτό το συνέδριο: «Εκ των ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι το Βυζάντιον ως κράτος κοσμοπολιτικόν, όπου εκυριάρχουν αι κοσμοπολιτικαί ιδέαι του Χριστιανισμού, του Μωαμεθανισμού και του Ιουδαϊσμού, όχι απλώς επέδρασε δυσμενώς επί του Ελληνικού έθνους, αλλά ολίγον έλλειψε να εξαφανίσει οριστικώς πάσαν έννοιαν εθνικής συνειδήσεως».

Ο κ. Μαρίνης στο συνέδριο περί Ελληνισμού, Χριστιανισμού και Βυζαντίου, όπoυ τον είχα καλέσει, δεν θεωρούσε το Βυζάντιο ελληνικό και είχε αντιχριστιανικές απόψεις. Τώρα το έχει γυρίσει, και κατηγορεί όλους όσους είναι αντιχριστιανοί και αντιβυζαντινιστές ως εχθρούς του Ελληνισμού!!!

Και ενώ αυτά έγραφε ο Μαρίνης πριν μερικά χρόνια, τώρα εμφανίζεται ως υπέρμαχος του Βυζαντίου. Έφτασε μάλιστα στο σημείο της άκρατης γελοιότητας, γράφοντας: «Η Αγία Σοφία είναι το ελληνικόν εθνικοαπελευθερωτικόν σύμβολον του λαϊκού μας πολιτισμού! Ουδεμίαν σχέσιν έχει με τον χριστιανισμόν! Είναι μνημείον της ιστορικής ενότητος της ελληνικής πατρίδος!».

Στη σελίδα του στο facebook γράφει και τα εξής κωμικοτραγικά: «Το Βυζάντιον εξαρχής είχε μίαν αξιοπρόσεκτον αρχαιολατρείαν, είχε λάβει ως ιδεώδες γλωσσικόν όργανον και εφρόντιζεν την καθαράν αττικήν ελληνικήν γλώσσαν και εθεωρείτο καλλιέργεια στους ρητορικούς λόγους λαϊκών και κληρικών η συνεχής αναφορά εις την ελληνική ιστορία και μυθολογία και αναγνωστικόν των δημοτικών σχολείων ήτο ο Όμηρος!».

Α, μάλιστα. Διότι εγώ που έχω σπουδάσει βυζαντινή φιλολογία όλο ψαλτήρια και χριστιανικές μπουρδολογίες μελετούσα. Α ώστε τα μικρά βυζαντινόπουλα μελετούσαν τον  Όμηρο!!! Ναι, τον είχαν κάτω από το μαξιλάρι τους.  Ήξεραν απέξω και ανακατωτά όλη την αρχαιοελληνική γραμματεία. Μα τι μας λες αγαπητέ Μαρίνη; Μήπως το Βυζάντιο ήταν η «Μέκκα» του αρχαιοελληνισμού;». Τα σοβαρολογείς αυτά που γράφεις ή μας κάνεις πλάκα;

Ο κ. Μαρίνης γράφει επίσης με ύπουλο τρόπο: «Ο αντιχριστιανισμός ως διευκόλυνσις του εποικισμού. Συναφώς προς τα ανωτέρω η δαιμονοποίησις του χριστιανισμού δεν οδηγεί καν στην εξίσωσι: Ίδιοι είναι, η αδερφή μου η χριστιανή κι ο μωαμεθανός μαγκρεμπίνος, δεν τους ξεχωρίζω! Οδηγεί εις μίαν πονηράν εκ του πλαγίου εξύψωσιν του μωαμεθανισμού, ο οποίος δεν μας έβλαψε και επομένως καλύτερος μαγκρεμπίνος από την οικογένειά μου! Έτσι δικαιολογούνται οι μυριάδες αντιχριστιανικές αναρτήσεις που κάποιοι φαίνεται να κάνουν επαγγελματικώς!».

Το ότι ο κ. Μαρίνης έχει ξεφύγει πλήρως και δεν στέκει καλά, είναι εμφανές.

Όχι κύριε Μαρίνη. Δεν ήταν το Βυζάντιο συνέχεια του Ελληνισμού. Η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν συνέχεια του Ελληνισμού. Δεν είναι η Αγιά Σοφιά σύμβολο του Ελληνισμού, αλλά τα τζαμιά!!! Πολλοί Οθωμανοί είχαν άφθονο ελληνικό αίμα, άρα είναι αδέρφια μας!!! Οι Οθωμανοί μας βοήθησαν να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο που μας είχε το Βυζάντιο επί 1000 και πλέον χρόνια. Επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας επιτελέστηκε ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Όλη η Ελλάδα ήταν γεμάτη ελληνικές σχολές, όπου οι Έλληνες μάθαιναν γράμματα και επιστήμες, και ενώ οι Οθωμανοί δεν αντιδρούσαν, το Βυζαντινό παπαδαριό ήταν εναντίον!!! Μόνο επί Οθωμανών αρχίσαμε να ονομαζόμαστε Έλληνες ή Γραικοί, ενώ επί Βυζαντίου το όνομα Έλλην ήταν απαγορευμένο επί ποινή θανάτου. 

Οι Οθωμανοί δεν έκαιγαν τα ελληνικά συγγράμματα, ενώ οι Βυζαντινοί τα έκαιγαν. Όταν λίγο πριν την επανάσταση οι Έλληνες είχαμε αρχίσει να ξυπνάμε και να δίνουμε αρχαία ονόματα στα παιδιά μας, οι Τούρκοι έλεγαν «Βρε, εσείς κάτι ετοιμάζετε». Αντίθετα τα καθάρματα οι Βυζαντονοτραγοπαπάδες του Πατριαρχείου ήταν ενάντια στην χορήγηση ελληνικών ονομάτων στους Έλληνες και ήταν αυτοί που αφόριζαν τους επαναστάτες. Από όλα αυτά φαίνεται ότι η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν πλήρως ελληνική. Και σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, υπήρχε πιθανότητα, αν δεν γινόταν η επανάσταση τόσο πρώιμα, να έπεφτε η Οθωμανική αυτοκρατορία στα χέρια των Ελλήνων.

Φυσικά όταν γράφω ότι η Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Ελληνική, το γράφω με διάθεση ειρωνείας, για να δείξω την γελοιότητα των όσων γράφει ο Μαρίνης.

Ο Μαρίνης έχει το αντιισλαμικό σύνδρομο που πολλοί δικοί μας ελληνοχριστιανοί (και δυστυχώς και αρχαιόθρησκοι) έχουν. Α, καλύτερα ο Χριστιανισμός παρά ο Μωαμεθανισμός. Ο Χριστιανισμός είναι πιο κοντά στον Ελληνισμό από ό, τι ο Μωαμεθανισμός. Αυτά είναι γελοιότητες και δεικνύουν έλλειψη ιστορικής και θρησκειολογικής γνώσης. Όσοι τα λένε αυτά είναι κατ’ ουσίαν χριστιανοί ή κρυποτοχριστιανοί, και δεν έχουν απαλλαχθεί από τη χολέρα του χριστιανισμού. Είναι πιο κοντά ο Χριστιανισμός από τον Μωαμεθανισμό; Μα τι λέτε κύριοι; Ο Χριστιανισμός είναι αυτός που διέλυσε τον Ελληνικό πολιτισμό, όχι ο Μωαμεθανισμός. Άρα αυτός είναι ο υπ’ αριθμόν ένα εχθρός μας και όχι ο Μωαμεθανισμός.

Γράφει ο Μαρίνης ότι όσοι ασπάσθηκαν τον Μωαμεθανισμό απέβαλαν τον Ελληνικό εθνισμό και έγιναν Τούρκοι ή οτιδήποτε άλλο.  Άρα ορθά γράφει το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα θεωρούσε ως μόνους Έλληνες τους Χριστιανούς!!! Γράφει ο χριστιανός Μαρίνης: «Επομένως ορθώς ο ελληνικός νόμος της επιστροφής που περιέχεται στα πρώτα ελληνικά συντάγματα προβλέπει ότι ο Έλλην είναι χριστιανός, δια να μην εποικισθή η νέα Ελλάς από Μωαμεθανούς»!!! Ακούστε τι λέει ο ανιστόρητος!!! Ας μάθει ότι τότε στον ελλαδικό χώρο κατοικούσαν πολλοί Έλληνες μωαεμαθανοί (τους οποίους με την ανταλλαγή των πληθυσμών τους διώξαμε, για να δημιουργήσουμε ένα καθαρό χριστιανικό κράτος).

Γράφει επίσης ο άσχετος Μαρίνης: «Σε μεμονωμένες περιοχές της Ελλάδος έγιναν οι κάτοικοι μωαμεθανοί και ωνόμασαν εαυτούς Τούρκους. Παράδειγμα τούτου οι Τουρκοκύπριοι. Άλλο παράδειγμα οι Μωαμεθανοί της Θράκης».

Καλά ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ονόμαζαν οι Μωαμεθανοί Έλληνες τους εαυτούς τους Τούρκους, αλλά οι Τούρκοι τους ονόμαζαν Τούρκους, όπως ονόμαζαν και τους Αλβανούς Μουσουλμάνους Τούρκους (εξού και το Τουρκαλβανοί), ενώ όσοι ήταν Χριστιανοί (είτε ήταν Έλληνες είτε ήταν Αλβανοί) τους ονόμαζαν Έλληνες. Γι’ αυτό και σε ορισμένες στατιστικές της νότιας Αλβανίας και της Ηπείρου διαβάζουμε: «Τόσες Χιλιάδες Έλληνες, τόσες χιλιάδες Τούρκοι». Πού ήταν οι Αλβανοί σε αυτές τις στατιστικές; Απλώς κατά τις τουρκικές αυτές στατιστικές Έλληνες ήταν όσοι ήταν Χριστιανοί είτε μιλούσαν Ελληνικά είτε Αλβανικά.

Λέει ο άσχετος Μαρίνης ότι όσοι Έλληνες ήταν Μωαμεθανοί απεμπολούσαν τον ελληνικό εθνισμό τους και ονομάζονταν Τούρκοι. Το ότι λέει ανοησίες, γίνεται εμφανές από την περίπτωση των Πομάκων. Οι Πομάκοι παρά το ότι εξισλαμίστηκαν, ποτέ τους δεν αισθάνθηκαν Τούρκοι, αλλά ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μέχρι σήμερα αυτό διακηρύσσουν. Αλλά ο ύπουλος εχθρός του Ελληνισμού, ο μέγας ανθέλλην και χριστιανός Μαρίνης δεν θεωρεί τους Πομάκους Έλληνες, προσπαθεί να διχοτομήσει τον Ελληνισμό, και να χαρίσει τη Θράκη στους Τούρκους!!! Εύγε Μαρίνη για το μισελληνικό σου έργο!!!

Είναι αλήθεια ότι πολλοί Έλληνες Μουσουλμάνοι επί Τουρκοκρατίας δεν έπαιρναν το μέρος των Χριστιανών Ελλήνων αλλά των Τούρκων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθάνονταν Τούρκοι και δεν είχαν συναίσθηση της Ελληνικής τους καταγωγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Τουρκοκρήτες, δηλαδή οι Μουσουλμάνοι Έλληνες Κρητικοί.

Το ότι και οι Μουσουλμάνοι αισθάνονταν Έλληνες αποδεικνύεται και από την περίπτωση των νότιων Μουσουλμάνων Τόσκηδων που αισθάνονταν Έλληνες και ήθελαν να ενωθούν με την Ελλάδα επί Όθωνος. Όπως πολλοί ξέρουν, ασχολούμαι αρκετά με το Ελληνοαλβανικό ζήτημα, έχοντας δημιουργήσει και ειδική ιστοσελίδα επί του θέματος, και κατ’ουσίαν θεωρώ τους Αλβανούς μια «πρωτόγονη» ελληνική φυλή.

Πολλοί Έλληνες διαφωνούν με αυτή τη θέση μου, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες ιστορικοί και εθνικόφρονες θεωρούν ότι τουλάχιστον οι Τόσκηδες (οι νότιοι Αλβανοί) είναι σε μεγάλο ποσοστό Έλληνες, απόγονοι αρχαίων Ελλήνων Ηπειρωτών. Στο διαδίκτυο έχω δημοσιεύσει άρθρο με τίτλο «Το γράμμα των Μωαμεθανών Μουσουλμάνων Τόσκηδων προς την ελληνική κυβέρνηση το 1847. Οι Μωαμεθανοί Τόσκηδες ζητούν να αναγνωριστούν ως Έλληνες». Αυτά αναφέρονται στο πασίγνωστο βιβλίο του Κώστα Μπίρη «Αρβανίτες. Οι Δωριείς του νεώτερου Ελληνισμού».

Και κλείνω το άρθρο μου με τον αντι-μωαμεθανισμό και φιλο-χριστιανισμό του Μαρίνη. Είναι πιο κοντά ο Χριστιανισμός προς τον Ελληνισμό παρά ο Μωαμεθανισμός προς τον Ελληνισμό. Είναι Ελληνικό το Βυζάντιο, επειδή τάχα μελετούσε τους αρχαίους συγγραφείς!!! Επειδή τέτοιες γελοίες αντιλήψεις επικρατούν και σε δήθεν αρχαιόθρησκους ελληνικούς χώρους, οφείλω να δώσω μια απάντηση: Οι Άραβες μελετούσαν τα αρχαιοελληνικά συγγράμματα και κατ’ ουσίαν η Δυτική Αναγέννηση ξεκίνησε τον με την επέκταση των Αράβων στην Ευρώπη, δυο αιώνες πριν πέσει το Βυζάντιο. Άρα το ότι τάχα η Αναγέννηση προήλθε τάχα από τους Βυζαντινούς λόγιους που πήγαν στη Δύση μετά την πτώση του Βυζαντίου είναι ανοησίες μερικών Χριστιανών Βυζαντινολάγνων. 

Οι Άραβες ήταν Μουσουλμάνοι, αυτό δεν τους εμπόδισε να μελετούν και να διαδώσουν τα αρχαιοελληνικά συγγράμματα (όταν οι Βυζαντινοί τα έριχναν στην πυρά). Μήπως λοιπόν κατά τη λογική του Μαρίνη οι Άραβες ήταν Έλληνες; Α, όχι, αυτοί ήταν Μουσουλμάνοι, άρα ήταν μιάσματα. Αν ήταν Χριστιανοί, μπορεί ο Μαρίνης να σκεφτόταν να τους βγάλει Ελληναράδες!!!

Ο Μαρίνης που μας το παίζει και νεοπλατωνικός, σιωπά για τα νεοπλατωνικά ρεύματα στον Μουσουλμανισμό. Εσείς κύριε Μαρίνη που είστε λάτρεις του νεοπλατωνισμού, τι έχετε να πείτε για τους Σούφι; Ακόμα και σε θεοκρατικά καθεστώτα όπως το Ιράν αναγνωρίζεται ο Ζωροαστρισμός στο σύνταγμα του Ιράν.

Ο κ. Μαρίνης έχει συνταχθεί με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, για αυτό και τελευταία φλερτάρει με το Βυζάντιο και τον Χριστιανισμό, γι’ αυτό και μας έχει κουράσει λέγοντας ότι τάχα το κύριο βασικό σύμβολο του ελληνισμού είναι η σβάστικα, όταν η σβάστικα είναι ένα από τα εκατοντάδες σύμβολα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Ο Μαρίνης είναι προπαγανδιστής και προσπαθεί να φέρει την πανώλη του Χριστιανισμού και του Βυζαντίου στους ελληνοκεντρικούς και αρχαιόθρησκους κύκλους. Κλείνοντας έχω να του πω: Δεν είναι η Αγιά Σοφιά σύμβολο του Ελληνισμού, αλλά ο Παρθενώνας, οι Δελφοί, η Δωδώνη και άλλα μνημεία του αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Ντροπή σου, Μαρίνη!!!

Ο υπογράφων το ανωτέρω άρθρο, Μάριος Δημόπουλος,  είναι Φιλόλογος-Γλωσσολόγος, Κλινικός Διατροφολόγος, ολοκληρώνει τις σπουδές του στη Φυσικοπαθητική Ιατρική και είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων σχετικά με διατροφή και φυσική ιατρική

9 comments:

 1. Ο Μαρίνης είναι εχθρός του Ελληνισμού επειδή ανατρέπει εκ βάθρων την Ελληνική Ιστορία, ισχυριζόμενος ότι οι Έλληνες δεν ήταν δούλοι στο βυζάντιο, και ότι οι βυζαντινοί δεν ήταν κατακτητές.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απο το μυαλό σου τα βγαζεις γιατί είσαι εμπαθης (στην καλύτερη περίπτωση) ή βαλτός!
   Αλλάζεις τα λεγόμενά του .Σε λυπάμαι.

   Delete
  2. Βαλτοί είναι όσοι υποστηρίζουν ότι το έκτρωμα που θεμελιώθηκε
   με την δολοφονία και το αίμα των Ιεροφαντών και Ιερειών της Πατρώας Θρησκείας μας
   πάνω από αρχαίο ναό όπου ελατρεύοντο οι Θεοί και οι Θεαινές μας είναι 'σύμβολο του ελληνισμού'
   και 'εθνικής ενότητος'.

   'Εθνική ενότητα' με τους βαρβάρους που γκρέμισαν τους ναούς μας,
   τις φιλοσοφικές σχολές μας και τα θέατρα, που βιάσαν τις Ιέρειες μας
   και μακελέψαν τους Ιεροφάντες μας δεν υπήρξε,υπάρχει, ούτε πρόκειται
   να υπάρξει ποτέ , παρεκτός εντός των αρρωστημένων εγκεφάλων σας.
   Delete
  3. Εχω παρατηρησει τελευταια,οτι οσο γερνα κανεις αποκαλυπτει τον πραγματικο του εαυτο,βγαζοντας τη μασκα που φορουσε,αν φορουσε.Αυτο συνεβει δυστυχως(ευτυχως για εμας) και με τον κυριο Μαρινη.Κριμα,διοτι ημουν ετοιμος να ασχοληθώ με το συγγραφικο του εργο...

   Delete
 2. Η αλήθεια είναι ότι πολλά αρχαία κείμενα σώθηκαν γιατί είχαν μεταφραστεί στα αραβικά (π.χ. Διοσκουρίδης).
  Ακόμα και στα σχολικά βιβλία γράφεται ότι στο βυζάντιο μάθαιναν τα παιδιά την παλαιά (!!!!!!!!) και την καινή διαθήκη και οι δάσκαλοι ήταν υποχρεωτικά ΠΑΠΑΔΕΣ!!!!!!!! Δεν μπορούσε κανείς άλλος να διδάξει παρά μόνο οι παπάδες είχαν αναλάβει εργολαβικά την "μόρφωση - αποβλάκωση" των παιδιών!
  Ας μας πούνε οι υποστηρικτές του βυζαντίου πότε δίδασκαν τον Όμηρο στα σχολεία .....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ήθελες να διδάξουν και τον Όμηρο κιόλας; Εδώ δεν δίδασκαν φιλοσοφία και επιστήμες διότι τα θεωρούσαν "ειδωλολατρικά"!Σκέτος μεσαίωνας δηλαδή. Αν δεν υπήρχε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα ήμασταν στο διάστημα τώρα. Και μετά από όλα αυτά, κάποιοι χριστιανοί έχουν το ΘΡΑΣΟΣ να λένε ότι ο χριστιανισμός έσωσε τον Ελληνισμό και ότι οι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας ήταν "πρωτοχριστιανοί"...

   Delete
  2. Στην παρούσα χρονική συγκυρία είμεθα εμείς οι βυζαντινολάτρες που κατακτήσαμε το διάστημα.Διασχίζουμε τους αιθέρες και τους γαλαξίες μαζί με ελοχίμ,καραπιπερίμ και εξαδάκτυλους Τζεντάι.Όχι μόνον οι αρχαίοι φιλόσοφοι αλλά και οι Ολύμπιοι Θεοί αυτοπροσώπως είχαν προβλέψει την έλευση του Ιησού.

   Delete
 3. "και κατ’ουσίαν θεωρώ τους Αλβανούς μια «πρωτόγονη» ελληνική φυλή."

  Οι Ιλλυριοί δεν ήσαν Έλληνες. Οι Αρβανίτες που ήρθαν από την σύγχρονη νότια Αλβανία ήσαν, επί το πλείστον, εξαλβανισμένοι Έλληνες Ηπειρώτες. Τα Αλβανικά δεν είναι μια διάλεκτος της Ελληνικής γλώσσας. Έχουμε κοινές ριζικές λέξεις διότι οι δύο γλώσσες είναι Ινδοευρωπαϊκές. Ο Δημήτριος Δημόπουλος είχε γράψει πάνω στο θέμα των Αρβανιτών στο βιβλίο του «Η Καταγωγή των Ελλήνων».

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΦΙΛΕ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΦΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΩΝ. ΚΑΙ ΠΟΥΣΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ. ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΙΩΧΘΕΝΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ, ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΣΧΕΔΟΝ ΑΤΟΦΙΑ

   Delete