Friday, December 20, 2013

Πρόταση φορολογικού νομοσχεδίου της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.


Η φορολογία ορίζεται ως έγκλημα κακουργηματικού χαρακτήρος εις βάρος όλης της κοινωνίας, ειδεχθούς φύσεως  
1. Το έγκλημα της φορολογίας τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Είναι έγκλημα ιδιαιτέρως ειδεχθές. Είναι έγκλημα διαρκές. Δεν υπόκειται σε παραγραφή. Δεν υπάγεται σε ευεργετικές διατάξεις νόμων περί μετανοίας ή εντίμου προτέρου βίου. Δεν υπάγεται σε συσσωρευτική επιβολή ποινής. Διώκεται αυτεπαγγέλτως και κατ’ έγκλησιν.    
2. Τιμωρείται αυστηρώς η κλοπή του εισοδήματος των πολιτών. Ο χαρακτηρισμός «άμεσοι φόροι» της διαπράξεως κλοπής από μέρους του εγκληματίου, ενισχύει αντί να άρει τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως. Καθώς οι «άμεσοι φόροι» αποτελούν αντικίνητρο για εργασία και παραγωγή, εκτρέφουν τον παρασιτισμό. Συνεπώς η πολιτεία οφείλει να πατάσσει αμειλίκτως όσους προτείνουν «άμεσους φόρους». 
3. Η κλοπή του λαϊκού εισοδήματος προσβάλλει την προσωπικότητα των κυβερνώντων, τους καθιστά αντιπαθείς στην κοινωνία και δια τούτο η πολιτεία οφείλει να διώκει απηνώς όσους κλέπτες αυτοαποκαλούνται φοροτεχνικοί, εφοριακοί και φοροεισπράκτορες.
4. Ο νόμος διώκει και όσους πολίτας αποδέχονται παθητικώς την κλοπή. Απαγορεύεται αυστηρώς εις τους Έλληνας πολίτας να αποδέχωνται κλοπή μέρους του εισοδήματός των από κρατικές συμμορίες, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν.
5. Όστις προτείνει, νομοθετεί, επιβάλλει ή παρακρατεί φόρους διώκεται με την διαδικασία του αυτοφώρου εγκλήματος για σύσταση συμμορίας, προσπάθεια νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, εκβιασμό, απάτη, μισελληνισμό, εσχάτη προδοσία. Η ποινή για τους καταδικασθέντες δεν είναι εξαγοράσιμος, ούτε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ούτε εφεσιβάλλεται.
6. Απαγορεύεται αυστηρώς η επιβολή εμμέσων φόρων. 
7. Καταργούνται όλοι οι φόροι υπέρ τρίτων.
8. Όσοι φόροι πλήττουν την ακίνητη περιουσία εξομοιώνονται με σταδιακή απαλλοτρίωση της ακινήτου περιουσίας. Καταργούνται ολοσχερώς και δια παντός. Η ακίνητη περιουσία είναι αφορολόγητος. 
9. Απαγορεύεται αυστηρώς η επιβολή φόρων σε τόκους, μερίσματα, αδιανέμητα ή διανεμόμενα εταιρικά κέρδη. Μερίσματα, τόκοι, κέρδη που απεκτήθησαν στο εξωτερικό επαναπατρίζονται στο εσωτερικό άνευ ουδεμίας επιβαρύνσεως. Είναι αφορολόγητος ο επαναπατρισμός των. 
10. Καταργούνται όλοι οι φόροι που πλήττουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, ως ο φόρος υπεραξίας και ο φόρος πωλήσεων. Όλες οι χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι αφορολόγητες. 
11. Καταργούνται όλοι οι φόροι που πλήττουν τις τραπεζικές εργασίες.  
12. Καταργείται η υποχρεωτική συναλλαγή μέσω τραπεζών για φορολογικούς λόγους. 
13. Καταργείται το πόθεν έσχες είτε για επενδυτικούς είτε για φορολογικούς λόγους. Ουδείς Έλλην υποχρεούται να απαντά εις το πώς απέκτησε την περιουσία του.   
14. Καταργούνται οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Όποιος εργαζόμενος ή εργοδότης θέλει, μπορεί να εργάζεται χωρίς την υποχρέωση να ασφαλίζεται σε κρατικό μονοπωλιακό ασφαλιστικό ταμείο, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν κεκαλυμμένη φορολογία, άρα κλοπή του εισοδήματος. Η αγορά ασφαλιστικής καλύψεως αποτελεί εθελοντική επιλογή. 
Επιβάλλεται η αποσύνδεση της εργασίας από την ασφαλιστική κάλυψη, και η αποσύνδεση της ασφαλιστικής καλύψεως από την υγειονομική περίθαλψη. Οι πολίτες επιλέγουν τον ιατρό, την θεραπεία, και το θεραπευτήριο της αρεσκείας των, άνευ ουδεμίας κρατικής παρεμβάσεως.   
15. Απαγορεύεται αυστηρώς η υποχρεωτική ονομαστικοποίηση των εγχρημάτων συναλλαγών. Οι πολίτες δεν υποχρεούνται στην χρήση δίγραμμων επιταγών, ή στην χρήση αφμ, ή αριθμού ταυτότητος όταν κάνουν πληρωμές ή αγορές εμπορευμάτων.  
16. Το τραπεζικό απόρρητο είναι απαραβίαστο. Η αναφορά τραπεζικών συναλλαγών Ελλήνων ιδιωτών προς το κράτος ή την εφορία από τους τραπεζικούς υπαλλήλους, αποτελεί κακουργηματική πράξη τιμωρουμένη με καταναγκαστικά έργα. 
17. Ιδρύεται σώμα διώξεως οικονομικού εγκλήματος το οποίο θα διώκει όσους εγκληματίες τρομοκρατούν τον λαό δια της φορολογίας. Οι υπάλληλοι θα είναι ένοπλοι και θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν συλλήψεις χωρίς ένταλμα. Θα μπορούν να ανακρίνουν τον κατηγορούμενο άνευ χρονικού ορίου. Οι κατηγορούμενοι δεν έχουν το δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου κατά την ανάκριση. 
18. Ιδρύεται γραφείο καταγγελιών όπου οι πολίτες θα καταγγέλλουν επωνύμως ή ανωνύμως όσους πληρώνουν φόρους ή συνεργάζονται με τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού. Εις τους καταγγέλλοντας θα περιέρχεται το 50% της περιουσίας όσων προδοτών συνεργάζονται με τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού. 
19. Καταργείται το περιουσιολόγιο. Το Ελληνικό κράτος υποχρεούνται να σέβεται την ανωνυμία της ιδιωτικής περιουσίας.   
20. Καταργούνται τα τεκμήρια διαβιώσεως. Η έννοια των αντικειμενικών κριτηρίων είναι άστοχος, ακατανόητος και επιβλαβής για την Ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για υποκειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων οι κρατικοί ληστές ορίζουν πόσα θα κλέψουν.  
21. Επιτρέπεται η ίδρυση εταιριών χωρίς την υποχρέωση δημοσιεύσεως ή καταγραφής σε δημοσίους καταλόγους των πραγματικών μετόχων. Επιτρέπεται η έκδοση μετοχών και ομολογιών εις τον κομιστήν.  
22. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων εκπίπτουν όλες οι δαπάνες, οι ζημίες και τα χρέη, άνευ διακρίσεως ή εξειδικεύσεως των δαπανών, ζημιών, χρεών. 
23. Οι προσωπικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως εταιρικά έξοδα εφ’ όσον δι’ αυτών απασχολείται Ελληνικό προσωπικό και εφ’ όσον πρόκειται για δαπάνες από αγορές Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
24. Καταργούνται οι φόροι που πλήττουν τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές.
25. Καταργούνται οι φόροι στις δωρεές. 
26. Καταργούνται όλοι οι ειδικοί φόροι καταναλώσεως.
27. Καταργείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και η σύνδεση ταμειακών μηχανών με τα τερματικά των φορολογικών συμμοριών. Οι αποδείξεις και τα τιμολόγια έχουν σκοπό την καταγραφή στα βιβλία των εταιριών και την αναγνώριση πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων μεταξύ συναλλασσομένων. Ουδεμία κρατική παρέμβαση επιτρέπεται με σκοπό την κλοπή περιουσίας των συναλλασσομένων υπό το πρόσχημα της φορολογίας. 
28. Καταργείται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Απαγορεύεται η προσβολή της προσωπικότητος των πολιτών δια της υποβολής αιτήματος εθελοντικής συμμετοχής στην κλοπή της δικής των περιουσίας από τους κρατικούς ληστάς.
29. Επιβάλλεται πλήρης διαφάνεια όλων των κρατικών συναλλαγών. Το κρατικό λογιστικό σχέδιο θα δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, οι κρατικές εγχρήματες συναλλαγές θα καταγράφωνται σε πραγματικό χρόνο με διπλογραφικό σύστημα και όλες οι εγγραφές θα ελέγχωνται μέσω τραπεζών και θα αναφέρονται στους πολίτες μέσω διαδικτύου.
30. Επιτρέπεται κατάσχεση κρατικής περιουσίας για χρέη του κράτους προς τους Έλληνας πολίτας. Το αντίστροφο δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται προσωποκράτηση κρατικών αξιωματούχων για χρέη του κράτους προς τους Έλληνας πολίτας. Το αντίστροφο δεν επιτρέπεται. 
31. Καταργείται η υποχρέωση δημοσιεύσεως εταιρικών ισολογισμών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ή στον Τύπο, αρκεί η δημοσίευσή των στο διαδίκτυο. 
32. Καταργείται ο κώδιξ βιβλίων και στοιχείων. 
33. Καταργείται η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 
34. Καταργούνται όλοι οι φόροι υπεραξίας από αγοραπωλησία ακινήτων. Η ύπαρξη πληθωρισμού είναι ήδη επαχθής, αλλά αφανής φορολογία. Δεν επιτρέπεται περαιτέρω επιβάρυνσις της ακινήτου περιουσίας. 
35. Καταργούνται όλα τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις φόρων ως κακουργηματική πράξη ισοδύναμη με κρατική τοκογλυφία. 
36. Καταργείται η υποχρεωτική πληρωμή της μισθοδοσίας των εργαζομένων μέσω τραπεζών, προς καταγραφή του εισοδήματός των για φορολογικούς σκοπούς.  
37. Τα Ελληνικά σώματα διώξεως οικονομικού εγκλήματος πατάσσουν αμειλίκτως το παρεμπόριο των λαθροεποίκων, αλλοφύλλων και αλλοθρήσκων. 
38. Επιβάλλονται δασμοί σε όλα τα ξένα προϊόντα τα οποία πωλούνται σε χαμηλοτέρα τιμή των Ελληνικών. Η εξίσωση της τιμής ξένων και Ελληνικών προϊόντων αποσκοπεί στην μεταφορά του ανταγωνισμού από το πεδίο της τιμής στο πεδίο της ποιότητος. 
39. Καταργείται όλη η γραφειοκρατία για την σύσταση και αδειοδότηση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Μόνον δύο κρατικές άδειες απαιτούνται για την έναρξη της επιχειρήσεως: ασφαλείας εργαζομένων και περιβαλλοντικής προστασίας. 
40. Χρέος των σωμάτων διώξεως οικονομικού εγκλήματος είναι η προστασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και η πάταξη της κρατικής ληστείας. 
41. Καθιερώνεται η έννοια της αρνητικής φορολογίας. Οι επιτυχημένες, κερδοφόρες, παραγωγικές επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά αντιμετωπίζονται από το Ελληνικό κράτος δια της πιστώσεως αρνητικών φόρων. Ήτοι, θα επιστρέφεται μέρος του κεφαλαίου στον επιτυχημένο επενδυτή από το Ελληνικό κράτος με την μορφή αρνητικής φορολογίας. 
42. Ο Ελληνικός Νόμος για την πάταξη της φορολογίας έχει αναδρομική ισχύ από την απαρχή του Ελληνικού Έθνους. Ως εκ τούτου όλα τα λύτρα που απαιτούν οι κρατικές συμμορίες με τον όρο «βεβαιωμένοι φόροι», διαγράφονται.
43. Όλα τα παρόντα ή μελλοντικά βεβαιωμένα χρέη προς τις φορολογικές συμμορίες του εχθρού είναι παράνομα και άκυρα. 
44. Εφ’ όσον οι αρμόδιες αρχές αρνούνται να εγκαταλείψουν τις ληστρικές τους πρακτικές, οι Έλληνες πολίτες αυτοδικαίως δύνανται να απαλλοτριώνουν την κρατική περιουσία του εχθρού. 
45. Η επιβολή τιμωρίας από τους Έλληνας πολίτας προς το ληστρικό κράτος δύναται να λάβει οιαδήποτε μορφή, ακόμη και της ενόπλου απαλλοτριώσεως.
46. Οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να θεσπίζουν εξοντωτικά πρόστιμα εις βάρος κρατικών λειτουργών για παραβάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Το νοσηρό φαινόμενο της φορολογίας πρέπει να εξαλειφθεί, άλλως οι κλέπτες αποθρασύνονται.

15 comments:

 1. Βλέπω ότι έχεις επηρεαστεί πολύ από τους ελευθεριακούς. Η Ελλάδα υπό τέτοιου φορολογικού νομοσχεδίου θα γίνει παράδεισο για μαφιόζους και κεφαλαιοκράτες. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, κανείς δεν μπορεί να σε χαρακτηρίσει πλέον ως μπολσεβίκο.

  ReplyDelete
 2. Το κατά πόσο είμαι ή δεν είμαι μπολσεβίκος, θα το διαπιστώσει ο Λαός όταν δει τα μέτρα που θα ληφθούν για την εξόντωση των καπιταλιστών από μία Επαναστατική Κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το συνολικό πρόγραμμα της ΙΕΡ.Α.Κ.Σ.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιφικράτη, με όλο το σεβασμό, πως θα εξοντωσετε την κεφαλαιοκρατία όταν οι καθορισμένοι όροι σας είναι σχεδόν τέλειοι για έναν κεφαλαιοκράτη; Απ' ότι διαβάζω, εσύ θέλεις έναν εθνικιστικό καπιταλισμό, το οποίο δεν θεωρώ δυνατό δίχως πολλή κρατική παρέμβαση. Προσωπικά, κάθε μορφή του καπιταλισμού είναι ασύμβατη με τον εθνικό κοινοτισμό. Η εργατική τάξη θα λάβει το κύριο βάρος του καπιταλισμού, ακόμη και στο πλαίσιο του εθνικιστικού καπιταλισμού.

   Delete
  2. Δεν σε είπα μπολσεβίκο και το σχόλιο μου δεν ήταν σαρκαστικό ή ειρωνικό. Θέλω να έχουν όλοι οι Έλληνες την δυνατότητα να γίνουν αγρότες απο το να είναι άνεργοι. Τωρα δεν συμφερει με ευρώ σε δραχμές όμως μπορεί.

   Γι αυτό είχε παει ο αδερφός μου να ρωτησει και δεν έβγαλε άκρη. :

   "Δωρεάν γη σε αγρότες,ομάδες παραγωγών,κτηνοτρόφους και ΕΠΟΙΚΟΥΣ !"

   http://namarizathema.pblogs.gr/2011/03/dwrean-gh-se-agrotes-omades-paragwgwn-kthnotrofoys-kai-epoikoys.html

   Δεν είχα δει σε αυτή την σελίδα το θέμα, το είχα βρει με περισσότερες πληροφορίες που τώρα δεν υπάρχει.

   Delete
  3. Άκυρο! κ. Ιφικράτη το είδα το σχόλιο μου εδώ:

   http://www.iphicratisamyras.com/2013/12/blog-post_4539.html

   νόμιζα πως μου το έσβησες

   Delete
 3. Συμφωνώ με τον 7:24. Πολύ φιλελεύθερες είναι όλες αυτές οι προτάσεις. Και διαβάζω και αυτά που λες περί κατάργησης της δημόσιας υγείας και και περί νόμιμης οπλοφορίας και τα συμπληρώνουν όλα.

  ReplyDelete
 4. Όποιος έχει πληγεί πνευματικώς από την κρατική και την αριστερή προπαγάνδα θεωρεί ότι η κατάργηση της φορολογίας είναι καπιταλιστικό μέτρο.

  Υπάρχουν εναλλακτικές κοσμοθεωρίες που δεν περιλαμβάνουν την κρατική φορολογία ως μέσον συλλογής εσόδων.

  Το κράτος δεν ταυτίζεται με το Έθνος. Υπάρχουν μη-εγχρήματες μορφές συνεισφοράς στο Έθνος.

  Αλλά χρειάζεται και λίγο διάβασμα για να τις ανακαλύψουμε...

  Η φορολογία δεν αποτελεί μέτρο του Εθνικού Κοινοτισμού, παρά μόνον στην αρρωστημένη φαντασία κάποιων.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χωρίς φορολογία θα δημιουργηθούν δυναστείες του πλούτου. Τι θα σταματούσε έναν πλούσιο από το να γίνει όλο και πιο πλούσιος; Με τόσο πλούτο στα χέρια τους, νομίζεις ότι το κράτος, το οποίο θα αντιπροσωπεύσει το έθνος, θα σταθεί ισχυρότερο από αυτούς; Θέτεις τις βάσεις για μια κεφαλαιοκρατία/πλουτοκρατία με την κατάργηση της φορολογίας και την ιδιωτικοποίηση των πάντων (σχεδόν). Αν κάνω λάθος, πες μας πως θα προληφθεί η κεφαλαιοκρατία/πλουτοκρατία με το σύστημα σας.

   Delete
 5. Η φορολογία είναι καθαρά φεουδαρχική αντίληψη, την οποία ενστερνίστηκε το σύγχρονο αστικό κράτος( το γράφει ο Μαρξ στο κεφάλαιο) και φυσικά την εφήρμοσε το κομμουνιστικό κράτος με σκοπό την δήμευση περιουσίας των πολιτών.

  Για όποιον ξέρει από χρηματοοικονομικά, η φορολογία δημιουργεί τους μεγάλους κεφαλαιοκράτες. Πρώτον διότι υπάρχει απαλλακτική φορολογία υπέρ των πλουσίων και δυσβάσταχτη κατά των πτωχών. Δεύτερον οι πλούσιοι επενδύουν στο δημόσιο χρέος και στην ουσία φορολογούν το κράτος δια του τόκου που εισπράττουν από τα κρατικά χρεώγραφα, αντί να τους φορολογεί αυτό.

  Περαιτέρω ανάλυση στην ομιλία μου σήμερα.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπήρχε φορολογία στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί δεν σου αρέσει τουλάχιστον η προοδευτική φορολογία;

   Delete
 6. Το κράτος πρέπει να πληρώνει φόρους στους Έλληνες πολίτες διότι του κάνουμε την τιμή να είμαστε πολίτες του. Και όχι να πληρώνουμε εμείς φόρους στο κράτος.

  Η φορολογία των πολιτών προς το κράτος εισπράττεται με την μορφή μερίσματος από τα κέρδη που έχει το κράτος είτε από τον ορυκτό πλούτο της χώρας, είτε από το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, είτε με την μορφή ατόκων δανείων για παραγωγικούς σκοπούς.

  Το κράτος πρέπει να δίνει κίνητρα στους πολίτες για να εργαστούν και να παράγουν περισσότερο.

  Η κρατική φορολογία είναι αντικίνητρο στην παραγωγή διότι ο παραγωγός δεν έχει κίνητρο πλουτισμού. Η συσσώρευση παραγωγικού πλούτου αποθαρρύνεται αφού οι πολίτες νοιώθουν ότι θα έρθει ο κρατικός ληστοσυμμορίτης με την ταμπέλα του εφοριακού για να τον εξαναγκάσει να παραδώσει τον πλούτο του.

  Σκοπός της Ελληνικής Πολιτείας οφείλει να είναι η σύνδεσή της με την παραγωγή και όχι με την φορολογία. Συγχρόνως να αποδεχτεί ότι αύξηση των δημοσίων εσόδων σημαίνει αύξηση των γνώσεων, του ρυθμού γεννήσεων, βελτίωση της υγεία των πολιτών, αύξηση του αριθμού των εφευρέσεων.

  Αν όλοι οι πολίτες στην Ελλάδα μελετήσουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, το κράτος θα είναι πολύ πιό πλούσιο. Ας μην έχει ούτε ένα ευρώ στα ταμεία του. Ο πλούτος δεν είναι συνώνυμος του ευρωχαρτονομίσματος. Μπορεί να αποτυπωθεί σε ό,τι μονάδα επιλέξουμε εμείς.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Η συσσώρευση παραγωγικού πλούτου αποθαρρύνεται αφού οι πολίτες νοιώθουν ότι θα έρθει ο κρατικός ληστοσυμμορίτης με την ταμπέλα του εφοριακού για να τον εξαναγκάσει να παραδώσει τον πλούτο του."

   Πως θα νιώθει ο πολίτης τέτοιο πράγμα αφού η φορολογία θα τεθεί εκτός νομού;

   Delete
 7. Η ποινικοποίηση της «φοροδιαφυγής» σημαίνει ότι δημιουργείται ένα αδίκημα από το δημόσιο προς τους πολίτες. Δεν θα με κλέβετε, λέει το κράτος, αλλιώς σας τιμωρώ.

  Αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχο αδίκημα από τους πολίτες προς το κράτος, κυβέρνηση, πρωθυπουργός, δημόσιο. Το κράτος μπορεί να κλέβει τους πολίτες, βαπτίζοντας την πράξη "φορολογία".

  Η πράξη της φορολογίας υπονοεί ότι οι πολίτες είναι οι δημιουργοί πλούτου και το κράτος πρέπει να συντηρείται από τους πολίτες. Δηλαδή το κράτος κατ’ αυτούς είναι ανίκανο να παράγει πλούτο για τον εαυτό του και τους πολίτες. Άρα η διαδρομή του φόρου καθίσταται μονόδρομος, προς το κράτος.

  Ενώ το σωστό είναι το κράτος να παράγει πλούτο και να τον διανέμει στους πολίτες.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
 8. Περί αναδιανομής πλούτου:

  Η αριστερά πιστεύει ότι μέσω φορολογίας, δηλαδή ταξικώς, "θα τα πάρουμε από τους πλουσίους για να τα δώσουμε στους φτωχούς".

  Εγώ μιλάω για αναδιανομή πλούτου μεταξύ εθνοτήτων. Η διεθνιστική αριστερά και η διεθνιστική δεξιά παίρνουν θέσεις εργασίας από τους Έλληνες και τις δίνουν σε ξένους.

  Ποιό το νόημα να πάρεις 10% αυξηση μέσω αναδιανομής από φορολογία, και να χάσεις την εργασία σου;

  Υπάρχει αναδιανομή πλούτου μέσω πολυτεκνίας, μέσω γνώσεων-σπουδών, μέσω υγείας-ευγονικής, μέσω οπλοφορίας, μέσω αρχαιοελληνικής γλώσσης, μέσω κατοχής εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας.

  Όταν κάνεις πολλά και υγιή παιδιά συσσωρεύεις πλούτο για το μέλλον. Το ίδιο όταν συλλέγεις γνώσεις, και έχεις καλύτερη ποιότητα και επίπεδο πληροφοριών.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete
 9. Υπάρχουν μηχανισμοί αναδιανομής πλούτου μεταξύ εθνών ή λαών ή πολιτισμών, εκτός φορολογικού μηχανισμού, μέσω κοινωνικού δαρβινισμού.

  Αυτοί εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται εις βάρος της Ελλάδος. Αλλά με κατάλληλη ηγεσία μπορεί να αναστραφεί η κατεύθυνση εφαρμογής τους, και να εφαρμόζονται υπέρ της Ελλάδος και εις βάρος των ξένων.

  Κατοχή ορυκτού πλούτου μέσω ιμπεριαλιστικών οικονομικών δομών, πχ κατοχή ορυχείων στην Ελλάδα ή στην Αφρική από πολυεθνικές εταιρείες έναντι ευτελούς τιμήματος.

  Εισβολή εκατομμυρίων λαθροεποίκων στην Ελλάδα και αρπαγή πλούτου μέσω ληστειών και παρανόμου εργασίας, δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών, και εξαγωγής εμβασμάτων.

  Εισβολή εκατομμυρίων λευκών αποίκων στην Αμερική και αρπαγή πλούτου από τους ιθαγενείς ινδιάνους.

  Μέσω χρηματιστηρίου το 1998-9, και μέσω μνημονίων-κερδοσκοπίας επί κρατικών αξιογράφων το 2010.

  Μέσω πολέμων και κατακτήσεων όπως έκαναν οι ΗΠΑ στο Ιράκ, και η οθωμανική αυτοκρατορία παλαιότερα. Ή όπως πράττει τώρα η Αγγλία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, και η Γαλλία εις βάρος της Συρίας.

  Μέσω νομισματικού πολέμου.

  Μέσω αποικίας χρέους – χώρες φόρου υποτελείς.

  Μέσω ηπίας ισχύος και πολιτισμικού και θρησκευτικού επεκτατισμού όπου ολόκληρες χώρες και λαοί αλυσοδένονται στο άρμα μίας ηγεμονικής χώρας και η οποία τους χρησιμοποιεί είτε για πόλεμο δια αντιπροσώπων, είτε ως συμμάχους, το οποίο σημαίνει ότι γλυτώνει χρήματα όταν κηρύσσει πολέμους.

  Για όσους έχουν εμμονή με την φορολογία, υπάρχουν πολλές μορφές αναδιανομής πλούτου. Δεν χρειάζεται να φορολογούμε τους Έλληνες. Μπορούμε να φορολογούμε μόνον τους ξένους.

  Ιφικράτης

  ReplyDelete