Wednesday, December 25, 2013

Μ. Ρεπούση - Π. Μαρίνης: Βίοι Παράλληλοι


Η μία ψευδοϊστορικός ανέλαβε εργολαβικώς να ωραιοποιήσει στα μάτια των Ελλήνων τον οθωμανικό ζυγό. Ο άλλος ψευδοϊστορικός ανέλαβε εργολαβικώς να ωραιοποιήσει στα μάτια των Ελλήνων τον βυζαντινό ζυγό.
Η Μ. Ρεπούση ανεκάλυψε συνωστισμούς στην Σμύρνη... Ο Μαρίνης ανεκάλυψε ότι στα χρόνια του βυζαντίου, στα δημοτικά σχολεία δίδασκαν τον Όμηρο...
Και όχι μόνον Όμηρο, συμπληρώνουμε εμείς. Ένας Έλλην βυζαντινός αυτοκράτωρ, ο Ιουστινιανός μαστίγωνε μέχρι θανάτου όποιον βεβήλωνε τα Ελληνικά μνημεία... Ενώ ένα άλλο ελληνόπουλο, ο αυτοκράτωρ Αρκάδιος, διέταξε το περίφημο «Ες έδαφος φέρειν», που θα πεί ότι όποιος πειράξει τις Ελληνικές Αρχαιότητες, θα του κατεδαφίσουν το σπίτι...    
Απαντήσεις στην αλλοίωση της Εθνικής μας Ιστορίας από τον χριστιανό Π. Μαρίνη
Ο Μαρίνης ψεύδεται λέγων ότι «καλώς τα πρώτα συντάγματα του νεο-ελληνικού κράτους είχαν τον όρο ότι Έλλην είναι μόνον ο χριστιανός, για να μην εποικισθεί η Ελλάς από μωαμεθανούς».
Το ερμηνευτικό ιστορικό σχήμα που χρησιμοποιεί ο Μαρίνης υπονοεί ότι υπάρχει ένα δίπολο στην Ελληνική επικράτεια: χριστιανός ή μουσουλμάνος. Άρα καλύτερα χριστιανός παρά μωαμεθανός. Για τον Μαρίνη την εποχή του 1821 δεν υπάρχει τριγωνική σχέση: χριστιανοί, μωαμεθανοί, Έλληνες. Οι Έλληνες δεν υπάρχουν στο οπτικό του πεδίο. Ούτε υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν Έλληνες μωαμεθανικού θρησκεύματος.
Αρκετοί Έλληνες χωρίς ιστορική κατάρτιση ενδεχομένως να πέσουν στην χριστιανική παγίδα του Π. Μαρίνη. Οφείλουμε να τους απεγκλωβίσουμε.
Το ερμηνευτικό σχήμα του χριστιανού Π. Μαρίνη, πρώτον, υπονοεί οτι δεν υπήρχαν Έλληνες στο θρήσκευμα τότε. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ιστορικά αρχεία του Ελληνισμού. Ξέρουμε ότι εκείνη την εποχή στα Επτάνησα, και στην Δύση υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες στο θρήσκευμα.
Δεύτερον, στα συντάγματα του νεο-ελληνικού κράτους υπήρχε ο όρος ότι επίσημη θρησκεία είναι η ανατολική χριστιανική ορθόδοξη. Επομένως με το κατάπτυστο επιχείρημά του ότι, «καλώς έλεγαν τα συντάγματα ότι ο Έλλην είναι μόνον ο χριστιανός», αποσιωπά ότι το παπαδαριό και χριστιανοί ορθόδοξοι διανοούμενοι τύπου Μαρίνη εκείνης της εποχής, απεμπόλησαν μεγάλα τμήματα Ελληνισμού στην Δύση που ήταν καθολικοί, πχ Κατω Ιταλία, Νότια Γαλλία.
Ενώ ο Μαρίνης προσποιείται ότι θέλει να μας σώσει από τον εξισλαμισμό, αποσιωπά τον εθνικό ακρωτηριασμό που υπέστη ο Ελληνισμός της Δύσεως από την ορθοδοξία, η οποία θεωρεί τους καθολικούς της Δύσεως ως αιρετικούς, άρα εχθρούς, άρα αλλοεθνείς.  
Τρίτον και κυριώτερον, έχοντας εθιστεί η κοινωνία σε αυτό τον ορισμό(Έλλην=χριστιανός ορθόδοξος), ο Μαρίνης πυροβολεί τα δικά του πόδια. Ισχυρίζεται ότι κινδυνεύουμε από τον εξισλαμισμό, ενώ τάχα από τον νεοβυζαντινισμό και την ορθοδοξία δεν κινδυνεύουμε.
Σήμερα όμως έχουμε τόσους πολλούς λαθροεποίκους, εξαιτίας αυτής της ανθελληνικής αντιλήψεως ψευδοϊστορικών σαν τον Π. Μαρίνη. Σήμερα οι ελληνόφωνοι χριστιανοί αν δούν κάποιο αλλόφυλο να βαπτίζεται χριστιανός ορθόδοξος, τον θεωρούν αυτομάτως Έλληνα.
Και δικαίως, αφού με βάση την σχιζοφρενική λογική του Μαρίνη, η μετατροπή ενός πακιστανού σε χριστιανό ορθόδοξο δεν αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα. Όσοι προωθούν την τακτική της χριστιανικής αφομοιώσεως, έχουν την δικαιολογία ότι το κάνουν για να μην εξισλαμιστούμε ως Έθνος.  
Αλλά υπάρχει και κάτι πολύ ύπουλο στην ανθελληνική προπαγάνδα του Π. Μαρίνη. Όταν λέει ότι «καλώς τα συντάγματα του κράτους ταύτιζαν τον Έλληνα με τον χριστιανό για να μην εξισλαμιστούμε», είναι σαν να υπονοεί ότι και ΣΗΜΕΡΑ, για να μην εξισλαμιστούμε, να επανεισαχθεί τέτοιο άρθρο στο Σύνταγμα της Ελλάδος.
Είναι σαν να προτείνει ο Μαρίνης στους σημερινούς χριστιανούς και στην σημερινή κυβέρνηση, «ξεκινήστε πάλι διώξεις εναντίον των Ελλήνων, ταυτίζοντας τον όρο Έλλην με τον όρο χριστιανός, για να μην εξισλαμιστούμε». Και  όχι απλώς με τον όρο χριστιανός, αλλά με τον όρο χριστιανός ορθόδοξος.
Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός του χριστιανού Π. Μαρίνη.
Και ακόμη χειρότερα, υπονοεί ότι ο εκχριστιανισμένος Έλλην, παραμένει Έλλην, ενώ ο εξισλαμισμένος Έλλην, γίνεται αλλοεθνής. Το οποίο σημαίνει ότι για τον Μαρίνη οι εξισλαμισμένοι Πομάκοι δεν θεωρούνται Έλληνες, αλλά Τούρκοι.
Κάτω από το σύνθημα «ενότητα» του Π.Μαρίνη, κρύβεται η επιβολή της χριστιανικής ενότητος. Της χριστιανικής ομοιομορφίας.
Η Φύση απαιτεί διαφορετικότητα. Εμείς απαιτούμε διαχωρισμό από τον ραββίνο Τζεσουά. Απαιτούμε Ελληνική ενότητα. Ενότητα με τους Πατρώους Θεούς. Θέλουμε να διαχωριστούμε από τον ιουδαιοχριστιανισμό διότι κατέστρεψε τον εθνισμό μας.
Ο Μαρίνης αλλάζει το σημείο ενότητος και το σημείο αναφοράς. Για τον Μαρίνη, το σημείο ενότητος και το σημείο αναφοράς δεν είναι οι Πατρώοι Θεοί, αλλά οι χριστιανοί. Δεν τον νοιάζει αν ως Λαός διαχωριστούμε από τους Θεούς μας. Τον νοιάζει να μην διαχωριστούμε από τους χριστιανούς.
Ο Μαρίνης αποσιωπά ότι οι Πρόγονοί μας το ‘21 όταν έκαιγαν τον οθωμανικό στόλο έλεγαν ότι καίνε τον βυζαντινό στόλο!
Αποσιωπά ότι ο Μωάμεθ ο εκπορθητής εστέφθη βασιλεύς των ρωμαίων, και για αυτό έδωσε προνόμια στους παπάδες. Εθεωρούσε τον εαυτό του συνέχεια των βυζαντινών αυτοκρατόρων. 
Αποσιωπά την πρόταση του Γεωργίου Πλήθωνος προς τους Παλαιολόγους η οποία ήταν να αυτονομηθεί η Πελοπόννησος από την βυζαντινή αυτοκρατορία, και όχι να υποταχθεί σε αυτήν.
Αν το βυζάντιο ήταν χριστιανική καθολική αυτοκρατορία, ο Μαρίνης και η ελληνόφωνη ορθόδοξη παρεούλα του, θα το αποκαλούσε λατινικό, άρα κατακτητικό, και θα ζητούσε να μην το υπερασπίζουμε.
Ο Μαρίνης επαναφέρει τα γνωστά μισελληνικά ιδεολογήματα του ανθέλληνος ιστορικού Κ. Παπαρρηγοπούλου.
Για εμάς τους Έλληνες, εθνικός μας ιστορικός είναι ο Κωνσταντίνος Σάθας. Όχι ο ανθέλληνας Παπαρρηγόπουλος.
Ο Σάθας κατέληξε ότι το βυζάντιο δεν έχει καμμία σχέση με την Ελλάδα και γι’ αυτό το ρωμέικο κράτος τον απέπεμψε και τον άφησε να πεθάνει πτωχό και τυφλό. Ενώ ανεβίβασε στα ύψη το ανθελληνικό ιδεολόγημα περί «ελληνοχριστιανικού» πολιτισμού του Παπαρρηγοπούλου.
Συμβουλή προς τις νέες γενεές Ελλήνων. Μελετήστε την Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη του μεγάλου μας Εθνικού ιστορικού Κωνσταντίνου Σάθα.
Αποκηρύξτε τα χριστιανικά ψεύδη του Κ. Παπαρρηγοπούλου και του Π. Μαρίνη.

15 comments:

 1. Παπαρηγόπουλος εναντίον Σάθα:

  http://www.freeinquiry.gr/pro.php?id=456

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί δεν πας σε έναν ψυχίατρο;;Εμμονή σου έχει γίνει ο Μαρίνης!Φιλικά στο λέω........

   Delete
 2. Καθόλου. Απλώς χρειάζεται να αποδομηθούν οι εθνοκαταστρεπτικές
  ιδέες του και η ιουδαιοχριστιανική προπαγάνδα του, οι οποίες υποβάλλονται
  τεχνηέντως κάτω από τον μανδύα του 'εθνικού'. Εάν δεν ήταν τόσο γνωστός στους
  κύκλους των 'εθνικών' πάντως, συμφωνώ ότι δεν θα χρειαζόταν να σχολιαστούν οι
  ακατάσχετες μπουρδολογίες του. Αλλά βλέπεις, επειδή έχει ένα πλούσιο παρελθόν
  και είναι μία γνωστή προσωπικότητα που επηρεάζει κόσμο, δεν μπορεί να αφεθεί να
  λέει τις εβραιοχριστιανικές αρλούμπες του άνευ κριτικής από τους θρησκευτές της Πατρώας Θρησκείας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το αποπάνω σχόλιο εν σχέσει με ενστάσεις ατόμων για την
   επίμονη κριτική στον χριστιανό Παναγιώτη Μαρίνη εκ μέρους
   του αξιότιμου κυρίου Ιφικράτη Αμυρά και άλλων ευρυμαθών
   θρησκευτών της Πατρώας Θρησκείας.

   Delete
 3. Είμαι ένας Έλληνας μουσουλμάνος και μπήκα τυχαία σε αυτήν την σελίδα διαμέσου αναζητήσεως στο
  ίντερνετ. Συγχαρητήρια στον κύριο Αμυρά που λέει τα σύκα σύκα και την σκάφη σκάφη.
  Παρότι φυσικά διαφωνώ με τις θρησκευτικές(και όχι μόνο) αντιλήψεις του.

  Φυσικά ο χριστιανισμός και το Ισλάμ είναι αμφότερες αβρααμικές θρησκείες οπότε βρίσκω
  ιδιαιτέρως φαιδρόν κάποιοι αυτοαποκαλούμενοι ως 'παγανιστές' να υβρίζουν το Ισλάμ χυδαίως,
  και να αφήνουν στο απυρόβλητο τον χριστιανισμό. Αυτό πιο πολύ σαν επιλεκτικός αντι-ισλαμισμός
  που μοιάζει παρά σαν 'ενδιαφέρον' για την διατήρηση της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.

  Eπίσης προς τον 'κύριο Μαρίνη' και τους υποστηρικτάς του έχω να πω ότι
  είμαι καθαρόαιμος ΕΛΛΗΝΑΣ και δεν ανέχομαι κανένα ΠΟΥΣΤΗ να αμφισβητεί
  την ελληνικότητα μου επειδή είμαι μουσουλμάνος τω θρήσκευμα ενώ αποκαλεί
  τους χριστιανούς ως ''Ελληνες'.

  ΔΗΛΑΔΗ ΚΥΡΙΕ ΜΑΡΙΝΗ Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΣ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΙΘΑΓΕΝΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ? ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΚΑΙ
  ΠΑΛΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!

  Περιττό να αναφέρω τις πλούσιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ισλαμικών
  χαλιφάτων και την επιρροή του νεοπλατωνισμού στα ποικίλα μυστικιστικά
  ισλαμικά ταγμάτα και έργα που βρίθουν από νεοπλατωνικές επιρροές
  από περίφημους φιλοσόφους όπως ο Τζελαλετίν Ρουμί(Ρουμ=ο έλληνας
  επειδή μεγάλωσε στο Ικόνιο της μικράς ασίας) .

  Ενόσω οι χριστιανοί έκαιγαν οτιδήποτε είχε σχέση με ελληνικό πνεύμα
  (συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που τους ρίχναν στην πυρά).
  Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία (και στην ελληνική) για αυτό το ζήτημα.
  ReplyDelete
  Replies
  1. Περιττό να αναφέρω τις πλούσιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ
   του ύστερου ελληνιστικού κόσμου και ελληνιστικού πνεύματος
   και των ισλαμικών χαλιφάτων *

   Delete
  2. "Ενόσω οι χριστιανοί έκαιγαν οτιδήποτε είχε σχέση με ελληνικό πνεύμα"

   Ναι, και οι προ-ισλαμικοί λαοί προσηλυτίσθηκαν ειρηνικά από τους μουσουλμάνους. Έτσι δεν είναι;

   Delete
  3. Σχεδόν όλοι. Και αυτό είχε σχέση με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες.
   Οι Αραβες προσυλητίστικαν στο Ισλάμ επειδή ο Μωχάμμαντ επικράτησε στον
   πόλεμο έναντι των πολυθεϊστών της αραβικής χερσονήσου. οπότε οι περισσότερες
   φυλές θεώρησαν 'οτι ο Θεός του είναι ο αληθινός και για αυτό του έδωσε την νίκη.
   Μετά την κατάκτηση της Μέκκας δεν χρησιμοποιήθηκε βία για τον εξισλαμισμό
   των Αράβων.

   Σε σχέση με Πέρσες και Ινδούς είχε να κάνει σε σχέση
   με την παρακμή του αρχαίου ιερατείου και σε σχέση με
   το πόσο βολική ήταν η νέα θρησκεία για τις κατώτερες κάστες
   του ινδουϊσμού και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα εν γένει.

   Σε σχέση με τους Τούρκους και άλλους λαούς της
   κεντρικής ασίας πάλι, το Ισλάμ ως οργανωμένη θρησκεία
   ήταν πολύ εύκολο να επιβληθεί έναντι μη ιεραρχικά οργανωμένων
   χαλαρών θρησκευτικών συστημάτων, καθώς το Ισλάμ δεν είναι μόνο
   θρησκεία, αλλά πλήρης τρόπος ζωής.

   Οι Βόσνιοι ελέω του ότι ακολουθούσαν σε μεγάλο
   βαθμό θρησκευτικές αιρέσεις που καταπολεμήθηκαν
   από τον ορθόδοξο χριστιανισμό και τον καθολικισμό
   διά ακράτου βίας. Το Ισλάμ ήταν απελευθέρωση για αυτούς.

   Ινδονήσιοι και αφρικανικοί λαοί διαμέσου του εμπορίου,
   και ελέω των αδυνάμων παγανιστικών τους αντιλήψεων.

   Ο μόνος λαός στον οποίο πραγματικά ασκήθηκε πίεση για εξισλαμισμό,
   ήταν οι αλβανοί επειδή ήταν τα ταραχοποιά στοιχεία της οθωμανικής
   αυτοκρατορίας μέχρι τον εξισλαμισμό μεγάλου μέρους αυτών.
   Αλλά οι αλβανοί ως αθεϊστικός λαός δεν έγιναν και επί της ουσίας
   μουσουλμάνοι.

   Οι μουσουλμάνοι κατέκτησαν πολλές χώρες με το σπαθί,
   το Ισλάμ όμως όχι. Το Ισλάμ ως πιο οργανωμένο και ανώτερο
   σύστημα από τις προηγούμενες θρησκείες των λαών στις χώρες
   τις οποίες κατέκτησαν οι μουσουλμάνοι, επιβλήθηκε με φυσικό τρόπο.
   Χωρίς τις σφαγές και τα αίσχη του χριστιανισμού.


   Delete
  4. "Το Ισλάμ ως πιο οργανωμένο και ανώτερο
   σύστημα από τις προηγούμενες θρησκείες των λαών στις χώρες
   τις οποίες κατέκτησαν οι μουσουλμάνοι, επιβλήθηκε με φυσικό τρόπο.
   Χωρίς τις σφαγές και τα αίσχη του χριστιανισμού."

   Τι λες βρε γελοίε ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΜΟΧΑΜΕΤΗ ΣΟΥ? Την ώρα που σφάζονται, βιάζονται και αποκεφαλίζονται γυναίκες, γέροι και παιδιά στη Συρία από δίποδα μουσουλμανικά κτήνη στο όνομα του ΣΚΑΤΟΑΛΛΑΧ σου, έρχεσαι εσύ να μας πεις ότι το ισλάμ επιβλήθηκε με φυσικό τρόπο? Είχαμε τους χριστιανούς απολογητές τώρα αποκτήσαμε και απολογητές του ισλάμ!! Άκου ανιστόρητε Αβρααμίκο η ισλαμική προπαγάνδα σου είναι ίδια και απαράλλαχτη με τις χριστιανικές μπούρδες περί ειρηνικής επικράτησης του χριστιανισμού, τα ίδια ακούμε από τους τραγοπαπες-μουλαδες από την μέρα που γεννηθήκαμε. Ξεφύγαμε από την χριστιανική πλύση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί από μικρά παιδιά για να έρθεις εσύ οπαδέ του άραβα ομοφυλόφιλου-παιδόφιλου-κτηνοβάτη ψευδοπροφήτη να μας μιλήσεις για το δήθεν μεγαλείο του ισλάμ και της σαρία?
   Ο χριστιανισμός, το ισλάμ και η μήτρα τους ο ιουδαϊσμός είναι διαχρονικοί εχθροί μας και όταν έρθει η ώρα θα πληρώσουν για τις καταστροφές που προκάλεσαν στον Ελληνισμό.

   Delete
  5. Προσυπογράφω τὴν ἄνωθεν ἀνάρτησιν.
   Ἀλέξανδρος.

   Delete
  6. Αυτό που λέει για πλάκα ο Ιφικράτης περί ελληνοϊσλαμικού πολιτισμού ο ανωτέρω μουσουλμάνος το λέει στα σοβαρά!

   Delete
  7. Για αυτό πρέπει πάση θυσία να καταπολεμηθεί η χολέρα του 'ελληνο'χριστιανισμού.
   Διότι στο τέλος θα καταντήσουμε κάθε καρυδιάς καρύδι να συγχωνεύει ξένες θρησκευτικές
   και πολιτισμικές αντιλήψεις με τον ελληνισμό, εφορμώμενοι από την προπαγάνδα περί
   'ελληνο΄χριστιανισμού.

   Ο ανωτέρω μουσουλμάνος και με το δίκιο του έρχεται και μας λέει
   'μα γιατί μόνο οι χριστιανοί να θεωρούνται Έλληνες και εμείς οι μουσουλμάνοι που πιστεύουμε
   σε μία αβρααμική θρησκεία όχι? και τι υποκρισία είναι αυτό να το λένε μέχρι και έλληνες
   παγανιστές?' . Δίκιο έχει ο άνθρωπος άμα βλέπει αυτά τα αίσχη
   από υποτιθέμενους 'εθνικούς' σαν τον ιουδαιοχριστιανό Παναγιώτη Μαρίνη.

   'Φίλε' μουσουλμάνε, για να στο καταστήσω σαφές ως πραγματικός εθνικός
   της Πατρώας Ελληνικής Θρησκείας:

   Ούτε εσύ, ούτε ο χριστιανός, ούτε οποιοσδήποτε άλλος δεν μπορεί να
   είναι έλλην αν πιστεύει σε αλλότριες δοξασίες και προσκυνά ξένους θεούς.
   Ακόμα και αν είσαι Έλληνας στην καταγωγή.

   Delete
  8. 'Τι λες βρε γελοίε ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΜΟΧΑΜΕΤΗ ΣΟΥ? Την ώρα που σφάζονται, βιάζονται και αποκεφαλίζονται γυναίκες, γέροι και παιδιά στη Συρία από δίποδα μουσουλμανικά κτήνη στο όνομα του ΣΚΑΤΟΑΛΛΑΧ '

   Έλα ρε μεγάλε, ο ανθρωπισμός μας έφαγε να πούμε.
   Καλά κάνουν τα μουσλίμια. Και εμείς το ίδιο θα έπρεπε
   να μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην γκρινιάζουμε στα μπλογκς
   λες και είμαστε τίποτε γριές-κατίνες, αλλά να έχουμε εξουσία και όλοι
   οι βλάσφημοι μπάσταρδοι να ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΟΥΣ
   Η ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΤΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΧΩΜΑΤΕΡΗ.

   Delete
  9. 'Προσυπογράφω τὴν ἄνωθεν ἀνάρτησιν.
   Ἀλέξανδρος. '

   Kαλός μαλακοπίτουρας είσαι και εσύ.
   Αν όλοι εσείς ήσασταν το εν εκατομμυριοστό
   αντιχριστιανοί όσο και αντι-ισλαμιστές τότε δεν
   θα είχε μείνει ούτε ιουδαιοχριστιανικό ρουθούνι
   εδώ πέρα και αυτό το μπλογκ δεν θα είχε κανέναν
   λόγο υπάρξεως.

   Delete
 4. ΛΥΠΟΥΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΥΒΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ Π ΜΑΡΙΝΗ ,ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ .

  ReplyDelete