Wednesday, September 17, 2014

Αν υποθέσουμε ότι ήμασταν σε θέση να απελευθερώσουμε την Ιωνία, τί σχέδιο θα ακολουθούσαμε για να ελέγξουμε έναν πολλαπλάσιο πληθυσμό;Μετά την δημοσίευση αρκετών άρθρων πάνω σε θέματα στρατηγικής για την ενδεχόμενη προσάρτηση των Σκοπίων και την απελευθέρωση της κατεχομένης Ιωνίας, κάποιοι σχολιαστές έθεσαν εύλογα ερωτήματα, όπως τί στρατηγική θα ακολουθήσουμε όταν θα  έχουμε να ελέγξουμε έναν πολλαπλάσιο ξένο πληθυσμό;
Πριν παραθέσουμε την σκιαγράφηση ενός σχεδίου, οφείλουμε ωρισμένες διευκρινήσεις.
Πρώτον, η χάραξη επεκτατικής πολιτικής απαιτεί πολλούς ειδικούς από διαφορετικές επιστήμες, και αρκετό χρόνο για να καταστεί κτήμα όλου του Λαού. Δεύτερον, ο γνωστός κλαυθμηρισμός «δεν έχουμε ηγέτες να πραγματοποιήσουν αυτά τα σχέδια» δεν προέρχεται από Έλληνες αλλά από ραγιάδες. Η επεκτακτική πολιτική δεν πρέπει να εξαρτάται από ηγέτες όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτή είναι μεσσιανική αντίληψη. Η επεκτατική πολιτική ενός αριθμητικώς μικρού έθνους όπως η Ελλάς πρέπει να στηρίζεται σε βασικές αρχές όπως η μόχλευση, ο πόλεμος δια αντιπροσώπων, η στρατηγική του χάους, ο διαμελισμός του εχθρού, οι πολλαπλασιαστές ισχύος, κ.α.
Στο άρθρο μας θα διατυπώσουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η ΕθνικοΑπελευθερωτική στρατηγική. Δεν ολοκληρώνουμε. Μόλις ανοίγουμε τον φάκελλο του Ελληνικού Imperium. Τα λεπτομερή σχέδια θα χρειαστούν την εμπλοκή εκατοντάδων ειδικών.   
Ας δούμε τα εύλογα ερωτήματα που τίθενται.
Αν απελευθερώναμε την Ιωνία, τί είδους προετοιμασίες θα κάναμε; Τί είδους διπλωματικές ενέργειες ώστε να απομονώσουμε τους νεοθωμανούς; Ποιά στρατηγικά σημεία θα πλήτταμε; Ποιό θα ήταν το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων; Ο ξένος πληθυσμός ή η ταυτότητα Τούρκος;

Αν τα Ελληνικά στρατεύματα επέλαυναν στην Ιωνία θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε ο,τιδήποτε δημιουργεί την ταυτότητα Τούρκος, ήτοι αρχεία, μνημεία, βιβλία ιστορίας, ονομασίες δρόμων, ώστε να διαγραφεί από την συλλογική μνήμη η ταυτότητα Τούρκος.
Αντί των τεθωρακισμένων, τα πιό βαρειά όπλα μας θα ήταν τα δίγλωσσα τηλεοπτικά μμε που θα αλλοίωναν την συνείδηση του ξένου πληθυσμού. Σκοπός είναι να αλλάξουν την ταυτότητά του σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ο πληθυσμός της Ιωνίας πρέπει να χαρτογραφηθεί ανθρωπολογικώς και να διαχωριστούν οι ελληνογενείς Τούρκοι, από τους αλλοεθνείς Τούρκους. Όσοι έχουν ελληνική καταγωγή δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα ενσωματωθούν στο νέο Ελληνικό κράτος. Σε πολλές περιπτώσεις είτε λόγω μεγάλης ηλικίας, είτε λόγω εκτουρκισμού και πλύσεως εγκεφάλου θα συμπεριφέρωνται εχθρικώς προς τους Έλληνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρμοστούν άλλου είδους μέτρα, όπως οι μαζικές απελάσεις και ο θεσμός του πολιτικού θανάτου.  
Όμως ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η επανελλήνιση του ελληνογενούς πληθυσμού της Ιωνίας.
Τα Ελληνικά στρατεύματα θα αντιμετωπίσουν αντάρτικο πόλεως από κάποιους Τούρκους και ισλαμική τρομοκρατία. Το σκέλος των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων θα αναλυθεί σε άλλο άρθρο διότι αφορά την τακτική, όχι την στρατηγική.
Για να μειωθεί η αντίδραση των εχθρικού πληθυσμού από τα εδάφη που θα ελέγχουν τα Ελληνικά στρατεύματα, ο εχθρικός πληθυσμός πρέπει να απωθηθεί στα βάθη της Ανατολής. Ταυτοχρόνως πρέπει να υιοθετηθεί ένα σύστημα διαρκών μετακινήσεων των εχθρικών πληθυσμών ώστε να μην προλαβαίνουν να δημιουργούν τοπικές διασυνδέσεις οι οποίες οδηγούν σε εξεγέρσεις. Οι προληπτικές συλλήψεις και η προληπτική εξουδετέρωση όλων των επιφανών προσωπικοτήτων του εχθρού ώστε να καταστεί ακέφαλος ο εχθρικός πληθυσμός είναι εκ των ων ουκ άνευ.
Θα τεθούν εκτός νόμου όλες οι συλλογικότητες του ντόπιου πληθυσμού, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, αθλητικές, εμπορικές, συνδικαλιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές, ώστε να μην έχει καμμία δυνατότητα συλλογικής οργανώσεως.
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, και τα δίκτυα τροφίμων, και αποχετεύσεως, καθώς και οι τράπεζες και τα ηλεκτρονικά  δίκτυα, θα τεθούν υπό την άμεσο έλεγχο των Ελληνικών στρατευμάτων ώστε να χρησιμοποιούνται ως μοχλοί πειθαναγκασμού και ειρηνεύσεως του εχθρικού πληθυσμού.  
Η ειρήνευση του εχθρικού πληθυσμού περιλαμβάνει το κλείσιμο όλων των τουρκικών μμε και των τουρκικών σχολείων, ώστε να μην δέχεται αρνητικές επιρροές ο πληθυσμός. Αλλαγή προσώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη της διοικήσεως. Αλλαγή νομίσματος, υιοθέτηση της δραχμής. Η νομισματική αλλαγή μπορεί να γίνει σταδιακώς ή αποτόμως, αναλόγως της συμπεριφοράς του πληθυσμού. Για ένα διάστημα μπορούν να κυκλοφορούν παραλλήλως η δραχμή και η τουρκική λίρα.
Οι Ελληνικές αρχές για να μην προξενήσουν αντιδράσεις πρέπει να επιτρέψουν και να προστατεύσουν την διακράτηση της ατομικής περιουσίας του τουρκικού πληθυσμού. Όμως θα κατασχεθεί όλη η δημόσια περιουσία και θα περιέλθει στο Ελληνικό κράτος.
Η αλλαγή ονομασίας δρόμων, η ανέγερση μνημείων με Ελληνικά πρότυπα, η επανελλήνιση με εκμάθηση ελληνικής γλώσσης και ιστορίας, η αλλαγή του ποινικού κωδικος, η άμεση και δραστική αλλαγή όλου του εκπαιδευτικού συστήματος του πληθυσμού της Ιωνίας, η προβολή ελληνικών τηλεοπτικών σειρών, η αλλαγή των βιβλίων ιστορίας και γεωγραφίας, θα αναθρέψει μία νέα γενιά η οποία θα διάκειται φιλικώς προς τον Ελληνισμό.
Η διάλυση των τουρκικών σωμάτων ασφαλείας θα γίνει είτε άμεσα είτε σταδιακώς. Εξαρτάται από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αρκετοί εξ αυτών προκειμένου να κρατήσουν τον μισθό τους, ίσως δεχτούν να υπηρετήσουν το νέο κράτος. Άλλοι θα δημιουργούν προβλήματα ανυπακοής. Αν διαλύσουμε αμέσως τα τουρκικά σώματα ασφαλείας αρκετοί εξ αυτών θα ενταχθούν σε ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή είναι ανάμεσα στην αιχμαλωσία και στην προληπτική εκτέλεση.
Αν όμως έχει γίνει σωστή προεργασία, δεν θα χρειαστεί να χυθεί αρκετό αίμα. Η μεγαλύτερη εκστρατεία θα είναι ψυχολογική, εκπαιδευτική, και ενημερωτική, για να τους αλλάξουμε την ταυτότητα πριν κάνουμε αποβατική ενέργεια. Η εκστρατεία για την απελευθέρωση δεν ξεκινά με την απόβαση πλοίων στην Ιωνία. Ξεκινά με την προπαγάνδα πολλά χρόνια πριν ώστε να εθιστεί ο πληθυσμός της Ιωνίας στην ιδέα ότι μία μέρα θα ενωθεί και πάλι με την Ελλάδα.
Θα απαγορευθούν κάθε είδους διωγμοί κατά των αλλοεθνών Τούρκων. Βιασμοί, ληστείες κλπ, εις βάρος τους,  θα τιμωρούνται αμειλίκτως. Αλλά θα καταργηθεί το ισλάμ, τα τζαμιά, οι ιμάμηδες, η σαρία, τα μαντράσα, η ισλαμική ενδυμασία, και τα ισλαμικά ήθη και έθιμα. Θα υπάρξει μία γενική απο-ισλαμοποίηση της Ιωνίας. Θα καταργηθούν όλες οι τουρκικές εθνικιστικές και ισλαμικές υποδομές.
Μεγάλη προσοχή εκ μέρους μας θα τύχει η μεταναστευτική πολιτική. Δύο μεταβλητές πρέπει να αλλάζουν ταυτοχρόνως. Να αυξάνεται η δημογραφική παρουσία των Ελλήνων στην Ιωνία δια μεταναστεύσεως, και να μειώνεται η παρουσία αλλοεθνών δια υποχρεωτικής μεταναστεύσεως προς τα βάθη της Ανατολής ή σε άλλες περιοχές, ώστε να αλλάξει υπέρ μας το δημογραφικό ισοζύγιο.  
Θα παρέχεται ελευθερία μεταναστεύσεως και οικονομικά κίνητρα σε όσους θέλουν να πάνε στο τουρκοκρατούμενο κομμάτι της υπολοίπου Ανατολής.
Η μεγαλύτερη προσοχή όμως πρέπει να δοθεί στην φυλετική νομοθεσία. Πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τα λάθη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Περσία. Ένας μικρός σε αριθμό πληθυσμός όταν κυριαρχεί επί πολλαπλάσιου ξένου πληθυσμού, αν θέλει να έχει διάρκεια η εξουσία του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να διαχωριστεί φυλετικώς και πολιτισμικώς από τον υποτελή πληθυσμό. Το ακριβώς αντίθετο από την Μακεδονική πολιτική στην Περσία.
Έτσι κατέρρευσαν τεράστιες αυτοκρατορίες. Μικρά σε αριθμό πολεμικά φύλα, κατέκτησαν αχανείς εκτάσεις, αλλά αφανίστηκαν από την ιστορία δια την επιμειξίας και της αφομοιώσεως με τους κατεκτημένους λαούς.  
Θα απαγορευθεί δια πυρός και σιδήρου η φυλετική και πολιτισμική επιμειξία Ελλήνων και Τούρκων. Πόσοι και ποιοί ελληνογενείς Τούρκοι υπάρχουν, θα το δείξουν οι ανθρωπολογικές έρευνες. Αλλά όσοι Έλληνες εγκατασταθούν στην Ιωνία δεν θα επιτρέπεται να αναμειγνύωνται φυλετικώς και πολισμικώς με τους ντόπιους.
Ούτε θα επιτρέπεται εγκατάσταση αλλοεθνών Τούρκων στην σημερινή περιοχή της Ελλάδος.  Τα νέα σύνορα θα έχουν ασυμμετρία. Θα μπορούν να μεταβούν Έλληνες στην Ιωνία, αλλά θα απαγορεύεται πληθυσμοί της Ιωνίας να μεταβούν στην Ελλάδα, καθότι υπερτερούν αριθμητικώς έναντι ημών.
Το δημογραφικό ισοζύγιο υπέρ των Ελλήνων θα αλλάξει και με την διαφοροποίηση στην παροχή υπηρεσιών και στην φορολογία. Σκοπός είναι να δοθούν αντικίνητρα για την αύξηση των αλλοεθνών πληθυσμών.
Οι φιλικές εθνότητες προς τους Έλληνες θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά θα υφίσταται διαφορετικός φορολογικός κώδικας με μηδενική φορολογία για τους Έλληνες και προοδευτική φορολογική κλίμακα στους εναπομείναντες Τούρκους. Θα υπάρχουν περιορισμοί στην γέννηση παδιών αλλοεθνών. Κάθε τουρκική οικογένεια θα μπορεί να φέρει στον κόσμο μέχρι ένα παιδί. Επιπλέον θα υπάρχει έλεγχος και διαβάθμιση στην πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας για τους εχθρικούς πληθυσμούς. Τα μέτρα έχουν θετικό σκοπό, να δώσουν κίνητρα για μετανάστευση και μείωση των γεννήσεων των εχθρικών πληθυσμών, προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία και ο παρατεταμένος πόλεμος.
Η αφοσίωση και η υπακοή του πληθυσμού στο νέο Κράτος δεν θα αποδεικνύεται με ανθρωπολογικές εξετάσεις. Ο ντόπιος πληθυσμός εξ αρχής θα υποχρεώνεται να προβεί σε επιλογές. Θα συσταθεί μηχανισμός επιβραβεύσεως ή τιμωρίας των πολιτικών συμπεριφορών. Θα τους ζητηθεί να πολεμήσουν μαζί μας εις βάρος εχθρικών πληθυσμών μέσα στην κατεχόμενη Ιωνία. Θα επιβληθούν επιλογές υπό πίεση, ώστε να διαπιστωθεί η αφοσίωσή τους στις νέες Αρχές.
Εξ αρχής θα οργανωθεί ένα πρόγραμμα πλύσεως εγκεφάλου στον πληθυσμό ώστε να αποβάλλει το τουρκικό δηλητήριο και να επανελληνιστεί. Στα εργοστάσια, στα θέατρα, στα καταστήματα, στις αγορές, στους δρόμους, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, 24ώρες το 24ωρο ελληνική προπαγάνδα.
Δεν πρέπει να επαναληφθεί το στρατηγικό λάθος του 1922, όπου Ελληνικά στρατεύματα εξεστράτευσαν πολύ μακριά από τις ακτές της Ιωνίας περικυκλωμένα από εχθρικούς πληθυσμούς.  Έφθασαν έξω από την Άγκυρα χωρίς να έχουν υποτάξει τον εχθρικό πληθυσμό, μακριά από τις εφοδιοπομπές τους.
Η απελευθέρωση της Ιωνίας θα γίνει σταδιακώς. Θα καταληφθούν ωρισμένα εδάφη, θα επανελληνιστούν οι ελληνογενείς πληθυσμοί, θα μεταναστεύσουν υποχρεωτικώς οι αλλοεθνείς, και αφού παγιωθεί η εξουσία μας (κάτι που μπορεί να πάρει δεκαετίες), τότε θα εφορμήσουμε για τα υπόλοιπα εδάφη.
Το στρατιωτικό σκέλος της εκστρατείας είναι μικρό μέρος της όλης στρατηγικής. Η διπλωματική στρατηγική είναι πιό σημαντική. Πρέπει να υπάρξει προσυνεννόηση με όλες τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις όπως η Ρωσσία, το Ιράν, η Βουλγαρία, η Αρμενία, η Συρία, το Ισραήλ, το Κουρδιστάν, οι ΗΠΑ, ώστε είτε να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον να μην αντιδράσουν στον διαμελισμό της νεοθωμανικής Τουρκίας, λαμβάνοντας βεβαίως ανταλλάγματα.
Αρκετά κράτη όπως το Ιράν θα ζητήσουν εδαφικά ανταλλάγματα, η Ρωσσία θαλάσσια ανταλλάγματα, το Ισραήλ θα ζητήσει εξασφάλιση των συνόρων του, οι ΗΠΑ αεροπορικές βάσεις. Με όλους αυτούς πρέπει να συνεννοηθούμε και να τους δώσουμε αυτά που ζητούν, εφ’ όσον θέλουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση στο εθνικό ζήτημα που λέγεται Ιωνία.
Ταυτοχρόνως με ένα αντίστοιχο σχέδιο Yinon, πριν ξεκινήσει το στρατιωτικό σκέλος της επιχειρήσεως, υποθάλπουμε τον διαμελισμό της νεοθωμανικής Τουρκίας κατά μήκος εθνοτικών, θρησκευτικών, και ταξικών γραμμών.
Αποδεχόμαστε εκ των προτέρων ότι κάποια εδάφη θα δοθούν σε κεμαλιστές, κάποια σε κούρδους, κάποια σε σιίτες, κάποια σε σαλαφιστές, και μαζί με τους εξωγενείς παράγοντες θα διαμοιράσουμε σε πολλά κομμάτια τα ιμάτια της νεοθωμανικής Τουρκίας, με σκοπό να δημιουργηθεί μία νέα ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής.
Το στρατηγικό μας πρόβλημα δεν περιορίζεται στο να διαλύσουμε το νεοθωμανικό κράτος. Επεκτείνεται στο πώς δεν θα δημιουργήσουμε προστριβές με τα κράτη και τους λαούς που έχουν σχέση με την Τουρκία ώστε να αποδεχθούν την κυριαρχία μας επί της Ιωνίας. Διότι αν κάνουμε ένα λάθος με το Ιράν, ή το Ισραήλ, ή τους Κούρδους, ξαφνικά αντί για έναν αντίπαλο(την Τουρκία) θα έχουμε δημιουργήσει πολλούς αντιπάλους.
Η καλή προετοιμασία για την εθνικοαπελευθερωτική εκστρατεία ξεκινά με την δημιουργία δεξαμενών σκέψεως και την καλλιέργεια των κεντροασιατικών ανθρωπιστικών σπουδών.
Οφείλουμε να κατανοήσουμε την διαφορά μεταξύ παντουρανισμού και παντουρκισμού διότι εξ αυτής της διαφοράς θα κριθούν πολλά. Το νεοθωμανικό κράτος έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στο να πείσει πολλά έθνη και λαούς του Καυκάσου και της κεντρικής Ασίας ότι είναι τουρκικά έθνη. Αν δεν φροντίσουμε να υποστηρίξουμε το αντίθετο, διαχωρίζοντας πλήρως τον παντουρανισμό από τον παντουρκισμό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα σωρό έθνη της κεντρικής Ασίας.
Εννοείται ότι από την πλευρά της Ευρώπης όχι μόνον δεν περιμένουμε βοήθεια, αλλά είμαστε σίγουροι για την εχθρική της στάση. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε την εχθρική στάση της Ευρώπης θα αναλυθεί σε άλλο άρθρο. Είναι μεγάλο κεφάλαιο διότι υπάρχει συνάφεια με τις ΗΠΑ και το ευρωατλαντικό στρατόπεδο.
Ένα στρατηγικό λάθος που πρέπει να αποφύγει πάση θυσία η Ελλάδα είναι η ταύτιση της εκστρατείας με τον χριστιανισμό. Η σύγκρουση θα γίνει βάσει της ταυτότητος «Έλληνες εναντίον νεοθωμανικού κράτους», και όχι «χριστιανοί κατά τούρκων», ή «χριστιανοί κατά μουσουλμάνων».
Σκοπός μας είναι να διασπάσουμε τον αντίπαλό μας πριν ξεκινήσει η μάχη, όχι να τον ενοποιήσουμε κάτω από το ισλαμικό λάβαρο.  Δεν θα επιτραπεί καμμία αναφορά σε αναβίωση βυζαντινής αυτοκρατορίας ή εκχριστιανισμού των τουρκικών μουσουλμανικών πληθυσμών.  Ο αγών είναι εθνικοαπελευθερωτικός και όχι θρησκευτικός. Δεν πρόκειται για σταυροφορία. Από τους αλλοεθνείς μουσουλμανικούς πληθυσμούς που θα παραμείνουν υπό την κυριαρχία μας θα απαιτηθεί να επιστρέψουν στις προϊσλαμικές παραδοσιακές τους θρησκείες.
Αυτό το σχέδιο χρειάζεται διοικητική κατάτμηση ώστε με το που θα γίνει η απόβαση να είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε την οικονομική, δημογραφική, φυλετική, πολιτισμική, νομοθετική, δικαστική, αστυνομική, θρησκευτική, και στρατιωτική μας πολιτική.
Για να γίνει κτήμα του Ελληνικού Λαού αυτό το σχέδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές τεχνικές. Κύρια τεχνική είναι το Μυθιστόρημα όπου προβάλλεται μελλοντικώς με την μορφή μύθου η ζωή στην Ιωνία, όπως την θέλουμε εμείς. Στην φαντασία των Ελλήνων προβάλλονται υποθετικές μάχες με τουρκικά στρατεύματα ώστε να εθιστεί η λαϊκή φαντασία και να χαλυβδωθεί η πίστη στο δίκαιον του Αγώνος.
Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι άλλη μία καλή τεχνική, αρκεί να είναι σχεδιασμένη σωστά.
Ημερίδες, συνεντεύξεις, τηλεοπτικές σειρές, θεατρικά έργα, τραγούδια, πολιτισμικά δρώμενα, συγγραφή βιβλίων, έκδοση εφημερίδων, δεξαμενές σκέψεως, πανεπιστημιακές έδρες, θα προετοιμάσουν μία γενιά πολιτικών, στρατιωτικών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, με το όραμα της Μεγάλης Ελλάδος.
Η ψυχολογική προετοιμασία του Ελληνικού Λαού είναι βασικό συστατικό της εθνικοαπελευθερωτικής στρατηγικής για την Ιωνία.  Πρέπει να επεξεργαστούμε από τώρα κάθε πιθανή δυσκολία που θα συναντήσουμε και να καθορίσουμε από τώρα τί ενέργειες θα κάνουμε για να κάμψουμε τις αντιστάσεις που θα συναντήσουμε. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνον με συλλογική προσπάθεια και καθημερινή εξάσκηση. 

5 comments:

 1. αρκετα καλη ασκηση επι χαρτου, η οποια μπορει να εφαρομστει κατα τη γνωμη μου σε αλλες περιοχες που θα απελευθερωσει ο ελληνικος στρατος αλλα οχι σε οσμανλι και ποτέ σε μουσουλμανους
  εκει μια και μονη μεθοδος μπορει να υπαρξει
  γενοκτονια και μαζικη εξολοθρευση του τουρκομογγολου εισβολεα-κατακτητη και γενοκτονου δεκαδων εκατομμυριων (ισως και εκατονταδων εκατομμυριων) ελληνων απο το 1050 που εγινε η εισβολη μεχρι σημερα και προβλεπω και για το μελλον.....

  αν υποθεσουμε οτι παιρνουμε εμεις την εξουσια στην ελλαδα, η καποιο εθνικιστικο κινημα τυπου χα η καποιο εθνικο μετωπο (κατα προτιμηση εθνικιστες απο αριστερα) στο μελλον.πιστευω οτι το μαξιμουμ των διεκδικησεων μας οπως εχουν τα πραγματα σημερα ειναι
  1. η βορειος ηπειρος μεχρι τον γενουσιο ποταμο με γενοκτονια μερικων εκατομμυριων τουρκαλμπανικων κτηνων για ολα τα οργια που εκαναν εναντιον του ελληνικου λαου τους τελευταιους αιωνες πισω απο τις πλατες των τουρκων, των ιταλων στη κατοχη και σημερα των αμερκλανων
  2.η βορειος μακεδονια με επισης μαζικη εξολοθρευση των μπουλγκαροσκοπιανων που τολμησαν να μας την βγουν μαυτον τον γελοιο τροπο και να μας αρπαξουν ενα μεγαλο κομματι της ιστοριας και του πολιτισμου μας σαν κοινοι κλεφτες, αλλιως θα ειμαστε ξεφτιλες και κιναιδοι
  3.την βορειο θρακη ή ανατολικη ρωμυλια .απελευθερωση απο τους μπουλγκαρ κατακτητες , τα απομειναρια του αττιλα που ηρθαν εισβολεις απο τον βολγα και την μαυρη βουλγαρια οπως ονομαζονταν τοτε το μερος εκει,
  ακριβως μεχρι την σοφια και κατα μηκος της οροσειρας του αιμου (ή μπαλκαν οπως λεγεται στα τουρκικα).
  εξολοθρευση μερικων εκατομμυριων μπουλγκαρ κομιτατζηδων και γενοκτονων ελληνων κατα προτιμηση με τυφλωση πρωτα κατα τα προτυπα του αυτοκρατορα μας βασιλειου βουλγαροκτονου....
  4.ανατολικη θρακη μεχρι κων/πολη, ιμβρο τενεδο και κυπρο

  αυτο ειναι το μινιμουμ και ταυτοχρονα το μαξιμουμ των διεκδικησεων μας σε περιπτωση αναληψης της εξουσιας απο εθνικο καθεστως και αν μας ευνοησουν οι διεθνεις συγκυριες...
  για ιωνια ποντο και ανατολία (ολοκληρη η σημερινη λεγομενη τουρκια) μια επομενη γενια ελληνων με Ε κεφαλαιο και με τεραστια @ρχιδια... δεν ξεχναμε και την μαγκνα γκρετσια στη δυση μαζι με σαρδηνια κορσικη, την ταυριδα και γυρω γυρω την μαυρη θαλασσα μεχρι το μπατουμ στη σημερινη γεωργια (η αρχαια ελληνικη αποικια βαθυ στην κολχιδα), καθως και βλαχια (σημερινη λεγομενη ρουμανια),γιουγκοσλαβια μεχρι τον δουναβη και παλαιστινη

  φυσικα υψιστος στοχος η αποκτηση πυρηνικου οπολστασιου, ατομικων βομβων ,εναλλακτικης ενεργειας και εναλλακτικου οπλισμου. αληθεια ο παλμος και τσαγγρινος εχουν να προσφερουν κατι πανω σαυτο η μονο λογια και θεωριες ειναι? τους θεωρειτε σοβαρους?

  ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 2. ΕιδωλολάτρηςSeptember 18, 2014 at 5:59 PM

  "Ο πληθυσμός της Ιωνίας πρέπει να χαρτογραφηθεί ανθρωπολογικώς και να διαχωριστούν οι ελληνογενείς Τούρκοι, από τους αλλοεθνείς Τούρκους."
  "Πόσοι και ποιοί ελληνογενείς Τούρκοι υπάρχουν, θα το δείξουν οι ανθρωπολογικές έρευνες"
  ------------------------------------------

  - Η Ασιατική πρόσμιξη στους κατοίκους της σημερινής Τουρκίας κυμαίνεται από 10% εως 20%. Το υπόλοιπο 80% με 90% αντιπροσωπεύει είτε γηγενές στοιχείο (Κουρδικό, Έλληνικό, Ασσυριακό, Αρμενικό) ή εξωγενές (μετανάστες, έποικοι):
  http://greekgenetics.blogspot.gr/2005/02/blog-post.html
  http://dienekes.blogspot.gr/2011/09/who-are-anatolian-turks-reappraisal-of.html

  - Συνέντευξη του Timucin Binder, ανθρωπολόγου του İstanbul Technical University ο οποίος εκτιμά την Ασιατική πρόσμιξη σε 10-15%:
  http://arsiv.sabah.com.tr/2007/12/10/haber,3FB722F1C5C04CCEB7FC21A7BC937B4C.html
  Εδώ υπάρχει μια ένσταση: καθόσο η Τουρκία προσπαθούσε να μπει στην Ε.Ε εκδηλώθηκε μια πολιτική 'αυτοχθονίας' που προσπαθούσε να ιδιοποιηθεί προγενέστερες των Τούρκων κουλτούρες (στα πλαίσια αυτής της πολιτικής είδαμε και την τουρκική μονήρη http://www.virahaber.com/haber/kybele-cesmeye-gelecek-24171.htm)

  - Ο αποκαλούμενος μεγαλύτερος ιστορικός του μεσαιωνικού οθωμανισμού Claude Cahen (γαλλοεβραίος και μαρξιστής) στο βιβλίο του Pre-Ottoman Turkey εκτιμά τον μέγιστο αριθμό των Τουρκμένων εισβολέων στην Μικρά Ασία κατά τον 11ο και 12ο αι. σε 200 με 300 χιλιάδες:
  http://coursesa.matrix.msu.edu/~fisher/hst373/readings/cahen.html

  - Σε καμμία από τις μάχες με τους Βυζαντινούς οι Τούρκοι δεν αριθμούσαν περισσότερους από 30 χιλιάδες άντρες.


  Οι Βυζαντινοί ήταν που ήταν παρακμιακοί λόγω Χριαστιανισμού, αλλά την εποχή που κατέφθαναν οι Τούρκοι νομάδες είχαν καταφέρει να περιέλθουν σε τέτοια σήψη που, όχι μόνο ξεφτιλίζονταν στρατιωτικά από τους άτακτους και πλιατσικολόγους Τούρκους, αλλά κατάφεραν να κάνουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικών ουσιαστικά πληθυσμών της Μικράς Ασίας, να προβάλλουν μέτρια εως ελάχιστη πολιτισμική αντίσταση στον εκτουρκισμό τους! Οι Βυζαντινοί ήταν τόσο κρετίνοι που ένας υποτίθεται απολίτιστος νομαδικός λαός, ήρθε και μετέδωσε τον δικό του πολιτισμό πάνω σε ποιούς;;; Στους αλλοτινούς Έλληνες.

  Λόγω Χριστιανισμού και Βυζαντινών η Ελλάδα έχασε το τρένο της Ιστορίας (φανταστείτε μια Ελλάδα 70 ή 80 εκατομμυρίων που θα έπιανε όλη τη βορειοανατολική Μεσόγειο) και έγινε το μίζερο κρατίδιο του σήμερα.

  ReplyDelete
 3. Ωραια όλα αυτά αλλα νομίζω χάθηκαν όλα το 1921 με την προσφυγοποιηση σχεδόν όλων των ελλήνων της Μικράς Ασίας . Υπό άλλες συνθήκες τα παραλία και η Θράκη θα ήταν ελληνικά και η Αρμενία θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.

  Δυστυχώς οι Αρμένιοι και οι έλληνες αφανιστηκαν από τη μικρά Ασία. Εαν είχαμε ακόμα ελληνικούς πληθυσμούς στην Ιωνία θα μπορούσε να γινει το σχέδιο.

  ReplyDelete
 4. ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ? Ο ΝΤΟΝΜΕΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΟ ΞΑΔΕΛΦΑΚΙ ΤΟΥ ΝΤΟΝΜΕ ΜΟΥΣΤΑΦΑ.ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΣΤΗΜΕΝΑ,Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΠ ΤΟΥΣ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ , ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑ

  ReplyDelete
 5. ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

  ReplyDelete