Sunday, October 11, 2015

Πώς θα διεξήγετο ο αστικός πόλεμος μίας ελληνικής ταξιαρχίας κατά των ισλαμιστών, σε ξένο έδαφος, εν μέσω εχθρικού πληθυσμού;


Χρέος των αναλυτών και των δεξαμενών σκέψεως είναι να προβλέπουν τους τρόπους διεξαγωγής μελλοντικών πολέμων.

Παρακολουθώντας αμερικανικές, ισραηλινές, και ρωσσικές δεξαμενές σκέψεως, και τον τρόπο που πολεμούν οι αντίστοιχοι στρατοί τους, διαπιστώνουμε ότι αδυνατούν να εμβαθύνουν στο πρόβλημα της ισλαμικής τρομοκρατίας επειδή όλοι τους κάνουν μία λανθασμένη βασική παραδοχή: το ισλάμ είναι ειρηνικό, αλλά κάποιοι κακοί άνθρωποι διαστρεβλώνουν το μήνυμά του. Επομένως αφήνουν ανέγγιχτη την βασικώτερη παράμετρο του πολέμου: την ισλαμική οντολογία.   
Η συγκεκριμένη παραδοχή δένει τα χέρια των στρατηγικών σχεδιαστών, οι οποίοι δεν στοχεύουν στην ολοκληρωτική διάλυση των ισλαμικών υποδομών. Περιορίζουν την δράση τους στην εκκαθάριση των τρομοκρατικών δικτύων. Απόρροια τοιούτων αντιλήψεων είναι η σπατάλη δυνάμεων, πόρων, και ενεργείας για τους στρατούς που θέλουν να συντρίψουν την ισλαμική τρομοκρατία.
Αλλά όπως απέδειξαν οι Ταλιμπαν στο Αφγανιστάν, το ζήτημα είναι ποιός μπορεί να αντέξει επί δεκαετίες σε έναν πόλεμο φθοράς. Οι Ταλιμπάν βραχυχρονίως ηττήθηκαν από τους Αμερικανούς, αλλά μακροχρονίως κέρδισαν τον πόλεμο. Ήξεραν εξ αρχής ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αντέξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα να συντηρούν τόσα στρατεύματα καθηλωμένα σε ξένο έδαφος εν μέσω εχθρικού πληθυσμού. Στόχος τους ήταν να φθείρουν τον εχθρό και να παραμένουν ενεργοί. Τα υπόλοιπα θα τα έφερνε ο χρόνος. 

Οι Έλληνες δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν τους άλλους λαούς στον τρόπο που πολεμούν τους ισλαμιστές. Οι τακτικές και η στρατηγική τους είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Οι ισλαμιστές στην Ινδία διεξάγουν επί 900 περίπου χρόνια έναν διαρκή πόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό της Ινδίας με την απόσχιση του Πακιστάν, επειδή η Ινδία δεν έχει αλλάξει την στρατηγική της αντίληψη.   
Το ζήτημα είναι πώς θα έδειχνε ένα επιχειρησιακό σχέδιο σε σύγχρονο αστικό πολεμικό περιβάλλον; Τί χαρακτηριστικά θα είχε; Αν η Ελλάδα έπρεπε να αντιμετωπίσει την ISIS σε ξένο έδαφος, εν μέσω εχθρικού πληθυσμού, τί διαφορετικό θα έκανε από τους άλλους στρατούς;
Αν το σχέδιο έπρεπε να συμπτυχθεί σε μία πρόταση, θα ήταν το εξής: «Αλλαγή όλων των παραμέτρων του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται οι ισλαμιστές».
Στο όρο περιβάλλον υπάγεται και ο εχθρικός πληθυσμός, και ο ελληνικός πληθυσμός, και η διεθνής κοινή γνώμη.
Χωρίς την επέμβαση σε όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν το περιβάλλον που κινείται ο ισλαμιστής, δεν θα ξεριζωθεί το φαινόμενο.
Πριν εισβάλλει η ταξιαρχία στην υπό ισλαμική κατοχή πόλη, θα εξέδιδε ανακοινώσεις καλώντας τους κατοίκους να αδειάσουν την πόλη, ώστε να αποψιλωθεί η λαϊκή βάση συντηρήσεως των ισλαμιστών.
Η ταξιαρχία θα εισέβαλε χωρίς προειδοποίηση. Οι στρατιώτες δεν θα έφεραν διακριτικά της χώρας καταγωγής.
Το σχέδιο θα προέτασσε τον κεραυνοβόλο πόλεμο. Δεν θα συνελαμβάνοντο αιχμάλωτοι παρά μόνον για ανακριτικούς λόγους. Ο εχθρός πρέπει να τρομοκρατείται μαθαίνοντας ότι δεν θα υπάρξει έλεος.
Από τις πρώτες ενέργειες της ταξιαρχίας θα ήταν ο πλήρης έλεγχος του επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Δεν θα εκπέμπεται καμμία τηλεοπτική εικόνα εκτός πόλεως. Τηλεοπτικά δίκτυα, διαδίκτυο, δορυφορικές συνδέσεις, τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, θα καταστραφούν τελείως. Θα λειτουργεί μόνον το δίκτυο ενδοεπικοινωνίας της ταξιαρχίας. Η διαχείριση της εικόνος στα μμε συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην έκβαση της μάχης.
Ουδείς θα εισέρχεται στην πόλη ούτε θα εξέρχεται χωρίς την άδεια της ταξιαρχίας.
Οι νεκροί τζιχαντιστές δεν θα γνωστοποιηθούν ποτέ, ούτε ως ονόματα ούτε ως πτώματα. Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρωνται αριθμοί νεκρών τζιχαντιστών. Ούτε να γίνεται γνωστή η τοποθεσία ταφής. Ούτε ο τρόπος θανατώσεως. Ούτε τα ονόματα των πολεμιστών που τους σκότωσαν. Οι στρατιώτες της ταξιαρχίας θα κρύβουν συνεχώς τα πρόσωπά τους, και δεν θα φέρουν διακριτικά βαθμοφόρων.
Αμέσως μετά την είσοδο της ταξιαρχίας στην πόλη θα κοπεί το νερό, τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα φάρμακα, ώστε ο εχθρικός πληθυσμός να αποδυναμωθεί πλήρως. Οι ελλείψεις που θα παρουσιαστούν σε βασικά αγαθά θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως. Αν θέλει ο εχθρικός πληθυσμός τρόφιμα, νερό, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να εξεγερθεί κατά των ισλαμιστών και να ενταχθεί σε πρόγραμμα ριζοσπαστικής αποϊσλαμοποιήσεως.
Η ταξιαρχία δεν διεξάγει ανθρωπιστική επιχείρηση, ούτε αστυνομικά καθήκοντα. Ακολουθεί στρατηγική ελεγχομένου χάους. Το υποκινούμενο χάος έχει σκοπό να αντιστρέψει την στρατηγική του εχθρού, η οποία βασίζεται στην αρχική τρομοκράτηση του πληθυσμού ώστε να υποταγεί στο ισλάμ.
Η ταξιαρχία θα χρησιμοποιήσει το ελεγχόμενο χάος για να διαλύσει τις ισλαμικές υποδομές. Κατεδαφίζονται και απαγορεύονται αμέσως όλες οι ισλαμικές υποδομές(μαντράσα, πανεπιστήμια, θεολογικές σχολές, ισλαμικές τράπεζες, τζαμιά, μμε). Συγχρόνως επιβάλλονται εναλλακτικές και ανταγωνιστικές οντολογικές αντιλήψεις, προερχόμενες από τις προχριστιανικές και προϊσλαμικές θρησκείες.
Εξαλείφεται διαπαντός και εντελώς η ισλαμική μνήμη και ιστορία από τις ψυχές των ανθρώπων και από το αστικό περιβάλλον.
Η ταξιαρχία θα συνοδεύεται από στρατιώτες με πολιτική ενδυμασία οι οποίοι θα είναι ντυμένοι όπως ο ντόπιος πληθυσμός. Οι στρατιώτες με πολιτικά θα είναι σε αναλογία τουλάχιστον 1 προς 1 με τους κανονικούς στρατιώτες.  
Οι στρατιώτες με πολιτικά και χωρίς διακριτικά, ντυμένοι ισλαμιστές, θα κτυπούν από πολλές γωνίες τον ισλαμιστή εχθρό ώστε αυτός να νομίζει ότι έχει εξεγερθεί ο αστικός πληθυσμός εναντίον του. Ταυτοχρόνως ο ντόπιος πληθυσμός πειθαναγκάζεται από τις ελλείψεις βασικών αγαθών να στρατολογηθεί εναντίον των ισλαμιστών.
Από εμπρός επιτίθενται τα στρατιωτικά αγήματα, από πλάγια και πίσω επιτίθενται οι στρατιώτες και οι πολιτοφυλακές με πολιτική περιβολή, και από τον αέρα επιτίθεται η αεροπορία της ταξιαρχίας και τα μη-επανδρωμένα οχήματά της.
Σε περίπτωση που η πόλη είναι οχυρωμένη καλώς, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν πριν εισβάλλει η ταξιαρχία με ρίψη ειδικών αερίων που προκαλούν μαζική αναισθησία και πρόσκαιρη απώλεια οράσεως και προσανατολισμού.
Μέσα στα πλαίσια του αντιτρομοκρατικού πολέμου θα διεξαχθούν τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των τρομοκρατών. Η τρομοκρατία πρέπει να είναι επιστημονικώς ωργανωμένη για να καταρρεύσει το ηθικό των ισλαμιστών. Ειδικά παραστρατιωτικά τμήματα ντυμένοι τζιχαντιστές, θα εκτελούν τζιχαντιστές με αποκεφαλισμούς και θα ανεβάζουν εικόνες στο διαδίκτυο. Οι τρομοκρατικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να σπείρουν την διχόνοια μεταξύ ισλαμικών ομάδων αποδίδοντας τις τρομοκρατικές ενέργειες σε δικές τους παραστρατιωτικές ομάδες και ενδοθρησκευτικές αντιπαραθέσεις.   
Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά όπλα όπως έντομα-cyborgs, και γεωφυσικά οπλικά συστήματα τα οποία θα προξενούν αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον. Ζώα-πολεμιστές θα πολεμούν ως κοπάδια-swarms, μαζί με ρομπότς, βιονικά μικροσκοπικά έντομα, κλπ.
Σε περιπτώσεις μεγάλων πόλεων με την χρήση εθνο-ιών θα επιλέγωνται συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, δια της οποίας θα υποβαθμίζεται η ικανότης επιβιώσεως.
Το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου αφορά την διαχείριση της πραγματικότητος εκτός του αστικού θεάτρου επιχειρήσεων. Οι ειδήσεις και η δημόσια διπλωματία θα είναι σημεία όπου θα διεξαχθούν σκληρότατες μάχες για να αποκτηθεί απόλυτη κυριαρχία.
Η ταξιαρχία δεν δεσμεύεται από τις συνθήκες της Χάγης και της Γενεύης περί πολέμου.
Ο αστικός πόλεμος της ταξιαρχίας αποσκοπεί στο να αποκτήσει την αποκλειστική διαχείριση των ψυχικών και πολιτιστικών εδαφών της συγκεκριμένης πόλεως ξεριζώνοντας δια παντός τον μονοθεϊσμό.
Αν ο εχθρικός πληθυσμός δεν αποϊσλαμοποιηθεί άμεσα, η ταξιαρχία θα ακολουθήσει τακτική διαίρει και βασίλευε. Θα επιτρέψει και θα υποθάλψει την σύρραξη μεταξύ θρησκευτικών σεκτών ώστε να αποδυναμωθεί ο εχθρός.
Σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί να μετακινηθεί όλος πληθυσμός εκτός πόλεως ώστε να μην μπορεί ο ισλαμιστής να ελέγχει ανθρώπινες μάζες. Θα αναγκαστεί να υπερασπίσει την πόλη που κατέχει χωρίς αυτές, ή θα προσπαθήσει να διαφύγει από την πόλη. Η νίκη εν τοιαύτη περιπτώσει θα έλθει από την μετακίνηση του αστικού πληθυσμού και όχι από την εξάλειψη. 
Ειδικές ομάδες σκοπευτών εξουδετερώνουν κάθε θεολόγο, δάσκαλο, νομοθέτη, ιδεολόγο, ιερέα του εχθρού. Ταυτοχρόνως επιβάλλεται νέο σώμα ιερέων, νομοθετών, και θεολόγων, υπάκουων στα κελεύσματα της νέας διοικητικής αρχής. Χωρίς καθοδηγητές και χωρίς οχήματα επιβιώσεως, το ισλαμικό μιμήδιο θα αφανιστεί, αφού όμως σπείρουμε νέα θεολογικά μιμήδια στις ψυχές των ανθρώπων.
Η διαρκής κίνηση των μηχανοκίνητων στρατευμάτων της ταξιαρχίας, θα εξαναγκάσει τον ξένο ή εχθρικό πληθυσμό να μετακινείται, μαζί με τους τζιχαντιστές. Αλλά σε κάθε ευκαιρία ακολουθείται πολιτική συστηματικής μνημοκτονίας. Καταστρέφονται ιστορικά αρχεία, ώστε ο εχθρός να μην θυμάται τίποτε. Ούτε καταγωγή, ούτε ταυτότητα, ούτε θρησκεία, ούτε ρίζες, ούτε σκοπό, ούτε πεπρωμένο. Η ταξιαρχία καταστρέφει κάθε συλλογική ισλαμική αντίληψη.
Ο έλεγχος της μνήμης και της κατασκευής νέας μνήμης στην αλωμένη πόλη, ο έλεγχος του νερού και των ειδών διατροφής, ο έλεγχος της κινήσεως και της καθημερινής συμπεριφοράς, ο έλεγχος του ηλεκτρικού ρεύματος, ο έλεγχος του δικτύου αποχετεύσεως και αποκομιδής απορριμμάτων, ο έλεγχος του τηλεφωνικού δικτύου και του διαδικτύου, ο έλεγχος της εικόνος και η διαχείριση της πραγματικότητος και των μμε, ο έλεγχος του νομίσματος της πόλεως, ο έλεγχος των σχολείων και των δικαστηρίων, ο έλεγχος των φαρμάκων, ο έλεγχος των μνημείων των μουσείων και των επιγραφών, ο έλεγχος της γλώσσης, ο έλεγχος του ημερολογίου και του εορτολογίου, ο έλεγχος των ονομάτων και των συλλογικών ταυτοτήτων, θα δώσει στην ταξιαρχία τα απαραίτητα πλεονεκτήματα για να επιτύχει την νίκη.
Η ταξιαρχία θα αλλάξει την απαρχή μετρήσεως της χρονολογίας και το ημερολόγιο ώστε να αλλάξει η αντίληψη των κατοίκων περί χρόνου. Θα αλλάξει την γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, και τον αξιακό κώδικα. Θα διαρρήξει όλες τις νοητικές κατασκευές του εχθρικού πληθυσμού.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η ταξιαρχία θα κατασκευάσει έναν νέο άνθρωπο στην συγκεκριμένη πόλη, με μαζική πλύση εγκεφάλου. Με διαχωρισμό των μελών οικογενειών και συνεχή μετακίνηση ώστε να μην προλαβαίνουν να οργανωθούν. Με αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και τρομοκρατικά κτυπήματα εκ των έσω. Θα καταλυθεί κάθε ενοποιητικός παράγων μέσα στην πόλη, οικογένεια, φατρία, φυλή, εθνότητα, θρησκεία.
Για να επιτευχθεί κυριαρχία πλήρους φάσματος η ταξιαρχία διεξάγει ασύμμετρο πόλεμο. Οι στρατιώτες λειτουργούν ως αντάρτες πόλεως ασχέτως αν διαθέτουν συμβατικό οπλισμό και συμβατική πειθαρχία. Η ασυμμετρία θα χρησιμοποιηθεί για να υπερνικηθεί ο υπερτερών σε αριθμούς εχθρικός πληθυσμός.
Η ταξιαρχία διεξάγει κυρίως επαναστατικό πόλεμο, σε συνδυασμό με ψυχοθρησκευτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό πόλεμο. Ει δυνατόν μέσα στις πρώτες ημέρες της εισβολής πρέπει να δημιουργήσει οικονομικό χάος προξενώντας μαζικές απεργίες και τραπεζικό πανικό.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η εχθρική πόλη θα καταρρεύσει διοικητικώς. Αυτό θα βοηθήσει την ταξιαρχία στην άμεση δημιουργία πελατειακών δικτύων με τον τοπικό πληθυσμό και στην διάλυση των εχθρικών πελατειακών και συγγενικών δικτύων.
Οι τοπικοί πληθυσμοί θα εξαρτώνται από την ταξιαρχία για πολλά βασικά αγαθά, έτσι ώστε να ρυθμίσουν αναλόγως την συμπεριφορά τους. Η εξάρτηση πρέπει να καταστεί μόνιμη και μη-αναστρέψιμη.
Η ταξιαρχία θα αλλάξει όλο το νομοθετικό πλαίσιο των ισλαμιστών. Όλο το θρησκευτικό και πολιτειακό πλαίσιο. Θα αλλάξει τα σύνορα της πόλεως. Αναλόγως της τακτικής και των τοπικών συνθηκών μπορεί να την ανακηρύξει σε αυτόνομη πόλη-κράτος, ή να την εντάξει σε άλλο κράτος ή σε ομοσπονδία πόλεων-κρατών.
Οι αλλαγές συνόρων και χαρτών αποτελούν καθημερινή πρακτική στον αστικό πόλεμο της ταξιαρχίας. Αλλάζει την διευθέτηση των συνοικιών και την συγκοινωνιολογική δομή της πόλεως. Αλλάζει τις επιγραφές. Αλλάζει τους ήρωες. Αλλάζει την ιστορία της πόλεως. Αλλάζει την καθημερινή αφήγηση.
Αναλόγως της επιχειρησιακής εξελίξεως, η ταξιαρχία αποδίδει ή αφαιρεί προνόμια από συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού.
Αυξάνει ή μειώνει την ποσότητα νομίσματος προκειμένου να πλήξει τους ισλαμιστές τρομοκράτες.
Επιτάσσει την αλλαγή ενδυμασίας των πολιτών ώστε να ξεχάσουν τις παλιές συνήθειες.
Επιβάλλει νέα πρότυπα καθημερινής συμπεριφοράς, από την κούνια μέχρι τον τάφο.
Αλλάζει όλες τις παραμέτρους του πολέμου, από τους ανθρώπους μέχρι την θρησκεία, από το χρήμα μέχρι τα μμε, από την γλώσσα μέχρι την διατροφή, από την μνήμη μέχρι την ενδυμασία, από τα φάρμακα μέχρι την ανθρώπινη αναπαραγωγική διαδικασία. Πολεμοποιεί όλες τις παραμέτρους, και συγχρόνως αρνείται στον εχθρό το δικαίωμα να επηρεάζει έστω και μία παράμετρο του θεάτρου επιχειρήσεων.
Οι ισλαμιστές τρομοκράτες δεν πρέπει να ελέγχουν ούτε το εορτολόγιο, ούτε τα ονόματα που δίδουν στα παιδιά, ούτε τα φάρμακα, ούτε τα τρόφιμα, ούτε τα μέσα συγκοινωνίας, ούτε τα καύσιμα, ούτε να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αν δεν μπορεί η ταξιαρχία να ελέγξει όλες τις παραμέτρους, τότε όσες περισσότερες μπορεί.
Η ταξιαρχία πρέπει να είναι αόρατη, υβριδικής οργανώσεως, χωρίς διακριτικά, χωρίς αναστολές, να συντηρείται ευκόλως επί τόπου, χωρίς ανάγκη εφοδιασμού από την Ελλάδα. Να διεξάγει σιωπηρό πόλεμο. Μυστικό πόλεμο. Ανορθόδοξο πόλεμο. Τα πλήγματα να φαίνεται ότι προέρχονται εκ των έσω.
Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να στοχοποιηθεί η Ελλάδα από τα ξένα μμε, και τα ξένα κράτη ως υπεύθυνη για την διεξαγωγή των επιχειρήσεων. Η ταξιαρχία μπορεί να έχει την κάλυψη ιδιωτικής εταιρείας μισθοφόρων, ή να φέρει διακριτικά άλλου κράτους ή μή-κρατικής οργανώσεως.
Η ταξιαρχία θα έχει υβριδική οργανωτική μορφή δικτύου, και όχι καθέτου ιεραρχίας. Θα χρησιμοποιεί υβριδική στρατηγική για να επικρατήσει σε υβριδικό πόλεμο με στρατηγική καμμένης γής.
Η ταχύτης διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων, τα εναλλασσόμενα θέατρα μαχών, και οι ρευστές συμμαχίες με ντόπιους πληθυσμούς θα ευρίσκωνται στην ημερήσια διάταξη της ταξιαρχίας.  
Τα αποτελέσματα των πολεμικών επιχειρήσεων θα αξιολογηθούν με βάση τις μόνιμες αλλαγές που θα επιφέρουν στην συνείδηση, στην ιστορία, στην καθημερινή συμπεριφορά, και στον πολιτισμό του τοπικού πληθυσμού.
Τον σημαντικότερο ρόλο θα παίξει η διπλωματία και η πολιτική ηγεσία. Θα αγωνιστούν για να αποκλείσουν την συγκεκριμένη πόλη από κάθε βοήθεια από εξωγενείς πολιτικούς παράγοντες.
Για να έχουν επιτυχία οι πολεμικές επιχειρήσεις τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται ανά μονάδα κόστους προσπαθείας των στρατιωτών. Η Ελλάς δεν διαθέτει ούτε τους πόρους, ούτε τον χρόνο, ούτε την διάθεση για να παραμένει σε μία πόλη επί δεκαετίες μέχρι να την ειρηνεύσει. Αν δεν ελέγξει όλες τις άνωθι παραμέτρους, για να νικήσει στον πόλεμο θα χρειαστεί εκατοντάδες χιλιάδες στρατιωτών, πολλά χρόνια, πολλά χρήματα, κάτι που δεν διαθέτει.
Ακόμη και αν διέθετε, θα αποτελούσε στρατηγική ήττα η μακροχρόνια καθήλωση σε μία εχθρική πόλη. Θα ήταν σαν να αποφασίζαμε μόνοι μας να ηττηθούμε σε πόλεμο φθοράς. Οι πολεμικοί πόροι πρέπει να επενδύωνται με φειδώ και με όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
Η αποτυχημένη αμερικανική στρατηγική «nation-building» που προσπάθησαν να εφαρμόσουν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν απορρίπτεται ασυζητητί. Είναι αυτοκαταστροφική. Ενδυναμώνει αντί να αποδυναμώνει τον εχθρό. Καταλήγει στο να μετατρέψει την ξένη στρατιωτική δύναμη σε αστυνομική δύναμη και σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών(κατασκευή σχολείων, νοσοκομείων, κλπ) προς τους ξένους πληθυσμούς.
Αν υπάρχουν απώλειες στην μάχη, φροντίζουμε οι απώλειες να αφορούν ρομπότ και ζώα-cyborg.
Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει την οικοδόμηση πολεμικών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταγωνιστικών προς τα δίκτυα των ισλαμιστών, και copy-cat τεχνικές εξοντώσεως των ισλαμιστών προς μίμηση από άλλα κράτη.
Το πρώτο βήμα για την νίκη είναι η διάλυση των άοπλων ισλαμικών υποδομών και μετά των τρομοκρατικών ισλαμικών υποδομών.
Δεν αφήνουμε ανέγγιχτη καμμία παράμετρο από το περιβάλλον του εχθρού. Από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία, από το νερό μέχρι τα τρόφιμα, από τον αέρα μέχρι το ηλεκτρικό ρεύμα, από τον θεό μέχρι το ημερολόγιο, από τον πληθυσμό μέχρι τα δημόσια μνημεία, του αλλοιώνουμε όλες τις παραμέτρους. Δεν του αφήνουμε καμμία παράμετρο σταθερή για να στηρίξει τις εχθροπραξίες του εναντίον μας.

4 comments:

 1. Ιφικράτη έχει εφαρμοστή ποτέ τέτοιο πολεμικό δόγμα από δυτικούς Στρατούς ή από την πρώην Σοβιετική Ένωση;

  Ποιας πολεμικής σχολής δόγμα είναι αυτό; μου θυμίζει Τζένγκις Χαν ή Αννίβα ;

  ReplyDelete
 2. σχετικά με την Hezbollah τι έχεις να πείς ?
  Την εντάσσεις στους φίλους ή αντιπάλους ? ( γνωρίζοντας πως είναι Ισλαμική σιίτικη οργάνωση )
  Το ίδιο ερώτημα για το Σιίτικο Ισλάμ γενικότερα ( βλέπε κυρίως Ιράν, αλλά και αλλού σαν μειονότητες )
  Επίσης για τις Hamas στην Γάζα, αλλά και για τους Taliban στο Αφγανιστάν ( Σουνίτες )

  TALIBAN

  ReplyDelete
 3. https://www.youtube.com/watch?t=110&v=RDJh2j-Skds

  κανείς φυσικός ρε παιδιά...

  Δεν ξέρω αλλά για απάτη μου φαίνεται...

  ReplyDelete