Thursday, June 14, 2018

Ανάλυση των άρθρων της συμφωνίας Τσίπρα-ΖάεφΕπειδή πολλοί ψευτοπατριώτες αλαλάζουν για το όνομα που εκχωρεί ο Τσίπρας στους Σκοπιανούς, είμαι σίγουρος ότι ουδείς εξ αυτών θα δώσει σημασία στο άρθρο 3, παράγραφο 1, της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ. 

Άρθρο 3

1. Τα Μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο κοινό τους σύνορο ως ισχυρό και απαραβίαστο διεθνές σύνορο. Κανένα από τα Μέρη δεν θα εκφράσει ή υποστηρίξει οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τμήμα της επικράτειας του άλλου Μέρους ή διεκδικήσεις για αλλαγή στο υφιστάμενο κοινό τους σύνορο. Επιπροσθέτως, κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε παρόμοιες διεκδικήσεις που μπορεί να εγερθούν από οιοδήποτε τρίτο μέρος.

Με το συγκεκριμένο άρθρο, ο Τσίπρας μπορεί να πουλήσει στους ψευτοπατριώτες το παραμύθι ότι τάχα εξασφάλισε την εδαφική ακεραιότητα της (Ελληνικής-Νοτίου) Μακεδονίας. Πόσοι εκ των ψευτοπατριωτών θα κατέβουν σε συλλαλητήρια επειδή με αυτό το κατάπτυστο άρθρο ο Τσίπρας απεμπολεί τα εδάφη της Βορείου Μακεδονίας;

Αυτή είναι η πραγματική προδοσία, για την οποία βεβαίως ουδείς εκ των ψευτοπατριωτών θα διαμαρτυρηθεί.

Ο Τσίπρας υπέγραψε ότι τα σύνορα των Σκοπίων δεν θα αμφισβητηθούν από την Ελλάδα. Προσπαθεί να θάψει τον Ελληνικό αλυτρωτισμό, αλλά δεν θα τα καταφέρει.

Ως ανιστόρητος και αστοιχείωτος δεν κατανοεί την εθνοτική δυναμική της χερσονήσου του Αίμου, και ως θρησκόληπτη γριούλα που πιστεύει σε θαύματα, ο Τσίπρας πιστεύει ότι ωρισμένα παλιόχαρτα με τον τίτλο "συνθήκες" καθορίζουν το μέλλον των λαών.

Το αυτό έγκλημα ενισχύει και το άρθρο 4, παράγραφος 1, της συμφωνίας:

Άρθρο 4

1. Έκαστο Μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει τη δέσμευση και επίσημα δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, όπως ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδήποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή του σύνορα.

Δι' αυτού του άρθρου, υποτίθεται ότι εξασφαλίζεται η Ελλάς από μελλοντική αναθεώρηση του σκοπιανού συντάγματος, αλλά στην ουσία προσπαθεί να δεσμεύσει την Ελλάδα από μελλοντική τροποποίηση του συντάγματός της ώστε να μην περιλαμβάνει αλυτρωτικές βλέψεις έναντι των Σκοπίων.

Το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοχεύει σε κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες, αλλά οι παράγραφοι 2 και 3 του εν λόγω άρθρου της συμφωνίας, αναφέρονται ρητώς σε μη-κρατικούς δρώντες, οπότε η ΙΕΡΑΚΣ μάλλον θα τεθεί υπό διωγμόν διότι όντως υποδαυλίζει τον αναθεωρητισμό και τις Ελληνικές αλυτρωτικές βλέψεις έναντι της Βορείου Μακεδονίας.

Άρθρο 6

1. Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόληψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

2. Εκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει την εκδήλωση πράξεων από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τη βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέρους. Εάν ένας ιδιωτικός φορέας στο έδαφος ενός Μέρους εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες χωρίς να το γνωρίζει αυτό το Μέρος, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα που του παρέχει ο νόμος.

3. Εκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό ενάντια στο άλλο Μέρος

Στο άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 5, δίδεται το δικαίωμα στα Σκόπια να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά εκπαιδευτικά ζητήματα της Ελλάδος. Ενώ το άρθρο 6, καταδικάζει τον ιστορικό αναθεωρητισμό από μη-κρατικούς δρώντες, το άρθρο 8, επικυρώνει τον κρατικό ιστορικό αναθεωρητισμό σύμφωνα με τις πρόσκαιρες αντιλήψεις ή τα μικροπολιτικά συμφέροντα που επικρατούν στα συμβαλλόμενα μέρη. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8, προσδίδει δομικά και συστημικά χαρακτηριστικά στον ελληνόφωνο ρωμέικο ραγιαδισμό.

Άρθρο 8

5. Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές /αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Αρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως,και θα υποβάλλει μία Ετήσια; Εκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ΄ εφαρμογήν του Αρθρου 12.

Το άρθρο 14, παράγραφος 3, αφήνει ένα παράθυρο ανοικτό για την διεξαγωγή μη-κρατικής ιδιωτικής και δημόσιας διπλωματίας, και την χρήση εργαλείων ήπιας ισχύος. Στην ουσία αποδυναμώνει την συνοριογραμμή μεταξύ Ελλάδος-Σκοπίων.

Άρθρο 14

3. Τα Μέρη δεν θα επιβάλλουν προσκόμματα στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των εδαφών τους ή διαμέσου του εδάφους καθενός από τα Μέρη προς το έδαφος του άλλου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ως άνω μετακινήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

2 comments:

  1. Οι παραχωρήσεις του τσίπρα είναι τρομακτικές!!! Όμως προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι ανιστόρητος ή έχει άγνοια, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη από το 1924 μιλάει για "απελευθέρωση" της Μακεδονίας, απλά άργησαν περίπου 20 χρόνια, αλλά αυτό που είχαν σχεδιάσει το κατάφεραν με την "1η φορά φασιστερά"...
    Ποιοί "επιστήμονες" των σκοπίων θα παραχαράξουν την Ελληνική Ιστορία και τα σχολικά βιβλία; Δεν μας φτάνει η παραχάραξη που ήδη υπάρχει με την εκκλησία να έχει αλλοιώσει την ιστορία και να μην εμφανίζεται η γενοκτονία των Ελλήνων από τους χριστιανούς;
    Ακόμα η "συμφωνία" δίνει το δικαίωμα στα σκόπια να κηρύξουν ΑΟΖ!!!!!!!

    ReplyDelete
  2. Να μην κοροϊδεύομαστε μεταξύ μας. ΄Ανω - κάτω και επί τα αυτά στο τέλος οι <> με πρόσχημα την σταθερότητα θα κάνουν το παν κατά της Ελλάδος και θα χρησιμοποιήσουν τους δήθεν Μακεδόνες (όπως αυτοαποκαλούνται) οι οποίοι θα γίνουν μπαλάκι. Το σίγουρο είναι ότι όπως και στην Ελλάδα έτσι και Εκεί κάποιοι θα τρώνε με χρυσά κουταλοπίρουνα. Μας δουλεύετε όλους κανονικά. Η Μακεδονία ανήκει γεωγραφικά και στην νύν ΦΥΡΟΜ αλλά σε όλα τα άλλα είναι ΕΛΛΑΔΑ.

    ReplyDelete