Saturday, December 8, 2012

Εθνικόν Πιστεύω


Πιστεύω εις τους Αθανάτους Πατρώους Θεούς και εις τας Αθανάτους Μητρώας Θεάς. Ποιητάς και Εφόρους των αϊδίων Κόσμων.
Πιστεύω εις τους Ήρωας και Δαίμονας, τους των Θεών επικούρους.
Πιστεύω εις τους Τιτάνας, τους κατοικούντας εις τα Τάρταρα, τας αρχάς παντός Γένους των θνητών. 
Πιστεύω εις μίαν Φύσιν Έμψυχον, Ενσυνείδητον, Ιεράν και Απαραβίαστον.
Πιστεύω εις την ζωήν της Ύλης.
Πιστεύω εις την Μετεμψύχωσιν, την των ανθρώπων κυκλοτερήν διαδρομήν μέσα εις τον Χρόνον.
Αγρυπνώ ες Νήσους Μακάρων τε και ες Ηλύσια Πεδία.
Καθεύδω ες Άδην, όταν την Αχερουσίαν με σύντροφον τον Θάνατον διαβώ.
Πιστεύω εις τους Αλάστορας, τους κακούς Δαίμονας, τους των ανθρώπων πλανευτάς.
Λατρεύω τας Νύμφας και τα Πνεύματα Δασών και Ποταμών.
Επικαλούμαι τας Μούσας, τας Χάριτας και τας Ώρας όπως ευδαιμονία μοι διδώσι.
Φοβούμαι τας Ερινύας, τιμωρούς των ανθρωπίνων εγκλημάτων.
Συστρατεύομαι τους ωπλισμένους Κουρήτας, τους Κορύβαντας και τους Καβείρους ίνα το Θεϊκό Φως απλώσω εις την Γην.
Καθαίρομαι εις τα Ιερά Νάματα της Στυγός.
Κικλήσκω την Νέμεσιν, την Πρόνοιαν, την Θέμιδαν, την Αδράστειαν, την Μνημοσύνην όπως τα Αγαθά Των μοι διδώσι.  
Σπένδω γλυκόν οίνον εις τον Βωμόν της Ρέας, Μητρός Θεών και ανθρώπων.
Κικλήσκω τον Μέγαν, Άφθιτον, Βασιλέα, Σκηπτούχον, Καθάρσιον, Αστράπτοντα, Παντοκράτορα Δία, Πατέρα Θεών και ανθρώπων, όπως την Δύναμίν Του αποκαλύψει.
Πιστεύω εις μίαν, μεγάλην, ενιαίαν, αδιαίρετον, τρισένδοξον και Αθάνατον Ελλάδα, πατρίδα του Πνεύματος, του Φωτός, της Σοφίας, της Επιστήμης.
Πιστεύω εις μίαν Ελλάδα δημιουργόν της Αρετής, του Ωραίου, του Πολιτισμού και πάσης προόδου.
Πιστεύω εις την Δύναμιν της Ελληνικής Φυλής, γεννηθείσα εκ του Απολλωνείου Φωτός και εξ Αρωγής Θεών.
Πιστεύω εις την Ιεράν Ελληνικήν Θρησκείαν, την αεί διαφυλάττουσαν τον Εθνισμόν αλώβητον, και εις το Πνεύμα των Ενδόξων Προγόνων, ώστε μηδέποτε ταπεινωθείς κατά τας δεινάς εθνικάς δοκιμασίας, απελευθερώσω την Ιεράν Ελληνικήν Γην από το μιαρό πέλμα των βαρβάρων.
Προσεύχομαι και προσδοκώ την αμείλικτον συντριβήν και κατίσχυσιν έναντι πασών εχθρών του Έθνους, τη βοηθεία των Αθανάτων Θεών.
Πιστεύω εις τον Βάκχειον και Λύσιον Θεάνθρωπον Διόνυσον, ο την Θεϊκήν Μανίαν στέλλων και καθαίρων. Ο ανακράζων την Ιαχή:
«Άκου τις οιμωγές των βεβήλων. Δες την λάμψη στα κορμιά τους. Διαμέλισε τις σάρκες τους. Μέθυσε με τα Σταφύλια της Οργής Μου. Λάτρευσε την Μουσική Μου. Και χόρεψε μαζί Μου».
Πιστεύω εις Μίαν, Ιεράν, Καθολικήν, Παγκόσμιον Κυριαρχίαν του Ελληνικού Πνεύματος και των Θεών.  
Γένοιτο 

6 comments:

 1. Μήπως αντί της λέξεως "πιστεύω" θα ήταν παραδεκτό για την ελληνική κοσμοθέαση να λέγαμε κάτι άλλο. Άς προτείνουμε. Επίσης η λέξη "παραδεκτό" που χρησιμοποίησα ίσως είναι λάθος. Τι νά κάνω; Σε σχέση με το "γιαχβεδικό μονοθε'ι'στικό" μυαλό που προσπαθήσανε να μου λοβοτομήσουν προσπαθώ να προτείνω κι εγώ κάτι." Είμαι αυτή που είμαι"

  ReplyDelete
 2. Εδω ο κόσμος καίγετε!!
  Ιφικράτη τι να σου πω , το μόνο που μας λείπει τώρα είναι ο εμφύλιος με τους αδελφούς χριστιανούς .
  ΞΕΚΟΛΛΑ !!!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάλλον αργά θυμήθηκες ότι η Ελλάδα καίγεται. Επί αιώνες οι "αδελφοί" χριστιανοί κατέκαιγαν ναούς,βιβλία,φιλοσόφους,θέατρα, αγάλματα. Τώρα θυμήθηκες την φωτιά που καίει την Πατρίδα μας; Μάλλον εσύ πρέπει να απομακρυνθείς από παρωχημένες αντιλήψεις
   Ιφικράτης

   Delete
 3. Ιφικράτη πρέπει να αποδεχθείς κάποτε ότι η κρατούσα θρησκεία των Ελλήνων πλέον είναι η Ορθόδοξη Χριστιανική. Η Πατρώα θρησκεία απλά είναι η πρώην και "επίτιμη" την οποία απώλεσαν οι ίδιοι πρόγονοί μας προς χάριν τω αγνώστω Θεώ. Άλλωστε αν δεν υπήρχε Χριστιανισμός στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε συνέχεια του Ελληνισμού από τα Ελληνιστικά χρόνια. Έξυπνος και μορφωμένος άνθρωπος είσαι , ψάξε το και θα το επιβεβαιώσεις. Αν έρθεις κάποτε στα πράματα της πολιτικής ζωής μην επιχειρήσεις να τα βάλεις με την πίστη των Ελλήνων. Σε όλα τα υπόλοιπα πλην θρησκείας συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανείς δε μου εξήγησε ποτέ για πιο λόγο ο Ναός για τον Άγνωστο Θεό πρέπει αποκλειστικά να αναφέρεται στον γιαχβε.Πως μια κοινωνία που ήταν πολυθε'ι'στική με κυκλική αντίληψη της ζωής άλλαξε ριζικά σε μια μονοθε'ι'στική με γραμμική αντίληψη.Και όσον αφορά τη συνέχεια του Ελληνισμού από τον χριστιανισμό,αρκεί να δούμε τα μέτρα του "μέγα" Θεοδόσιου και τις ποινές της άγνωστης προς τους σημερινούς Έλληνες της βυζαντινής Ιερής Εξέτασης.Το γεγονός οτι κάποιοι κρυπτοέλληνες ή πεφωτισμένοι λόγιοι,κληρικοί και μη ανεγνώρισαν την αξία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και διέσωσαν κείμενα δε μπορει να το καρπωθεί ο χριστιανισμος(η καλύτερα "παυλισμός" μιας και τα κηρύγματα του Σαούλ-Παύλου διαδώθηκαν)

   Delete
  2. ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ ρε ανώνυμε κι εσύ και η κωλοαίρεση του Εβραίου. Κρατούσα θρησκεία θα είναι αυτή που θα επικρατήσει όταν ελευθερωθεί η πατρίδα και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι η χριστιανοπουστιά σας.

   Delete