Tuesday, April 29, 2014

Γραπτές εξηγήσεις προς την Γ.Α.Δ.Α.για την μηνυτήριο αναφορά εις βάρος της Ελληνικής Θρησκείας από τον μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλο


Περίληψη περιεχομένου της μηνυτηρίου αναφοράς
Το γραφείο «αιρέσεων» της μητροπόλεως στον Πειραιά έχει κάνει το εξής τέχνασμα: συνέδεσε στην ίδια μήνυση την σατυρική ιστοσελίδα για τον γέροντα Παΐσιο με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Θρησκείας, με την οποία φυσικά δεν υφίσταται ουδεμία σχέση.  
Η μήνυση στρέφεται κατά παντός υπευθύνου(διαχειριστών και αρθρογράφων της ιστοσελίδος). Κατηγορεί την Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα ως «νεοπαγανιστική ομάδα» και για κακόβουλη βλασφημία. Δια τους εξής λόγους:
Ισχυρίζεται ότι προσβάλλει την συνταγματικώς κατοχυρωμένη θρησκεία της χώρας. Ότι καλεί σε διάσπαση της θρησκευτικής και εδαφικής συνοχής του κράτους. Ότι προσβάλλει τον Ναζωραίο Ιησού με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ότι προσβάλλει την ανατολική ορθόδοξη εκκλησία. Ότι καθυβρίζει τα θεία. Προσάπτει αυτές τις κατηγορίες στην Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα.  

Και ότι χρησιμοποιεί απρεπείς εικόνες και σύμβολα(εδώ αναφέρεται στην ιστοσελίδα Γέροντας Μαϊπρίσιους, με την οποία ουδεμία σχέση υφίσταται αλλά το κάνει επίτηδες για να συνδέσει την μία ποινική δίωξη με την άλλη ως δήθεν έχουσες τα ίδια κίνητρα).
Ισχυρίζεται ότι υπάρχει κακόβουλη βλασφημία του χριστιανικού θρησκεύματος, και καλεί την χριστιανική δικαιοσύνη να επέμβει βάσει των  άρθρων 198 και 199 του ΠΚ.
Επίσης ισχυρίζεται ότι υπάρχει ζήτημα επιβουλής της δημοσίας τάξεως υπονοώντας απειλές εις βάρος της περιουσίας και της σωματικής ακεραιότητος των χριστιανών και της χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας από την αρθρογραφία της εν λόγω ιστοσελίδος, και καλεί την χριστιανική δικαιοσύνη να παρέμβει βάσει των άρθρων 138(επιβουλή ακεραιότητος της χώρας) και 183(διέγερση σε απείθεια κατά των νόμων) του ΠΚ. 
Τέλος ζητά να παύσει την λειτουργία της η ιστοσελίδα της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα, επειδή ισχυρίζεται ότι υβρίζονται τα θεία και η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία.
...................................................................................................................................................................

Υπόμνημα προς Γ.Α.Δ.Α. σχετικώς με την υποβληθείσα μηνυτήριο αναφορά του γραφείου «αιρέσεων» και του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλου

Για να είναι αντικειμενική και δίκαιη η εμπλοκή της αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας σε αμιγώς θρησκευτικά ζητήματα, προϋποθέτει ισότητα όπλων των αντιμαχομένων, και κυρίως θρησκευτική ουδετερότητα. 
Ο κύριος Σεραφείμ Μεντζελόπουλος(μητροπολίτης Πειραιώς), ζητά από την δικαιοσύνη να ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για το περιεχόμενο της ιστοσελίδος της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα.
Για να μην θεωρηθεί υποκριτική και κακόβουλη η θρησκευτική ευαισθησία του κ. Μεντζελόπουλου, οφείλει να δεχτεί την ισότητα των όπλων.
Η ισότητα των όπλων απαιτεί να ελέγξει η ποινική δικαιοσύνη και τα γραπτά του ιερού βιβλίου του χριστιανισμού, την Βίβλο, και να μας απαντήσει ο κύριος Μεντζελόπουλος για τα παρακάτω αποσπάσματα που αναρτώνται καθημερινώς σε εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλον τον κόσμο, και μάλλον θεωρούνται «θεόπνευστες» αλήθειες από τον κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλο:  
«Και εξεγερώ τα τέκνα σου Σιών, επί τα τέκνα των Ελλήνων και ψηλαφήσω σε ως ρομφαίαν μαχητού· και Κύριος έσται επ’ αυτούς και εξελεύσεται ως αστραπή βολίς, και Κύριος παντοκράτωρ εν σάλπιγγι σαλπιεί κα πορεύσεται εν σάλω απειλής αυτού. Κύριος παντοκράτωρ υπερασπιεί αυτούς, και καταναλώσουσιν αυτούς, καί καταχώσουσιν αυτούς εν λίθοις σφενδόνης και εκπίονται αυτούς ως οίνον και πλήσουσιν ως φιάλας θυσιαστήριον».
«Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος: ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλους καί εξολοθρεύσω Κρήτας καί απολώ τους καταλοίπους τους κατοικούντας την παραλίαν. Καί ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας, καί επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησιν μου επ’ αυτούς».
Σίγουρα ο υπερευαίσθητος κύριος Σεραφείμ Μεντζελόπουλος λησμόνησε να καταγγείλει στην υπηρεσία σας αυτά τα απεχθή βιβλικά αποσπάσματα διότι προφανώς το να πίνεις το αίμα των Ελλήνων σαν να πίνεις κρασί, είναι «θεόπνευστη» εντολή της θρησκείας του κ. Μεντζελόπουλου.
Πριν απαντήσω εξειδικευμένα στις συκοφαντικές και προσβλητικές για την Ελληνική Θρησκεία απόψεις του κ. Μεντζελόπουλου, η αστυνομία και η δικαιοσύνη, εφ’ όσον δηλώνει θρησκευτικώς ουδέτερη και χωρίς ρατσιστικές προκαταλήψεις εις βάρος μειονοτήτων, θα πρέπει να αποδεχθεί τα εξής γεγονότα:
Η Ελληνική Θρησκεία των Πατρώων Θεών και Μητρώων Θεαινών ετέθη εκτός νόμου από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και συνεχίζει να τελεί εκτός νόμου επί 17 αιώνες από το σημερινό χριστιανικό καθεστώς. Επομένως είναι ανήθικο, ρατσιστικό, και αδιανόητο να ζητείται από την Μητρόπολη Πειραιώς άσκηση ποινικής διώξεως εις βάρος μίας θρησκευτικής κοινότητος της οποίας την ύπαρξη δεν αναγνωρίζει.
Ο κύριος Μεντζελόπουλος τα θέλει όλα μονά-ζυγά δικά του. Και να είμαστε εκτός νόμου, και να μας δικάζει εντός χριστιανικών δικαστηρίων, όταν θεωρεί ότι προσβάλλεται η δική του θρησκεία, με βάση την χριστιανική κοσμοαντίληψη για τον θείον, μέσα σε δικαστικές αίθουσες που φέρουν την εικόνα του δικού του θεού, τον οποίο εμείς φυσικά δεν αναγνωρίζουμε ως δικό μας θεό.
Εφ’ όσον ο κύριος Μεντζελόπουλος παρουσιάζεται στην μήνυση που κατέθεσε ως «Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς» και θέλει να μας ενάγει στα δικαστήρια, αφ’ ενός οφείλει να αναγνωρίσει όλες τις λατρευτικές οργανώσεις της Ελληνικής Θρησκείας ως νόμιμες θρησκευτικές κοινότητες, με νομική προσωπικότητα διαδίκου, αφ’ ετέρου να αναγνωριστεί ισοτιμία έναντι του νόμου μεταξύ Ελληνικής Θρησκείας και χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας.
Εφ’ όσον γνωρίζουμε ότι η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία μάς αρνείται αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα, για να δικαιούται η Πολιτεία να ασκεί ποινικές διώξεις καθ’ υπαγόρευσιν χριστιανών παπάδων εις βάρος των Ελληνικών Θρησκευτικών Κοινοτήτων οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημά μας για επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής Θρησκείας από το επίσημο κράτος.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή παραπεμφθούμε σε δίκη, υφίσταται θρησκευτική και πολιτική δίωξη. Αυτό αποδεικνύεται ευκόλως καθότι την έγερση της ποινικής διώξεως ανέλαβε ο διευθυντής του γραφείου «αιρέσεων» της μητροπόλεως Πειραιώς, κύριος Δημητρακόπουλος Στέργιος-Παύλος.
Ουδείς πολιτισμένος και λογικός άνθρωπος αναγνωρίζει σήμερα ως θεάρεστο έργο το κυνήγι μαγισσών και «αιρέσεων». Πολλώ δε μάλλον εμείς οι πιστοί των Πατρώων Θεών δεν αναγνωρίζουμε καμμία αρμοδιότητα, εξουσία, ή νομιμότητα του γραφείου «αιρέσεων» το οποίο διευθύνει ο κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος και ο κύριος Δημητρακόπουλος Στέργιος-Παύλος. Δεν αναγνωρίζουμε σ’ ένα μεσαιωνικό κατάλοιπο το δικαίωμα να ερμηνεύει τα θεολογικά δόγματα της Ελληνικής Θρησκείας.
Αν ο κάθε χριστιανός μητροπολίτης δικαιούται να χαρακτηρίζει τις θρησκευτικές δοξασίες των Ιεροφαντών της Ελληνικής Θρησκείας ως ανοίκειες με βάση τα δικά του συμφέροντα και κατ’ επέκτασιν ως ποινικώς κολάσιμες, έχουμε επιστροφή στον χριστιανικό Μεσαίωνα.     
Αυτό που μάλλον πείραξε τον κ. Μεντζελόπουλο είναι ότι αποκαλούμε αίρεση την δική του θρησκευτική κοσμοαντίληψη. Λυπούμεθα αλλά δεν γνωρίζαμε ότι έχει κατοχυρώσει διεθνώς το copyright του όρου αίρεση, ούτε ότι δικαιούται να χρησιμοποιεί τον όρο αίρεση εις βάρος των άλλων θρησκειών, ούτε ότι οι άλλες θρησκείες απαγορεύεται να τον χρησιμοποιούν για να χαρακτηρίσουν τις θρησκευτικές αντιλήψεις του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου.
Αποτελεί ρατσιστική, ανθελληνική, και αντικοινωνική συμπεριφορά το να κρίνει ένα παράνομο γραφείο «αιρέσεων» στον Πειραιά την Ελληνική Θρησκεία με χριστιανικά κριτήρια.
Αφού ο ποινικός νόμος δεν παρέχει στην Ελληνική Θρησκεία ουδεμία ποινική προστασία, αυτομάτως απαλλάσσει τους Έλληνες στο θρήσκευμα από την υποχρέωση να σέβωνται το χριστιανικό δόγμα. Ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίπλευρος, και όχι μονόπλευρος.  
Υπενθυμίζουμε ότι παρανόμως και αντισυνταγματικώς, καλούμεθα εμείς οι πιστοί των Πατρώων Θεών να μισθοδοτούμε το χριστιανικό ορθόδοξο ιερατείο δια μέσω της φορολογίας. Είναι αδιανόητο να μην αναγνωρίζει το χριστιανικό ορθόδοξο ιερατείο δικαιώματα στους Έλληνες στο θρήσκευμα, εν τούτοις με θράσος να απαιτεί να αναγνωρίζουμε εμείς υποχρεώσεις σεβασμού προς το χριστιανικό ορθόδοξο ιερατείο.
Επιπλέον αφού η χριστιανική ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη και την νομιμότητα της Ελληνικής Θρησκείας, μέσα στα πλαίσια της αμοιβαιότητος και του διαθρησκειακού διαλόγου, ούτε η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα αναγνωρίζει την νομιμότητα της χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας. Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα θεωρεί κατοχική δύναμη την Χ.Ο.Ε., ως παρανόμως κατέχουσα το θρησκευτικό μονοπώλιο εν Ελλάδι.
Ίσως το πιό σημαντικό στοιχείο που κέντρισε την μήνιν του κ. Μεντζελόπουλου εναντίον ημών είναι ότι η Ελληνική Θρησκεία, ως αυτόχθων, προαιώνια, συνεχής, φυσική, και εθνική, όχι μόνον θεωρείται εξ ημών ως ανωτέρα ηθικώς και πνευματικώς από την χριστιανική ορθόδοξη θεολογία, αλλά και δικαιούται μία ημέρα να καθίσει στο βάθρο που της αξίζει μέσα στην Ελληνική κοινωνία, ως επίσημη θρησκεία του Ελληνικού Έθνους. Εκεί ευρίσκεται το σημείο τριβής μεταξύ Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα και Μητροπόλεως Πειραιώς. Το ποίος θα κατέχει την πολιτισμική ηγεμονία και την θρησκευτική εξουσία στην Ελλάδα. Όλα τα άλλα, όσα όσα αναφέρει στην μήνυσή του το χριστιανικό γραφείο κατά των «αιρέσεων» είναι ανοησίες νηπιακού επιπέδου.
Ευθέως, εντίμως, και δημοσίως, αμφισβητούμε το θρησκευτικό μονοπώλιο της χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας εν Ελλάδι. Αγωνιζόμαστε όχι μόνον για την παλινόρθωση της Ελληνικής Θρησκείας στις καρδιές των Ελλήνων, αλλά και για την πλήρη και αρμονική σύζευξη Ελληνικής Θρησκείας και Ελληνικού έθνους-κράτους.
Το μισελληνικό γραφείο κατά των «αιρέσεων» παραβιάζει και προσβάλλει τους Αιωνίους Νόμους των Αθανάτων Θεών και των Ελλήνων. Ως εκ τούτου μάλλον ως κωμικοτραγική πρέπει να εκληφθεί η απαίτηση του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου να σέβωνται οι Έλληνες στο θρήσκευμα τους χριστιανικούς νόμους. Η μόνη του ελπίδα στηρίζεται στο ότι οι δικαστές στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να δικάζουν με βάση ένα μισελληνικό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι παρωχημένο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με βασικές διατάξεις του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Τα γραφεία «αιρέσεων» δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δίκαιο, ως κατέχοντα δικαιοπλαστική ικανότητα. Πρόκειται για νοσηρό «έθιμο» του σκοτεινού Μεσαίωνος η δίωξη ανθρώπων με την αιτιολογία της θρησκευτικής αιρέσεως.    
Μπορούμε να μιλάμε για ισότητα νομικών όπλων μόνον όταν η Πολιτεία αναγνωρίσει την Ελληνική Θρησκεία ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, και συγχρόνως εξασφαλίσει ότι οι δίκες θρησκευτικού ενδιαφέροντος μεταξύ αλλοθρήσκων δεν θα δικάζωνται μέσα σε χριστιανικές δικαστικές αίθουσες από χριστιανούς δικαστές, και όταν οι Έλληνες στο θρήσκευμα απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία που έχουν στην χώρα μας οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι μουσουλμάνοι, και οι εβραίοι στο θρήσκευμα.
Εις ότι αφορά τις συκοφαντικές αναφορές του γραφείου «αιρέσεων» εις βάρος της Ελληνικής Θρησκείας και της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα:
1.  Εξ αρχής διαφαίνεται ο δόλος του γραφείου «αιρέσεων». Στην κατατεθείσα μήνυση εσκεμμένως συμπεριλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό και διαδικτυακό υλικό από το προφίλ μίας ιστοσελίδος για τον γέροντα Παΐσιο, ουδεμία σχέση έχουσα με τις δογματικές, φιλοσοφικές, και θεολογικές αντιλήψεις της Ελληνικής Θρησκείας και της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα.
Προφανώς ο κ. Μεντζελόπουλος προσπαθεί να συνδέσει δύο άσχετες μεταξύ των ιστοσελίδες για να προκαταλάβει την ποινική διαδικασία διότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδος για τον γέροντα Παΐσιο κατεδικάσθη για προσβολή του χριστιανικού θρησκεύματος.
Ο κύριος Μεντζελόπουλος το πράττει εσκεμμένως για να υποβαθμίσει το γεγονός ότι αυτή την φορά έχει απέναντί του την Ελληνική Θρησκεία, και όχι έναν ιδιώτη που σατυρίζει τον γέροντα Παΐσιο. Προσπαθεί να εξισώσει έναν ιδιώτη διαχειριστή μίας σατυρικής ιστοσελίδος, παντελώς άγνωστον σε εμάς, με τον αγώνα που διεξάγει το κίνημα υπέρ της Πατρώας Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων.
2. Στην μηνυτήρια αναφορά του ο κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος μας αποκαλεί επί λέξει «νεοπαγανιστική ομάδα» αντί του επισήμου τίτλου Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα, αλλά έχει το θράσος να παραπονείται για τον χαρακτηρισμό της δικής του παραθρησκευτικής οργανώσεως ως αίρεση των ναζωραίων.
Μάλλον δεν έχει μελετήσει την Καινή Διαθήκη, καθότι ναζωραίοι αυτοαποκαλούνται από τον Σαούλ γνωστόν ως Απόστολο Παύλο. Πράξεις Αποστόλων Κεφ. 24: «...εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσιν πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην, πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως».
Η δικαιοσύνη οφείλει να συνεκτιμήσει την αντικοινωνική συμπεριφορά του κ. Μεντζελόπουλου διότι είτε δεν έχει άλλη σοβαρά εργασία να ασχοληθεί καθότι απειλεί με μηνύσεις το Ύπατο Συμβούλιο της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με την κατηγορία ότι είναι «Σατανολάτραι και Εωσφορισταί» και ότι είναι «αποκρυφιστική παγανιστική λατρεία», είτε πρόκειται για ψυχοπαθολογική ιδεοληψία που έχει προξενηθεί λόγω της χρονίας ενασχολήσεώς του με το κυνήγι του «Σατανά». Ορίστε άλλο ένα δείγμα από τον παραληρηματικό του λόγο:    
«Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω κύριοι τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου ἀποδεικνύεσθε Σατανολάτραι καί Ἑωσφορισταί καί ἐάν μείνετε ἀμεταμέλλητοι ὑπόκεισθε στά ἀναθέματα καί τάς ἀράς τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἀφωρισμένοι ἀπό τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ὑπόδικοι καί ἔνοχοι τοῦ πυρός τῆς γεένης. Συνεπῶς ἡ πανηγυρική διακήρυξή Σας ἐφ’ ὅσον ὅπως εἶναι βέβαιον δέν πρόκειται νά ἀπαντήσετε στήν ἐπιστολή μου μέ ὑποχρεώνει: 1. Νά Σᾶς καταμηνύσω στίς ποινικές Ἀρχές τῆς Χώρας γιά συκοφαντική δυσφήμιση τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί 2. Νά ὑποβάλλω στήν προσεχῆ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νέο ψήφισμα καταδίκης τῆς φρικώδους Μασονίας ὡς ἀποκρυφιστικῆς παγανιστικῆς λατρείας πολεμίου τῆς ἀμωμήτου πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας».
Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα μητροπόλεως Πειραιώς
Οι απειλές με πρόσχημα το «θείον» πυρ της γεένης θα πρέπει να τύχουν ιδιαιτέρας προσοχής από την ποινική δικαιοσύνη διότι οι Ετερόδοξοι και οι Αλλόθρησκοι επί αιώνες έχουν υποστεί φρικιαστικά ολοκαυτώματα από την αίρεση του μίσους την οποία κατ’ ευφημισμόν αποκαλούν «θρησκεία της αγάπης» παπάδες όπως ο κ. Μεντζελόπουλος.   
3. Προσπαθώντας να παραστήσει το αθώο θύμα ισχυριζόμενος ότι προσεβλήθη ο δικός του θεός, αποσιωπά τις ύβρεις του κατά του Παντοκράτορος Διός, Υπάτου Θεού των Ελλήνων:
«Ἀγνοοῦν τό ἠθικό παραλήρημα τῆς ἀρχαίας θρησκείας πού παρουσίαζε τόν ὑπέρτατο θεό Δία ὡς αἴσχιστο κακοῦργο παιδεραστή πού μεταμορφώνεται σέ ἀετό γιά νά ἁρπάξη τόν νεανία Γανυμήδη καί νά ἀσελγήση μαζί του ἤ λησμονοῦν ὅτι ὁ ἴδιος ψευδοθεός κατά τήν φαντασία τῶν δημιουργῶν του, πότε μετεβάλετο σέ χρυσή βροχή γιά νά γονιμοποιήση τήν Δανάη καί πότε σέ ταῦρο γιά νά κλέψη τήν Εὐρώπη προκαλῶντας τήν ἀκατέσχετο μῆνι τῆς γυναίκας του ψευδοθεᾶς Ἥρας
Πηγή: επίσημη ιστοσελίδα μητροπόλεως Πειραιώς
Ο Σεραφείμ Μεντζελόπουλος με κουτοπόνηρο τρόπο βάζει τα δικά του λόγια να εκπορεύωνται δήθεν από το στόμα της Ελληνικής Θρησκείας. Αποκαλεί τον Ύπατο Θεό μας αίσχιστο, κακούργο, παιδεραστή.  Χωρίς αιδώ. Το αμίμητο θράσος του εκπορεύεται από το γεγονός ότι τελούμε εκτός νόμου, και δεν μπορεί να υποστεί τις κυρώσεις της βλασφηφίας του εις βάρος των Αθανάτων Πατρώων Θεών.
4. Στην μηνυτήρια αναφορά του κατηγορεί την Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα ότι λειτουργεί αντεθνικώς προκειμένου να αποσιωπήσει με θράσος τον εγκληματογόνο και αντεθνικό ρόλο της χριστιανικής ορθοδόξου εκκλησίας η οποία συμμάχησε με τους Οθωμανούς στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, και αφόρισε όχι μόνον την Επανάσταση της Παλιγγενεσίας το 1821, αλλά και όλες τις αποτυχημένες Επαναστάσεις κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας.
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η απαξιωτική πολιτικολογία του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου. Διαρκώς απαξιώνει τον Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων.
5. Ουδείς λογικός άνθρωπος θεωρεί σήμερα ότι υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στις λέξεις Σατανάς, Δαίμων, Βεελζεβούλ, Κτήνος, Μπαφομέτ, Εωσφόρος, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην θρησκευτική ορολογία πολλών εκκλησιαστικών δογμάτων.
Είναι γνωστόν άλλωστε ότι άλλη ερμηνεία δίνει στον όρο Δαίμων ο χριστιανισμός και άλλη η Ελληνική Θρησκεία. Ο χριστιανισμός δίδει αρνητικό πρόσημο ενώ η Ελληνική Θρησκεία δίδει θετικό πρόσημο.
Η Ελληνική Θρησκεία αναγνωρίζει τον Εωσφόρο ως θεότητα που φέρνει την Αυγή, ενώ στον χριστιανισμό ο Εωσφόρος θεωρείται συνώνυμος του Σατανά. 
Επομένως ούτε η ομφή(φωνή) των Αθανάτων Θεών, ούτε οι μυστικιστικές εξάρσεις των θρησκευτών, ούτε οι ενορατικές ρήσεις των Ελλήνων Ιεροφαντών εμπίπτουν στην ερμηνευτική αρμοδιότητα του μητροπολίτου Πειραιώς.
Σύμφωνα με ορισμένους χριστιανούς θεολόγους αρνητικές αναφορές για τον θεό του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου εμφανίζονται και στο Ταλμούδ, αλλά δεν έπεται ότι δικαιούται να ασκεί ποινική δίωξη στις εβραϊκές συναγωγές.
Ελπίζουμε το άρθρο 199 του ΠΚ με βάση το οποίο καλεί την δικαιοσύνη να στραφεί εναντίον μας να μην είναι και αυτό copyright του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου, διότι συνεχώς μας αποκαλεί ανθρώπους του Σατανά και ειδωλολάτρες, χωρίς να φοβάται αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη. Προφανώς έχει αποθρασυνθεί διότι η Ελληνική Θρησκεία τελεί εκτός νόμου.
6. Η μηνυτήρια αναφορά ζητά την καταδίκη αρθρογράφων της εν λόγω ιστοσελίδος για τις αναλύσεις των σε ζητήματα διεθνών σχέσεων και επιλύσεως των διαφορών μεταξύ θρησκειών και εθνοτήτων. Τοιαύτη διάθεση λογοκρισίας πηγάζει από άγνοια της διεθνούς πραγματικότητος από την πλευρά του κ. Μεντζελόπουλου. Οι αλλαγές συνόρων και κρατικών σχηματισμών αποτελούν καθημερινή ενασχόληση της διεθνούς κοινότητος των πολιτικών επιστημόνων. Αλλαγές συνόρων έγιναν στην πρώην Γιουγκοσλαβία, στην πρώην Τσεχοσλαβακία, στο Ιρακ, στην Ουκρανία, στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Έπονται και άλλες.
Αν εκτός από τον παραληρηματικό θρησκευτικό λόγο επιτραπεί στον κ. Μεντζελόπουλο να διώκει πολίτες με βάση τις πολιτικές των απόψεις, τότε έχουμε κατάλυση κάθε εννοίας δικαιοσύνης. Ένας χριστιανός μητροπολίτης μπορεί να κάνει πολιτικές δηλώσεις, αλλά δεν δικαιούται να καταδιώκει όσους θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.   
Η εξασφάλιση της ειρήνης είναι ύψιστο αγαθό. Η άγνοια και αποσιώπηση των κινδύνων είναι έγκλημα. Είναι απαράδεκτο να ζητείται η μεταφορά των θρησκευτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων στις αίθουσες των δικαστηρίων.
Σε ορισμένα άρθρα στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα συζητείται η πολιτική και θρησκευτική αυτοτέλεια των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Το δικαίωμά μας είναι αναπαλλοτρίωτο και αδιαπραγμάτευτο. Και εφ’ όσον υφιστάμεθα θρησκευτική, εκπαιδευτική, και πολιτική καταπίεση ζητάμε την προστασία διεθνών οργανισμών και ξένων δυνάμεων, όπως ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει γίνει πολλάκις από θρησκευτικές ή άλλες μειονότητες όταν υφίστανται καταπίεση. Τίποτε περίεργο ή μεμπτόν.
Η εξασφάλιση από διεθνείς οργανισμούς των Ιερών μας Ναών από το χριστιανικό μένος, της προσωπικής μας ασφαλείας, και της θρησκευτικής μας ελευθερίας, φυσικά θεωρήθηκε επιλήψιμη από τον κ. Μεντζελόπουλο διότι εκτός από το θρησκευτικό μονοπώλιο θεωρεί ότι η θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκει δικαιούται να έχει και στρατιωτικό, και δικαστικό, και πολιτικό μονοπώλιο.
Δεν θα του κάνουμε την χάρη να μας ρίξει στο «πυρ της γεένης»... Ευθαρσώς ζητάμε την προστασία Διεθνών Οργανισμών και ξένων δυνάμεων από τις ποινικές διώξεις και την καταπίεση που ασκεί το παράνομο γραφείο «αιρέσεων» στον Πειραιά εναντίον της Ελληνικής Θρησκείας, εφ’ όσον η Πολιτεία αδιαφορεί για τα στοιχειώδη δικαιώματά μας.
7. Ο κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος μιλά για ύβρεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα «θεόπνευστα» υβριστικά κείμενα της δικής του αιρέσεως εις βάρος των Ελλήνων:
Την λεγομένη «Κυριακή της Ορθοδοξίας» ο κ. Μεντζελόπουλος ψάλλει στο ποίμνιό του Αναθεματισμούς κατά των Ελλήνων:
«Ανάθεμα σε όσους δηλώνουν μεν ότι είναι ευσεβείς, αλλά εισάγουν αναιδώς ή μάλλον ανευλαβώς, στην ορθόδοξον και καθολική εκκλησία τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων περί ανθρωπίνων ψυχών και ουρανού και γής και των άλλων δημιουργημάτων.
Ανάθεμα σε όσους προτιμούν την βλακώδη υποτιθέμενη σοφία των φιλοσόφων και ακολουθούν τους διδασκάλους των, και δέχονται τας μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ότι αυταί χάνονται ομοίως με τα άλογα ζώα και εκμηδενίζονται, και διά τούτων αρνούνται την ανάστασιν και την κρίσιν και την τελικήν ανταπόδοσιν όσων έχει ζήσει ο καθείς.
Ανάθεμα σε όσους μεταβάλλουν αυτοβούλως, όπως τας διαφόρους μυθολογίας, και την ιδικήν μας διδασκαλίαν περί δημιουργίας, και δέχονται τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς, και λέγουν ότι η ύλη, ούσα αυθύπαρκτος, μορφοποιείται υπό των ιδεών, και φανερώς αναιρούν το αυτεξούσιον του δημιουργού ο οποίος από του μή όντος ωδήγησε τα πάντα εις την ύπαρξιν, και ως ποιητής επιβάλλει εις όλα αρχήν και τέλος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς».
Μία δίκαιη και αντικειμενική εξέταση των αντιμαχομένων πλευρών, επιβάλλει την πρόσληψη σφαιρικής γνώσεως. Παραθέτω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, απ’ όπου μπορείτε να μάθετε τις απόψεις του χριστιανισμού για τον Ελληνισμό και τους Έλληνες, ώστε να μην εξαπατάται η υπηρεσία σας από τα προπαγανδιστικά ψεύδη των χριστιανών παπάδων:
«Τα υβριστικά κατά των Ελλήνων κείμενα της Ορθοδοξίας»:
8. Εις ό,τι αφορά τις κατηγορίες εις βάρος ημών περί «Ιερού Πολέμου» εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ενώ ο χριστιανισμός διεξήγαγε Σταυροφορίες σε Ανατολή, Δύση, Βορρά, και Νότο, προκειμένου να εκχριστιανίσει τους «ειδωλολάτρες» σφάζοντας εκατομμύρια ανθρώπων, αντί να ζητά καθημερινώς και ταπεινώς συγγνώμη από τα Έθνη, τους Λαούς, και τους Πολιτισμούς που κατέστρεψε η αίρεση του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου, ο ίδιος έχει το θράσος να υποβάλλει μηνύσεις παριστάνων το θύμα.
Φυσικά «Ιεροί Πόλεμοι» καταγράφονται στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία, με άλλη νοηματοδότηση απ’ αυτήν που προσδίδει ο μηνυτής. Ας ασχοληθεί με τα του Οίκου του και ας μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά θεολογικά ζητήματα άλλων θρησκευτικών δογμάτων.
Δεν αναγνωρίζουμε την ερμηνευτική αντίληψη των χριστιανών παπάδων επί των Ελληνικών Μεταφυσικών και Ιερών κειμένων, ως έχουσα νομική βαρύτητα.  
Τέλος, στις συκοφαντικές αναφορές που κάνει εις βάρος μας ο κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος αποσιωπά το γεγονός ότι η χρήση του όρου Έλλην έχει άλλη σημασία για την Ελληνική Θρησκεία και εντελώς διαφορετική για τον χριστιανισμό.
Συνεπώς η κουτοπόνηρη ταύτιση των Ελλήνων με τους χριστιανούς, έχει θρησκευτικά ελατήρια. Η επιτηδευμένη ανησυχία του περί δήθεν εμφυλίου πολέμου στοχεύει στην επιβολή του δικού του ιστορικού πλαισίου, όπου ο Έλλην είναι εξ ορισμού χριστιανός  ορθόδοξος, και όποιος δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος είναι ύποπτος προδοσίας.
Στην Ελληνική Θρησκεία χρησιμοποιούμε τον όρο Έλλην πρώτιστα ως θρησκευτικό και πολιτισμό όρο, ουδεμία σχέση έχων με την νοηματοδότηση που του προσδίδει ο κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος.
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητάμε να τεθεί η μήνυση στο αρχείο ως απαράδεκτη.
Εξ αιτίας του ιστορικού συμπεριφοράς του κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλου και του παρανόμου γραφείου «αιρέσεων» στον Πειραιά, στο πρόσωπό μας διώκονται όλες οι θρησκευτικές μειονότητες εν Ελλάδι και έτσι θα απαντήσουμε σε περαιτέρω θρησκευτικές ή πολιτικές διώξεις εις βάρος μας, καλώντας Διεθνείς Οργανισμούς και ξένες δυνάμεις να εγγυηθούν την ασφάλειά μας, την εκπαιδευτική μας αυτονομία, την θρησκευτική μας ελευθερία, και τους Ιερούς μας Τόπους, βασικά δικαιώματα τα οποία αρνείται σήμερα η Πολιτεία να μας παράσχει.
Όλη η προσπάθεια ποινικοποιήσεως των ιδεών μας στηρίζεται σε σαθρό και έωλο νομικό πλαίσιο όπου η Ανατολική Ορθοδοξη Εκκλησία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη, ενώ η Ελληνική Θρησκεία είναι εκτός νόμου και άρα δεν αναγνωρίζεται η προστασία της από το ισχύον δίκαιο.
Θεωρούμε ιερά και απαραβίαστη την Ελληνική Θρησκεία, και δεν επιτρέπουμε εξωτερικές επεμβάσεις στα θεολογικά μας δόγματα από χριστιανούς παπάδες. Αν κάτι θεωρείται μεμπτόν στην συμπεριφορά μας από τον κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλο είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την ασυλία ούτε του γραφείου «αιρέσεων», ούτε των χριστιανών ορθοδόξων παπάδων.
Μπορούμε όμως να το διαπραγματευθούμε, αν η Πολιτεία αναγνωρίσει αντίστοιχη και ισότιμη ασυλία στους Ιερείς και στις Ιέρειες της Ελληνικής Θρησκείας των Αθανάτων Πατρώων Θεών.
Μετά τιμής
Ιφικράτης Αμυράς

20 comments:

 1. Ο όρος 'Αίρεσις' στο μεγαλύτερο λεξικό της Ελληνικής γλώσσης:
  http://myria.math.aegean.gr/lds/data/volA/pdf/pg_0111.pdf
  "σχέδιον, σκοπός, τρόπος του σκέπτεσθαι και ενεργείν"
  "φιλοσοφική αρχή, ή σύστημα φιλοσοφικών αρχών, ή οι πρεσβεύοντες τοιαύτας αρχάς, σχολή"

  'Ιερός Πόλεμος' στις Αβρααμικές θρησκείες, σημαίνει πόλεμος του οποίου οι αιτίες άπτονται θρησκευτικών διαφορών μεταξύ των αντιμαχομένων πλευρών. Στον Ελληνισμό δεν υφίσταται τίποτα τέτοιο. Οι ('ιεροί' όπως συχνά χαρακτηρίζονται) Δελφικοί πόλεμοι είχαν οικονομικά/στρατηγικά αίτια και αφορούσαν την διεκδίκηση του Δελφικού ιερού και των περί αυτού εδαφών, από γειτονικές πόλεις-κράτη.

  Επιπλέον, εκτός από την Ελληνικό κόσμο, είναι αμφίβολο αν μπορεί να βρεθεί 'Ιερός Πόλεμος' με την Αβρααμική έννοια και οπουδήποτε αλλού στην προχριστιανική Ευρώπη.

  ReplyDelete
 2. Απλά ο Σεραφείμ και όλοι οι άλλοι οι τραγοπαπάδες είχαν αποθρασυνθεί τόσα χρόνια γιατί δεν είχαν κανέναν από εμάς να τους τα πει όλα αυτά. Μόνο κάτι Μαρίνηδες υπήρχαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί εστί Μαρίνης συνέλληνα ;

   Delete
  2. Ένας χριστιανολάτρης κωλοτούμπας είναι που παριστάνει τον δωδεκαθεϊστή.

   http://www.iphicratisamyras.com/2013/06/blog-post_19.html

   Delete
 3. Aπο τους Εθνικους δεν κινδυνευει η Ελλαδα,αλλα απο την ισλαμοποιηση.Εδω χρειαζεται συμμαχια,αλλα η Εκκλησια δεν ειναι διατεθειμενη να συμπραξει με "ειδωλολατρες".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως "ειδωλολάτρης", δεν το βλέπω έτσι το θέμα. Ο χριστιανισμός και το ισλάμ και τα δύο ανθελληνικά στοιχεία είναι. Δεν είναι ότι προτιμώ το ένα έναντι του άλλου, θέλω να φύγουν και τα 2 μαζί.

   Delete
 4. Όντως οι φίλαθλοι του Εθνικού Πειραιώς (κοινώς "καρφίτσες") ανέκαθεν έδιναν παράδειγμα εθνικού αγώνος και ελληνοφροσύνης.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί ο δεσπότης τα έχει βάλει με την μικρή,πλην όμως μαχητική αυτή μερίδα φιλάθλων.
  Ίσως θέλει να εξασφαλίσει την μονολοθικότητα του ποδοσφαιρικού οπαδισμού στο ποίμνιό του.Μάλλον έχει αντιληφθεί ότι το ποδοσφαιρικό φρόνιμα καλόν είναι να είναι όσο το δυνατό μονολιθικότερον.

  ReplyDelete
 5. Τοὺς βόλεψε ἡ κίνησι τοῦ ναζιστὴ Παππά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχιλλέας ΠέλπαςMay 1, 2014 at 12:05 AM

   Συνέλληνα ποιόν πολυτονιστή χρησιμοποιείς ;
   Θέλω κι εγώ να γράφω με πνεύματα,αλλά δεν είμαι εξοικειωμένος με τους προσωπικούς υπολογιστές σε τέτοιον βαθμό.

   Delete
  2. Ρώτησέ τον καλλίτερα γιατί βαρύνει την μακροκατάληκτη γενική.

   Delete
  3. Ἀχιλλέα Πέλπα ἀντὶ γιὰ μονοτονικό, ἔβαλα πολυτονικὸ πληκτρολόγιο σὺν τὸ ἀγγλικό.

   τοῦ ναζιστῆ Παππᾶ. Γιατί ἦταν προχωρημένη ἡ ὥρα.

   Delete
 6. Επειδή βλέπω ανωτέρω πως ο προϊστάμενος του ιεροεξεταστικού "Γραφείου Αιρέσεων" επικαλείται το άρθρο 138 Ποινικού Κώδικος συνάγω πως ο άνθρωπος είναι άρρωστος καθώς το εν λόγω άρθρο επισείει την ποινή του θανάτου (πλέον ισόβιας κάθειρξης).
  Οι εισαγγελείς πρέπει εξ επαγγέλματος να ελέγξουν με διαδοχικές προκαταρκτικές εξετάσεις μέχρι τίνος ορίου εκτείνονται τέτοιες παρακολουθήσεις θρησκευτικών ομάδων υπό της χριστιανικής εκκλησίας και κατά πόσον παραβιάζονται τα συνταγματικώς κατωχυρωμένα (υπό του άρθρου 13 Συντάγματος) δικαιώματα Ελλήνων πολιτών.

  ReplyDelete
 7. ''Ως εκπρόσωπος του κόμματος της Χρυσής Αυγής, σαν Ηλίας Κασιδιάρης και ως εκλεγμένος βουλευτής, θεωρώ γραφικό να δηλώνει κάπιος δωδεκαθεϊστής στην Ελλάδα του σήμερα.Σεβόμαστε απόλυτα την αρχαία ελληνική παράδοση, δεν θα μπορούσε να υπάρχει Ελλάδα εάν δεν υπήρχε αρχαία Ελλάδα η οποία είναι λίκνο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού αλλά θεωρώ ότι σήμερα να δηλώνει κάποιος δωδεκαθεϊστής ενδεχωμένως στερείται κατά κάποιον τρόπο σοβαρότητας.''

  Ηλίας Κασιδιάρης στο Αγιορείτικο Βήμα
  http://www.agioritikovima.gr/arthra/item/31718-%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82,-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1,-%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενώ αυτός είναι υπόδειγμα σοβαρότητας...

   Delete
  2. Τὸν εὐχαριστοῦμε γι'αὐτήν του τὴν προσφορὰ στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Θρῃσκεία.

   Delete
 8. Στείλατε "γραπτές εξηγήσεις" στη ΓΑΔΑ ;
  Πώς σχετίζεται η ΓΑΔΑ με την μήνυση Μετζελόπουλου ;
  Κρίνει η ΓΑΔΑ το βάσιμο των ισχυρισμών του ;
  Παρακαλώ εξηγείστε,αν έχετε την καλοσύνη,σίγουρα υπάρχουν και άλλοι νομικά ακατάρτιστοι σαν εμένα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ΓΑΔΑ λαμβάνει εντολή από την εισαγγελία να ξεκινήσει προανακριτική εξέταση για να διαπιστώσει το βάσιμο ή μη των κατηγοριών που προσάπτει ο μηνυτής.

   Delete
 9. κ.κ. Εθνικοί νομίζω ότι αν διαβάσετε προσεκτικά τί γράφετε θα καταλάβετε ότι έχετε δώσει επιπλέον νομικά πατήματα στον κ.Μετζελόπουλο και τους συν αυτώ,ήτοι τη συντριπτική πλειοψηφία των Χριστιανών Ορθόδοξων Ελλήνων.
  Η αφέλειά σας προκαλεί στην αρχή ξάφνιασμα και μετά από λίγο ακατάσχετο αυθόρμητο γέλιο.
  Πολύ διασκεδαστικό το εν λόγο μπλογκ,θα το προτείνω και σε φίλους μου.
  Αναρωτιέμαι βεβαίως πώς είναι δυνατόν κάποιος που υποπίπτει σε τόσο χονδροειδέστατα λάθη να μιλάει περί παγανιστικής παλινόρθωσης και να το πιστεύει κιόλας !
  Πραγματικά ψυχοπαθολογικές καταστάσεις !

  ReplyDelete
 10. Ιφικράτη, συνέχισε τον αγώνα! Να μας ενημερώνεις για τις εξελίξεις!

  ReplyDelete
 11. Ιφικράτη προχώρα. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν δεις το μήνυμα αυτό σε παρακαλώ γράψε μου τον σύνδεσμο στο YTB που έχει εκείνα τα διαφωτιστικά κινούμενα σχέδια της εβραιοχριστιανικης ψευδοθρησκείας. Noμίζω το πιτσιρίκο τον έλεγαν Διομήδη. Ευχαριστώ.

  ReplyDelete