Monday, May 6, 2013

Ελληνική Στρατηγική(ΙΙ) - στρατηγική επιβιώσεως του ΈθνουςΑν ο νούς του μέσου Έλληνος διατρέχει μία βραχεία πνευματική απόσταση, μεταξύ κοινοβουλετισμού και χούντας, δεν πρόκειται να απελευθερωθεί από τα δεσμά του.
Για να θραύσουμε τα πνευματικά δεσμά των κατακτητών πρέπει το μυαλό μας να τροφοδοτείται από εικόνες, ιδέες, ηθικές αξίες, εντελώς αντίθετες απ’ αυτές των κατακτητών.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Ελληνικός Λαός είναι η πολιτική και πολιτισμική αφομοίωση στην κοσμοαντίληψη των κατακτητών. Συνειδητοποιεί ότι τον γενοκτονούν αλλά δεν έχει αποκρυσταλλώσει μέσα του ένα ιδεολογικό στίγμα το οποίο θα τον απεγκλωβίσει από το αδιέξοδο.
Ο Ελληνικός Λαός για να συντρίψει τους κατακτητές πρέπει να αντιλαμβάνεται τον Ελληνισμό ως στρατηγική επιβιώσεως του Έθνους και ως στρατηγική συλλογικής εξελίξεως της Ελληνικής Φυλής.
Για να υπερφαλαγγίσουμε τους εχθρούς μας στον ανταγωνισμό για πηγές πλούτου και εξουσίας οφείλουμε καθημερινώς να ομνύουμε πίστη στην συλλογική εξέλιξη και στην συλλογική επιβίωση.
Οι στρατηγικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινείται η προπαγάνδα μας είναι οι εξής:
1. Οικοδόμηση και συνειδητοποίηση εθνικής ταυτότητος. Ο διαχωρισμός των Ελλήνων από τους άλλους λαούς επιτυγχάνεται με καθημερινό αγώνα σφυρηλατήσεως της εθνικής ταυτότητος.
2. Μη ανοχή στους εχθρούς του Ελληνισμού. Η δυσανεξία εναντίον ο,τιδήποτε μισελληνικού πρέπει να διέπει όλες τις πολιτικές ενέργειες σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής μας ζωής. Ανοχή πρέπει να επιδεικνύει ο εχθρός προς τις Ελληνικές δοξασίες. Ποτέ το αντίστροφο.    
3. Ελληνική Συνέχεια. Η βιολογική και πολιτισμική συνέχεια του Ελληνισμού απαιτεί κάθε Ελληνική γενεά να αποτελεί αδιάσπαστο κρίκο στην μακραίωνη αλυσίδα του Έθνους μας. Η Ελληνική Συνέχεια ως εθνικό δόγμα σημαίνει την διαφύλαξη της Ελληνικής βιολογικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητος από ξένες προσμείξεις.  
4. Αρχιτεκτονική εθνικής ασφαλείας. Ο Ελληνισμός πρέπει να υιοθετήσει την έννοια της δομικής ασφαλείας. Δεν περιμένουμε ο εχθρός να παραβιάσει τα σύνορά μας, τον κτυπάμε μέσα στην έδρα του. Ακόμη και πριν γεννηθεί, ενισχύοντας τις εκτρώσεις στην χώρα του.   
5. Πόλεμος δια αντιπροσώπων. Το μεγάλο παιχνίδι στον Καύκασο και στην Κεντρική Ασία δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορο τον Ελληνισμό. Ούτε οι πολεμικές συρράξεις στην Μέση Ανατολή. Όπου δεν μπορούμε να επέμβουμε αμέσως, πρέπει να επεμβαίνουμε εμμέσως ενισχύοντας διάφορες ομάδες και κινήματα τα οποία θα διεξάγουν πόλεμο για λογαριασμό μας.

6. Απόσχιση από το κατοχικό καθεστώς. Μας ενδιαφέρει να μην χαθεί το Ελληνικό Έθνος. Το ρωμέϊκο ψευδο-κράτος πρέπει να καταστραφεί. Προκειμένου να σωθεί το Έθνος η νομική ανεξαρτητοποίηση και ο πολιτικός διαχωρισμός Ελληνικών Κοινοτήτων από το κατοχικό καθεστώς είναι αδήριτη ανάγκη.   
7. Εμείς εναντίον αυτών. Η Κοσμοαντίληψή μας πρέπει να διαχωρίζει τον ανθρωπότητα σε Έλληνες και μη-Έλληνες. Κάθε πολιτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται βάσει αυτής της αντιλήψεως. Οι άλλοι, και εμείς. Ποτέ δεν ταυτιζόμαστε με τους άλλους. Η ταύτιση θα καταλήξει σε αφομοίωση. Και η αφομοίωση σε σιωπηρή γενοκτονία.
8. Μηχανισμοί επιβραβεύσεως και τιμωρίας. Πρέπει να επιδιορθώσουμε όλους τους μηχανισμούς επιβραβεύσεως και τιμωρίας της κοινωνίας. Τώρα τιμωρείται η εθνοφυλετική αλληλεγγύη και επιβραβεύεται ο μισελληνισμός. Πρέπει να τιμωρούμε αμείλικτα κάθε ανθελληνική δράση, και να επιβραβεύουμε την αγάπη στον  εθνοφυλετισμό.
9. Κατασκευή καταστρεπτικών μύθων για τους εχθρούς. Ο μύθος είναι ο κινητήριος μοχλός του Πολιτισμού. Τα πρότυπά του μιμούνται από τους λαούς. Όταν ο εχθρός σαγηνευτεί από τους καταστρεπτικούς μας μύθους θα αναπαράγει μόνος του την διαφθορά, και τον εμφύλιο πόλεμο στις τάξεις του.   
10. Επανασυγγραφή της Ιστορίας. Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Πρέπει να επανασυγγράψουμε όχι μόνον την Ελληνική Ιστορία, αλλά και την ιστορία των εχθρών μας. Κατά τρόπο που να ωφελεί εμάς και να ζημιώνει αυτούς.

11. Πολιτισμικός και οικονομικός ανταρτοπόλεμος. Όπως όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν ισχυρότερο στρατό, καταφεύγουμε σε τακτικές ανταρτοπολέμου, το αυτό ισχύει για τον πολιτισμικό και οικονομικό ανταρτοπόλεμο εναντίον ισχυροτέρων εχθρών. Κτυπάμε διαρκώς σε μικρότερους στόχους, και φροντίζουμε να μην συγκεντρώσουμε όλες τις δυνάμεις μας σε μία μάχη. Η καταστροφή πολιτιστικών μνημείων του εχθρού που προσβάλλουν τον Ελληνισμό, η μη πληρωμή λύτρων στο κατοχικό κράτος με την μορφή φόρων, αποτελούν φάσεις του ανταρτοπολέμου μέχρι να δυναμώσουμε περισσότερο για την ολομέτωπη σύγκρουση.
12. Δημογραφική υπεροχή και βιολογική ακεραιότητα. Ο Ελληνισμός για να υπερνικήσει του εχθρούς του, χρειάζεται αριθμητική και ποιοτική βιολογική υπεροχή. Η προπαγάνδα μας πρέπει να εξυμνεί την πολυτεκνία και την ενδογαμία.   
13. Η κατάρα της αφομοιώσεως. Η αφομοίωση είναι σιωπηρή γενοκτονία. Ξεκινά με την πολιτισμική και την βιολογική επιμειξία και καταλήγει στον θάνατο του Έθνους. Η προπαγάνδα μας πρέπει να τονίζει συνεχώς την διαφορετικότητα, την μοναδικότητα, και την αποκλειστικότητα των Ελλήνων επί της γής, ώστε ο Λαός μας να θεωρεί τον εαυτό του διαφορετικό και ανώτερο από τους άλλους λαούς, και να απεχθάνεται την αφομοίωση και την επιμειξία.
14. Ηθική υπεροχή. Η προπαγάνδα μας πρέπει να διδάσκει μία μιμηδιακή αντίληψη αντιγραφής και διαδόσεως των Ελληνικών δοξασιών. Οι Ελληνικές δοξασίες πρέπει να μεταλαμπαδεύωνται στις επόμενες γενεές με υψηλή αντιγραφική πιστότητα, σε μεγάλους όγκους, ταχύτατα, εύκολα, και φθηνά. Μόνον έτσι θα καταφέρουμε να επικρατήσουμε έναντι των εχθρικών αξιακών και ηθικών συστημάτων.   
15. Υψηλή Στρατηγική. Αποτελεί το σύνολο των παραγόντων (στρατιωτικών, οικονομικών, δημογραφικών, πολιτισμικών, κ.α.) που πρέπει να ενεργοποιηθούν και να παραταχθούν κατά τέτοιο τρόπο στο παγκόσμιο πεδίο της μάχης ώστε να φέρουν τον Ελληνισμό σε πλεονεκτική θέση έναντι των εχθρών του. Η Υψηλή Στρατηγική διεθνώς καθορίζεται από το συμφέρον και την ισχύ. Οι ανθρωπιστικές αντιλήψεις περί αρμονικής συνυπάρξεως των λαών πρέπει να εξοβελιστούν από την Ελληνική ιδεόσφαιρα με βίαιο τρόπο. Καταστρέφουν τα ένστικτα επιβιώσεως του Ελληνικού Λαού.  
16. Προληπτικοί πόλεμοι. Η έννοια του προληπτικού πολέμου δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό πεδίο. Για να συντρίψουμε στρατιωτικώς έναν ισχυρό εχθρό, δεκαετίες(ίσως και αιώνες) πριν την τελική στρατιωτική αναμέτρηση πρέπει να εισβάλλουμε στα πολιτισμικά και κοινωνικά του εδάφη. Είτε με την μορφή ειρηνιστικών κινημάτων, είτε με την μορφή μεταναστών, είτε δια της τέχνης, είτε δια της παιδείας, να τον αποσταθεροποιήσουμε. Προγράμματα αποσταθεροποιήσεως εχθρών του Ελληνισμού πρέπει να τρέχουν συνέχεια και να στοχεύουν τους πυλώνες της εχθρικής κοινωνίας(οικογένεια, θρησκεία, φυλή, οικονομία, στρατό, παιδεία, κ.α.).
17. Πολιτισμικός και θρησκευτικός επεκτατισμός. Εδώ και χιλιετίες ο πολιτισμός και η θρησκεία αποτελούν πεδία πολέμου. Χρειαζόμαστε ένα πανίσχυρο Ελληνικό πολιτισμικό και θεολογικό imperium. Μία παγκόσμια θεώρηση των πραγμάτων. Ο πολιτισμικός και θεολογικός επεκτατισμός του Ελληνισμού, ισοδυναμεί με επέκταση των συνόρων του Έθνους. Και πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσον, είτε πολεμικό είτε ειρηνικό.   
18. Ρύθμιση της Ελληνικής ζωής από την κούνια μέχρι τον τάφο. Ο  Ελληνισμός αγκαλιάζει όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής. Παρεμβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής των Ελλήνων και δεν επιτρέπει σε ξένες δοξασίες και έθιμα να διαφθείρουν τον Λαό.  
19. Ανταγωνιστική κουλτούρα. Σκοπός των Ελληνικών Κοινοτήτων είναι να αποκτούν προνόμια και ασυλίες εις βάρος των εχθρών τους. Για να το επιτύχουμε πρέπει να ενσωματώσουμε στο πολιτικό μας DNA ένα ανταγωνιστικό ένστικτο, το οποίο θα μας επιτρέπει να επιβάλλουμε την δική μας αντίληψη στον πολιτισμό και στην θρησκεία, χωρίς να επιτρέπουμε σε εχθρικούς πολιτισμούς και θρησκείες να αναπτυχθούν εις βάρος μας.
20. Δημιουργία κοινωνικών συνόρων.  Τώρα που το μισελληνικό ρωμέικο ψευδοκράτος έχει καταργήσει και τυπικώς τα σύνορά του, οφείλουμε να υψώσουμε κοινωνικά φράγματα ως σωτηρία από την ξένη εισβολή. Ο τρόπος ενδύσεως, ο τρόπος διατροφής, η τήρηση ξεχωριστού ληξιαρχείου μόνον για Έλληνες, η Ελληνική ονοματοδοσία, τα ήθη και τα έθιμα, η παρεμπόδιση στην αγοραπωλησία κατοικίας από αλλοφύλους και αλλοθρήσκους, η ενδογαμία, η οικονομική αλληλεγγύη, η απαγόρευση συναναστροφής των Ελλήνων με μη-Έλληνες, η πίστη στους Πατρώους Θεούς, ορθώνουν ένα σωρό κοινωνικά σύνορα τα οποία δημιουργούν αναχώματα έναντι των εισβολέων, μέχρι να αποκτήσουμε Ελληνικό κράτος. Σε κάθε γειτονιά Ελλήνων πρέπει να επιβάλλουμε το Ελληνικό κοινοτικό δίκαιο και την Ελληνική κυριαρχία. Με κάθε μέσον.  
21. Το συλλογικό συμφέρον της Κοινότητος υπεράνω του ατομικού. Η καλλιέργεια της ιδέας ότι το συλλογικό συμφέρον υπερισχύει του ατομικού, θα επιτευχθεί με την παιδεία. Αλλά ο συντομότερος δρόμος είναι δια της συνδέσεως των ατομικών και συντεχνιακών συμφερόντων με το εθνικό συμφέρον. Ένας εργοδότης που θα προσλάβει Έλληνες αντί για ξένους υπαλλήλους θα τυγχάνει διαφημίσεως, φορολογικών απαλλαγών, κ.α. Ικανοποιώντας το ατομικό του συμφέρον, άθελά του θα εκπληρώσει το εθνικό του καθήκον.
22. Κρατικές σχέσεις πάτρωνος-προστατευομένου. Για να προβάλλουμε την ισχύ μας σε υπερπόντιες κτήσεις πρέπει να αναπτύξουμε την διπλωματία της κρατικής πατρωνίας. Κράτη υπό την προστασία του Ελληνισμού. Κράτη-πελάτες των δικών μας απαιτήσεων, τα οποία θα απολαμβάνουν προστασία, συμμαχία, και χρηματοδότηση από τον Ελληνισμό. Η προβολή ισχύος απαιτεί πολλαπλασιαστές ισχύος. Καλοί πολλαπλασιαστές Ελληνικής ισχύος είναι τα μμε. Πρέπει να ιδρύσουμε πολλά ξενόγλωσσα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, που να διαχέουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης την Κοσμοαντίληψή μας και τα συμφέροντά μας. 
23. Ο Ελληνισμός οφείλει να επιβιώνει υπό οιεσδήποτε συνθήκες. Η εξελικτική μας στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν ότι ο Ελληνισμός πρέπει να επιβιώσει μέσα σε κάθε αντιξοότητα, εξολοθρεύων όλους τους εχθρούς του. Ως στρατηγικοί σχεδιαστές πρέπει να του παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για την ταχεία προσαρμογή του στις αντίξοες συνθήκες κάθε εποχής. 
24. Πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ό,τι υπερασπιζόμαστε για τους Έλληνες, το απαγορεύουμε στους εχθρούς μας. Παλεύουμε για να αποκτήσουμε δικαιώματα όπως του συνέρχεσθαι, φροντίζοντας να απαγορεύσουμε τις συναθροίσεις των εχθρών μας. Φροντίζουμε να διατηρούμε την φυλή μας καθαρή, προξενώντας φυλετικές επιμειξίες στους εχθρούς μας. Σφυρηλατούμε την ενότητα των Ελλήνων, διαμελίζοντας τους εχθρούς μας κατά μήκος ταξικών, γλωσσικών, θρησκευτικών, εθνοτικών, πολιτισμικών, και φυλετικών γραμμών.
25. Όραμα για μία νέα τάξη πραγμάτων. Οι Έλληνες πρέπει να δούν πρώτα με τα μάτια της φαντασίας το όραμα για έναν διαφορετικό κόσμο. Το όραμα γίνεται απτό μέσα από τηλεταινίες, μέσα από θεατρικές παραστάσεις, μέσα από κόμικς, μέσα από την ζωγραφική, την ποίηση, το τραγούδι. Η μετατροπή του οράματος σε πραγματικότητα προαπαιτεί πολλή δουλειά στον τομέα του φαντασιακού.
26. Οι στρατηγικές μας αξίες. Πεπρωμένο, το αναπόφευκτον της ιστορικής μας πορείας. Ευθύνη, για την συλλογική επιβίωση του Ελληνικού Έθνους. Καθήκον, να πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για τις επόμενες γενεές. Αφοσίωση, στον Ελληνισμό. Επεκτατισμός, αιματηρή διάδοση των Ελληνικών δοξασιών. Δυσανεξία, προς τις μισελληνικές δοξασίες. Δικαιοσύνη, επιβολή του Ελληνικού δικαίου σε κάθε Κοινότητα Ελλήνων ανά τον κόσμο εκβάλλοντας το ξένο δίκαιο. Ηγεσία, κάθε Έλλην εκπαιδεύεται ως ηγήτωρ της Κοινότητός του για να καταστούν μία μέρα οι Έλληνες ηγήτορες των εθνών του κόσμου.

Ιφικράτης Αμυράς
7-5-2013
www.ieraks.org
www.facebook.com/ieraks

No comments:

Post a Comment