Thursday, February 7, 2013

Εισήγηση στην οργανωτική συνδιάσκεψη του Κόμματος, 3-2-«2013»


Εφ’ όσον είμαστε υπό ξένη κατοχή, το κράτος και η κοινωνία καταρρέουν, και το κοινοβούλιο αποτελεί βιτρίνα χωρίς εξουσίες, η οργανωτική δομή του Πολιτικού μας φορέως οφείλει να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες συνθήκες και στόχους.  
1. Ο κύκλος διευρύνσεως του Κόμματος προς νέα μέλη πρέπει να έχει ως εξής: Πρώτα διαφώτιση, για να εξοικειωθούν με τις ιδέες μας. Δεύτερον, στρατολόγηση. Τρίτον, οργάνωση. Τέταρτον, εκπαίδευση. Πέμπτον, διασύνδεση με τους συμπολεμιστές σε όλη την Ελλάδα. Ο κύκλος ξεκινά από την αρχή με τα παλαιά μέλη να διαφωτίζουν τα νέα υποψήφια μέλη.  
2. Η άμεση χρηματοδότηση του Πολιτικού φορέως μπορεί να προέλθει από την προβολή Ελληνικών προϊόντων, και από την έκδοση ομολογιακού πατριωτικού δανείου.
3. Πρέπει να οργανώσουμε πολιτικές δράσεις στους δρόμους. Αλλά χρειάζεται ιεράρχηση δυνατοτήτων, υπολογισμός στο κόστος χρόνου και χρήματος, αποτελεσματική κάλυψη του γεγονότος έστω με δική μας κάμερα. Αν κάποιος συμπολεμιστής προτείνει την διανομή φυλλαδίων θα πρέπει η πρότασή του να είναι ολοκληρωμένη. Ποιό θα είναι το κείμενο του φυλλαδίου, πόσα φυλλάδια να τυπώσουμε, πόσο θα κοστίσει η εκτύπωση, πού θα τα διανείμουμε, σε ποιές κατηγορίες πολιτών στοχεύουν τα φυλλάδα, ποιοί θα αναλάβουν την διανομή τους, τί προπαγανδιστικό όφελος θα έχουμε ως Κόμμα από την συγκεκριμένη δράση σε σχέση με κάποια άλλη δράση.
Και όλα αυτά τα στοιχεία της προτάσεως υποχρεούται να τα παράσχει ο προτείνων. Αλλιώς η πρότασή του είναι ημιτελής και άρα απορριπτέα.
4. Αυστηρός έλεγχος στην είσοδο και έξοδο μελών από το Κόμμα. Ούτε η εγγραφή μέλους αλλά ούτε και η αποχώρηση μέλους θα είναι εύκολη. Είμαστε οργάνωση ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος. Ο αποχωρών μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.

Όσοι εντάσσονται στο Κόμμα, θα αποκηρύττουν το ιδεολογικό παρελθόν τους, και ύστερα θα μυούνται με τελετουργικό όρκο.
5. Η πλήρης ένταξη θα γίνεται μετά από δοκιμαστική περίοδο.
6. Θα υπάρχει πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, και στρατιωτική πτέρυγα. Η οργάνωση σε όλα τα μέτωπα συγκρούσεως θα αντανακλά Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, όχι κοινοβουλευτικό.
7. Η οργανωτική δομή θα συνδυάζει κάθετη ιεραρχία και δίκτυο περιφερειακών ομάδων και προσώπων. Ούτε προσωποπαγές σχήμα, ούτε άμεση οχλοκρατία.
8. Πρέπει να υπάρχει οργανωτική εξειδίκευση μελών. Να μην κάνουν οι πάντες τα πάντα.
9. Τα μέλη του Κόμματος δηλώνουν παντού την κομματική τους ταυτότητα, και ουδέποτε λαμβάνουν ακομματική θέση στις πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις στο όνομα μίας δήθεν ενότητος.
10. Δημιουργία βίντεο με πολιτικά μηνύματα των στελεχών του Κόμματος για το διαδίκτυο. Να δοθεί άμεσα συνέντευξη Τύπου των μελών για να επισημοποιηθεί η παρουσία του Κόμματος στην κοινωνία.
11. Χρήση αρχαίων ονομάτων όπως «Πρυτανεία», και όχι «κεντρική επιτροπή» για τα όργανα του Κόμματος.
12. Το Κόμμα λειτουργεί ως παράλληλη κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι κατέχει νομική, δικαστική, και εκτελεστική εξουσία. Έχουμε ευθύνη και αρμοδιότητα να υπερασπιστούμε τον Λαό.  
13. Επαφές με την Ομογένεια και έκκληση να εμπλακεί ενεργώς στον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα.
14. Ιεραρχία και Πειθαρχία μέσα στο Κόμμα. Όχι αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.  
15. Η προσωρινή οργανωτική επιτροπή πρέπει να έχει τα εξής προτερήματα: συνέπεια, ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα επιλύσεως καθημερινών προβλημάτων.
16. Χρειαζόμαστε ειδικό τμήμα το οποίο θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Κόμματος: διαδίκτυο, βάση δεδομένων, μικροφωνική, πανώ, αφίσες, επαφές σε όλη την Ελλάδα για διαμονή και μετακίνηση των μελών.
17. Δημιουργία πολλαπλών δεσμών των νέων μελών με το Κόμμα: κοινωνικοί, θρησκευτικοί, πολιτιστικοί, οικονομικοί, αμυντικοί δεσμοί. Μόνον έτσι δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης.
18. Καμμία «ενωτική» υποχώρηση σε άλλα κόμματα ή κινήματα. Κτυπάμε μαζί με τον εχθρό, αλλά παρελαύνουμε ξεχωριστά. Αλλιώς θα έχουμε συνεχώς διαρροές προς τα αμφιταλαντευόμενα κυνοβουλευτικά κόμματα.
19. Χρειαζόμαστε σχολή στελεχών για την εκπαίδευση των μελών. Και τμήμα άγκιτ-προπ για την επιτυχή διεξαγωγή του προπαγανδιστικού πολέμου.
20. Εσωτερικό δίκαιο. Σε περίπτωση σοβαρού παραπτώματος μέλους, το Κόμμα δεν θα απευθυνθεί στην κατοχική δικαιοσύνη, ούτε στην κατοχική αστυνομία. Θα αναλάβει να αποδώσει δικαιοσύνη με βάση τους Νόμους του Κόμματος.

Ιφικράτης Αμυράς
http://iphicratisamyras.blogspot.com

1 comment: