Monday, November 5, 2012

Μιμήδια: η βασική μονάδα αντιγραφής πολιτιστικής πληροφορίας


Τα γονίδια είναι, ως γνωστόν, οι βασικές μονάδες αντιγραφής των γενετικών πληροφοριών που μεταφέρει η κάθε γενιά στην επόμενη. Συνεπώς τα Ελληνικά γονίδια είναι η βασική μονάδα αντιγραφής γενετικών πληροφοριών του Ελληνισμού, καθώς τα γονίδια αποτελούν τα αντιγραφικά μηχανήματα της Ελληνικής Φυλής.
Για να επιζήσουν οι Έλληνες ως Φυλή, τα Ελληνικά γονίδια πρέπει να παραμένουν πολύ στην ζωή, να αντιγράφωνται ταχύτατα, να αντιγράφωνται με ακρίβεια, και να ανταγωνίζωνται τα εχθρικά γονίδια-να τα εξοντώνουν.
Και αυτό, διότι υπάρχει σπανιότης αγαθών. Υπάρχει περιωρισμένος χώρος, περιωρισμένες θέσεις εργασίας, περιωρισμένο κεφάλαιο, περιωρισμένη εξουσία, συνεπώς τα αγαθά δεν επαρκούν για να ικανοποιήσουν όλους τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό τα σώματα των Ελλήνων λειτουργούν ως προστατευτικές μηχανές επιβιώσεως για τα Ελληνικά γονίδια.
Όμως υπάρχει και μία άλλη βασική αντιγραφική μονάδα-το μιμήδιο. Προέρχεται από το ρήμα μιμούμαι και την μίμηση, και στα αγγλικά αποκαλείται meme και προφέρεται όπως το gene-το γονίδιο. Όπως τα γονίδια αποτελούν την βασική αντιγραφική μονάδα γενετικής πληροφορίας, έτσι και τα μιμήδια αποτελούν την βασική αντιγραφική μονάδα πολιτιστικής πληροφορίας.
Ο Ριχάρδος Ντάουκινς και άλλοι κορυφαίοι επιστήμονες, μεταξύ αυτών ο Γαβριήλ Τάρντ και ο Πιτιρίμ Σορόκιν, εστίασαν τους ερευνητικούς φακούς των σε αυτή την αντιγραφική μονάδα που, όπως και τα γονίδια, τα αποκάλεσαν αντιγραφείς (replicators). Και προσπάθησαν να μελετήσουν τις ιδιότητες των μιμηδίων. Μόνο που εδώ κληρονομείται και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά το πολιτιστικό DNA, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την φράση.
Το μιμήδιο κάνει στο πολιτιστικό πεδίο ό,τι κάνει το γονίδιο στο φυλετικό πεδίο. Κατασκευάζει αντίγραφα του πολιτισμού μας και τα αναπαράγει πολλές φορές. Έτσι οι πίνακες ζωγραφικής, τα τραγούδια, τα αγάλματα, τα κτερίσματα στους τάφους των Προγόνων, η αρχιτεκτονική κ.α., όλα αυτά αποτελούν οχήματα πληροφοριών που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί για να αποτυπώσει πάνω τους και να αντιγράψει τα μιμήδια που μεταφέρει από τις προηγούμενες γενιές.
Όμως οι Έλληνες πρέπει να ξέρουν ωρισμένες βασικές αρχές για τα μιμήδια οι οποίες ισχύουν και για τα γονίδια. Χρειαζόμαστε αντιγραφική ικανότητα και αντιγραφική πιστότητα για τις Ελληνικές Δοξασίες. Η αντιγραφική πιστότητα αυξάνεται με το να κάνουμε τον Έλληνα-υποδοχέα, προσεκτικό για τις καταστροφικές συνέπειες που θα υποστεί αν αλλοιώσει το περιεχόμενο των Ελληνικών Παραδόσεων και Δοξασιών.
Ο Ελληνισμός ήδη αντιμετωπίζει αντιγραφικές δυσκολίες στις Δοξασίες του καθώς είναι πολύπλοκες και καθόλου εύπεπτες, όπως είναι τα μηνύματα των διεθνιστικών αιρέσεων. Καθώς είναι πολύπλοκο το Ελληνικό Δόγμα, γίνεται πιο δύσκολο να αντιγραφεί πιστά και να μεταδοθεί.
Χρειαζόμαστε υψηλή αντιγραφική πιστότητα με χαμηλό αντιγραφικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι μία Ελληνική Δοξασία πρέπει να είναι ικανή να επιβιώσει μέσα σε ένα όχημα μεταδόσεως (πίνακα, βιβλίο, επιγραφή κλπ), αλλά και το όχημα πρέπει να είναι ικανό να επιβιώσει.
Το βασικό μας πρόβλημα είναι να μειώσουμε τον ρυθμό αλλοιώσεως που εγγενώς υπάρχει στην αντιγραφική διαδικασία. Τα κακέκτυπα αποτελούν τις αιρέσεις.
Η θεραπεία στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δημιουργία πνευματικών αντισωμάτων, που να καταπολεμούν μέσα στον νου και την ψυχή των Ελλήνων τις αιρέσεις πριν προλάβουν να αναπτυχθούν. Οι Έλληνες πρέπει να αναπτύξουν μία αυτολογοκρισία σε ότι αφορά τα μηνύματα των αντεθνικών και κοσμοπολιτικών μονοθεϊστικών αιρέσεων.
Τα πνευματικά αντισώματα ενεργούν ώστε να ωθούν τους Έλληνες να απορρίπτουν αυτομάτως τους εχθρικούς πνευματικούς ιούς. Τα Ελληνικά αντισώματα δημιουργούν ισχυρή συναισθηματική αντίδραση, διότι αποτελούν ένα είδος φρένων σκέψεως, αποτελούν αστυνομία σκέψεως που καταπολεμά οποιαδήποτε κακή σκέψη εισβάλει στον υγιή Ελληνικό νου.
Τα Ελληνικό μιμήδιο, ως η βασική μονάδα πολιτιστικής πληροφορίας, ενθαρρύνει μόνιμες αλλαγές στην συμπεριφορά του Έλληνος. Απαιτεί την ανηλεή καταστροφή του μονοθεϊστικού ιουδαϊκού ιού που έχει εισβάλει στην ψυχή μας.  
Το Ελληνικό μιμήδιο αποθηκεύεται εσωτερικά στον Έλληνα (συναισθήματα, αναμνήσεις) αλλά και εξωτερικά (αγάλματα, βιβλία). Η επιβίωση των Ελληνικών μιμηδίων εξαρτάται από το αν μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τους εχθρικούς πολιτιστικούς ιούς. Τα Ελληνικά μιμήδια πρέπει να παράγουν αντισώματα τα οποία να δημιουργούν ανοσία στα μονοθεϊστικά μιμήδια τα οποία υπόσχονται πλούτη, εξουσία, παραδείσους, άφεση αμαρτιών, κλπ.
Ένα επιτυχημένο Ελληνικό σύμπλεγμα μιμηδίων είναι ένα σύνολο ιδεών, συμπεριφορών, και συναισθημάτων, τα οποία ενισχύουν το ένα το άλλο και εμποδίζουν αυτό το σύμπλεγμα να υποβαθμιστεί ή να αλλοιωθεί.
Η μετάδοση, η αφομοίωση, η διατήρηση, και η αλλαγή συμπεριφοράς του Έλληνος είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ελληνικού μιμηδίου. Μοναδικός σκοπός του Ελληνικού μιμηδίου είναι η επιβίωση με κάθε μέσον. Πρέπει να εισβάλει στον οργανισμό του Έλληνος και αφού εξοντώσει όλες τις ξένες ιδέες, συμπεριφορές και συναισθήματα, να αρχίσει την χωρίς όρια αναπαραγωγή και μετάδοσή του.
Γι’ αυτό ακριβώς είναι άκρως επικίνδυνο να αφήνουμε την ερμηνεία του Ελληνικού Δόγματος ελεύθερη, στον οποιονδήποτε. Μόνον οι Έλληνες Ιεροφάντες έχουν την ευθύνη για την αυθεντική ερμηνεία του Δόγματος, αλλιώς θα υποστούμε μετάλλαξη.
Η μετάλλαξη στον πολιτισμό είναι άκρως επικίνδυνη, όπως και στα γονίδια.
Τα μιμήδια υπόκεινται στους νόμους της Φυσικής Επιλογής. Κάθε ιδέα από μόνη της έχει ωρισμενες εγγενείς αδυναμίες ή δυνατότητες στην διάδοσή της. Αν δεν μπορεί να διαδοθεί, θα αφανιστεί όπως αφανίστηκαν οι δεινόσαυροι και τόσα άλλα είδη διότι τα γονίδιά τους δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις φυσικές και χημικές μεταβολές του περιβάλλοντος.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα μιμήδια. Υπόκεινται στις αντιξοότητες των καθεστώτων και ιστορικών συνθηκών, και όσα μιμήδια δεν αντέχουν εξαφανίζονται, και μαζί τους εξαφανίζονται πολιτισμοί και έθνη.
Στα Ελληνικά μιμήδια υπάρχει εγγενώς μία απαράβατη Θεϊκή Εντολή που τα βοηθά να επιβιώσουν: την καταστροφή των αντιπάλων μιμηδίων. Τα Ελληνικά μιμήδια είναι εγωιστικά. Θέλουν να αναπαράγωνται πιστά, γρήγορα, και εκτοπίζοντας όλα τα ανταγωνιστικά μιμήδια στον χώρο τους.
Γύρω μας παρατηρούμε ιδέες, συναισθήματα, συμπεριφορές που αναπαράγωνται από οχήματα μιμηδίων (τραγούδια, ταινίες, αγάλματα, ζωγραφιές, νόμοι, θεατρικά έργα, μόδα ενδυμάτων, πρότυπα, κ.α.). Ο,τιδήποτε δεν είναι συμβατό με τα Ελληνικά μιμήδια πρέπει να εξοντώνεται.
Θέσεις εργασίας, πλούτη, εξουσία, πανεπιστημιακές έδρες, κρεβάτια στα νοσοκομεία κ.ο.κ, αποτελούν πεδία ανταγωνισμού για τις φυλές και τα έθνη του κόσμου.
Σε αυτό τον ευγενή αγώνα της Φυσικής Επιλογής επικρατούν ιδέες, συναισθήματα, συμπεριφορές, κοσμοαντιλήψεις που είναι εγωιστικές, μή ανεκτικές. Επικρατούν όσες κοσμοαντιλήψεις θέλουν να αναπαράγωνται και να εκτοπίζουν εξοντώνοντας τις αντίπαλες ιδέες, τα αντίπαλα συναισθήματα, τις αντίπαλες συμπεριφορές, τις αντίπαλες παραδόσεις.
Η αυθεντική Ελληνική Κοσμοαντίληψη είναι άκρως εγωιστική και μη ανεκτική. Αναπαράγεται ταχύτατα, σε βάρος των άλλων κοσμοαντιλήψεων. Καταλαμβάνει όλα τα οχήματα διαδόσεως ιδεών: εφημερίδες, ταινίες, βιβλία, θεατρικά έργα κλπ, και εκτοπίζει όλες τις άλλες δοξασίες. Εξοντώνει τις αρνησίζωες κοσμοαντιλήψεις επειδή μάχεται να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από τον σκοταδισμό. Η Ελληνική Κοσμοαντίληψη δεν ορρωδεί να συγκρουστεί με όλους τους μονοθεϊστικούς και αρνησίζωους εχθρούς της.
Πάντα, διαμέσου των αιώνων, βάδιζε μόνη της τον φρικτό δρόμο του μαρτυρίου, αλλά ποτέ δεν πρόδωσε την υπόσχεσή της στους Θεούς ότι θα απελευθερώσει την ανθρωπότητα από το σκότος της αγνοίας των Αθανάτων Θεών.
Η Ελληνική Κοσμοαντίληψη δεν χρειάζεται αντιπάλους για να αποδείξει ότι είναι η μόνη σύμφυτη με τον Κόσμο. Δεν υπάρχουν θεότητες έξω από τον Κόσμο. Αυτή είναι η μία και μόνη Αλήθεια, και όσοι την πολεμούν είναι καταδικασμένοι να ηττηθούν.         

Βιβλιογραφία:
Richard Dawkins, The selfish gene
Pitirim Sorokin, Social and Cultural Dynamics
Gabriel Tarde, The laws of imitation

Ιφικράτης Αμυράς 

No comments:

Post a Comment